likavka

Zo života nášho zariadenia

 

Výroba veľkonočných pozdravov

Keďže sa deň za dňom pomaly blížia Veľkonočné sviatky, poctivo sa na ne pripravujeme aj u nás v zariadení. Pre našich najbližších sme dňa 27.2.2020 zahájili výrobu veľkonočných pozdravov. Šikovné ruky našich prijímateľov za krátky čas vytvorili s pomocou sociálnych pracovníkov krásne pozdravy, ktorými pred Veľkonočnými sviatkami obdarujú svojich príbuzných. Práca všetkých bavila, vládla dobrá nálada a vzájomná motivácia a povzbudzovanie. Po ukončení práce sme všetky pozdravy vystavili, aby sme sa nimi ešte mohli pokochať a potešiť.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Fašiangová veselica aj v našom zariadení

Posledné dni pred Popolcovou stredou sa vyznačujú veselosťou, poriadaním fašiangových zábav a posedení. Nebolo tomu inak ani v našom zariadení LIKAVA - CSS. Sociálne pracovníčky pod vedením vedúcej sociálneho úseku sa s odhodlaním začali intenzívne zaoberať výberom vhodných kandidátov na fašiangovú masku, ako aj ich výrobou. A o chvíľu nastal ten očakávaný deň, kedy sa prijímatelia a najmä masky zhromaždili v jedálni zariadenia, aby počas fašiangovej zábavy predviedli v promenáde svoju masku. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu vybrať najkrajšie masky. Veď boli veľmi nápadité, keď sa nám predstavili:  bača, mamička, smrtka s kosou, čert, kráľovná, maliarka a mnoho ďalších. Po stanovení poradia a vyhodnotenia masiek, nasledovala pravá fašiangová zábava. Pri tónoch hudby sa v tanci vykrúcali pri sebe prijímatelia, ale aj masky. Prítomní si mohli zakúpiť malé občerstvenie, ktoré v podobe bagetky a kávy bolo pre nich pripravené. Ani sme sa nenazdali a už nadišiel čas sa  rozísť na svoje izby. Z dobre pripravenej a uskutočnenej fašiangovej zábavy sa veru ťažko odchádzalo. Tešilo ich len to, že za rok sa na takejto fašiangovej zábave opäť stretneme.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Poznáš túto pieseň?

Keďže sú ľudové piesne v našom zariadení najpočúvanejšie, najobľúbenejšie, rozhodli sme sa preto, preveriť znalosti našich prijímateľov. Dňa 20.2.2020 sme preto zorganizovali napínavú súťaž pod názvom Poznáš túto pieseň? Odvážnych súťažiacich sme rozdelili do piatich družstiev po dvojiciach. Súťažiaci mali za úlohu dopĺňať názvy piesní, interpretov, alebo časti chýbajúceho textu v piesni. O tom, že sa súťažiacim darilo svedčili aj vysoké bodové hodnotenia všetkých družstiev. Medzi najlepších sa prebojovali pani Božka, Milka, Pavol, Mojmír, Janko a Palko. Víťazov sme za ich úsilie odmenili malou pozornosťou.

 

Vystúpenie hudobnej skupiny 3 Esá

Nakoľko sa nám zimné obdobie zdalo veľmi dlhé, rozhodli sme sa rozveseliť a potešiť našich prijímateľov vystúpením hudobnej skupiny 3 Esá, ktoré k nám zavítali dňa 18.2.2020. Členky hudobnej skupiny predviedli našim prijímateľom bohatý repertoár piesní – ľudovky, repete, country, moderné piesne a veľa ďalších. Prijímatelia si mohli zaželať aj pesničku na želanie. Pri vystúpení prevládali hlavne ľudové piesne, pretože ich naši prijímateľa veľmi dobre poznajú. Čas strávený so skupinou 3 Esá nám veľmi rýchlo ubehol. Ani sme sa nenazdali a už sme sa museli s nimi rozlúčiť. Spomienky na toto príjemné dopoludnie dlho ostanú v našich srdciach.

 

Kreatívne v Múzeu

Dňa 31.1.2020 sme sa vybrali do Liptovského Múzea Ružomberok otestovať našu šikovnosť v plstení. Po príchode nás privítala zamestnankyňa múzea, ktorá nám pútavo porozprávala o tom, ako sa kedysi spracúvala ovčia vlna a na čo sa používala. Potom sme všetci dostali pomôcky a začala sa skutočne mravčenia práca. Práca s ihlou a s vlnou išla všetkým od ruky aj vďaka pomoci lektorky. Na záver sme sa všetci tešili že sa nám predsa len podarilo vyrobiť krásne brošne, ktoré prijímatelia podarujú svojim blízkym. Keďže sme sa pri práci vyčerpali zastavili sme sa v blízkej cukrárni, kde sme doplnili energiu chutnými koláčikmi.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Napodobňovanie zvieracích zvukov

Dňa 29.01.2020 sme si pre našich prijímateľov pripravili zábavné dopoludnie pri súťaži vo vydávaní zvieracích zvukov. Pri súťaži vládla dobrá nálada a smiech počas vydávania zvukov zvierat, ktoré sa prijímatelia smažili identifikovať. Po ukončení súťaže sme sa rozprávali o tom, kto aké zvieratá doma choval a akú starostlivosť im zabezpečoval, aký mal z nich úžitok. Dopoludnie nám pri dobrej nálade a miechu veľmi rýchlo ubehlo a pretože sa všetci snažili a boli aktívni, každý dostal sladkú odmenu.

 

Dopoludnie so spoločenskými hrami

Dňa 28.1.2020 sme pre našich prijímateľov pripravili napínavú súťaž a to v spoločenských hrách. Veľký záujem potvrdila aj vysoká účasť súťažiacich. Súťažiaci boli rozdelení do piatich družstiev podľa výberu hry, v ktorej vynikali. Súťažilo sa v týchto spoločenských hrách: Človeče nehnevaj sa, Žolík, Pexeso, Dáma, Sedma. Každá spoločenská hra vyžadovala od súťažiacich rôzne danosti a schopnosti. Príjemnou motiváciou pre súťažiacich bolo ocenenie v podobe rôznych maškŕt. Z každej hry bol vybraní traja víťazi, ktorým boli tieto dobroty odovzdané spolu s gratuláciou. Strávili sme spolu príjemné dopoludnie s heslom „Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa“.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Premietanie československých filmov

Dňa 27.1.2020 sme si spestrili zimné dopoludnie premietaním českej komédie Dedičstí aneb... Nakoľko je film známi a je v ňom veľa kónických situácii prijímatelia sa veľmi zabávali na hláškach Bolka Polivku a jeho kamarátov. Po filme sme diskutovali o tom čo by sme urobili inak, keby sme vyhrali veľkú finančnú výhru a akých chýb sa hlavný hrdina vo filme dopustil. Dopoludnie nám veľmi rýchlo ubehlo a určite sa pri českých komédiách ešte stretneme.

 

LIKAVA má talent

Dňa 18.12.2019 sme si pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravili súťaž pod názvom LIKAVA má talent. Súťažiaci boli rozdelení podľa druhu ich vystúpenia (recitácie, spev, hovorené slovo). Všetci sa s chuťou pustili do predvádzania svojich schopností.

V daný deň prišli našich prijímateľov do zariadenia potešiť deti zo ZŠ Komjatná, ktoré sa predviedli bohatým vianočným programom, za ktorý zožali obrovský potlesk. Po vystúpení obdarovali všetkých prítomných balíčkom a koláčmi, ktoré napiekli so svojimi pani učiteľkami.

Po ukončení súťaže nastalo vyhodnocovanie tých najtalentovanejších. Bolo to veľmi ťažké, pretože všetkým sa veľmi dobre darilo. Všetci však boli víťazmi a za svoju snahu boli odmenení sladkou odmenou, ktorá ich veľmi potešila.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vianočné Nebo

Vo štvrtok 12.12.2019 sa v Liptovskom múzeum v Ružomberku konal už po deviatykrát vianočný kultúrny Program troch generácií – VIANOČNÉ NEBO, ktorým múzeum prispelo k aktivitám v rámci Ružomberského adventného kalendára 2019. Program obohatili aj naši prijímatelia so scénkou Posedenie s deduškom a koledami, v ktorom zavítal medzi divákov aj Mikuláš s čertom, ktorí divákov ale aj účinkujúcich obdarovali sladkým cukríkom.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v kartách

Dňa 11.12.2019 sme si zmerali svoje sily v súťaži v kartách. Účasť bola hojná, pretože väčšina prijímateľov kartové hry obľubuje a často ich hrá. Počas súťaže vládla dobrá nálada, ale aj napätie, komu sa podarí odniesť ceny za víťazné miesta. Po vyhodnotení súťaže sa na prvých troch miestach umiestnili: pán Ján, pán Jozef, pán Anton, pán Karol. Víťazi sa tešili, z toho že sa im podarilo vyhrať, keďže sa prihlásilo veľa záujemcov. Strávili sme spolu dopoludnie plné smiechu a dobrej nálady.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Mikuláš v našom zariadení

Dňa 5.12.2019 prišli našich prijímateľov sociálnych služieb potešiť deti z MŠ Ružomberok svojim vystúpením. Pestrým programom vyčarili úsmev na tvárach všetkým prijímateľom. Potom už nasledoval príchod dlho očakávaného Mikuláša, ktorý prišiel s košom plným sladkostí a v doprovode svojich verných pomocníkov čerta a anjela. Prítomní sa ich návšteve veľmi potešili a odnášali si so sebou balíčky plné sladkostí.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vianočné zvyky a tradície

Dňa 4.12.2019 sme našich prijímateľov sociálnych služieb zobrali na prechádzku vianočne ozdobeným mestom Ružomberok. Prijímatelia poobdivovali krásne vyzdobené námestie s veľkolepým vianočným stromčekom. Uzimení sme sa potom vybrali na kávičku a sladký koláč do vychýrenej cukrárne. Keď sme si všetci pochutili na sladkých dobrotách ďalší cieľ našej prechádzky bola návšteva Liptovského múzea, kde sme poobdivovali rozmanité dekoračné predmety, ktoré vyrobili šikovní remeselníci a zúčastnili sme sa aj na hudobnom vystúpení. Ustatí, ale s krásnymi zážitkami sme sa vrátili domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogaérii.

 

Zabávali sme sa na Katarínskej zábave

Poslednú novembrovú stredu pred obdobím adventu sa prijímatelia zariadenia LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka stretli, aby sa pri príležitosti mena Katarína zabavili a ak budú mať šťastie, vyhrali niektorú z hodnotných cien tomboly.

Každý z účastníkov spoločenského posedenia sa nádejal, že aj jeho niektorá z vyše sto cien umiestnených v tombole poteší. No pravda však bola iná. Na niektorých sa usmialo šťastie v podobe výhry viackrát, niektorí obišli naprázdno. Taká je však hra, vždy je vrtkavá. Účastníci posedenia okrem výhry v tombole mali možnosť si pri kvalitnej hudbe zatancovať, čo aj viacerí z prítomných využili. A tí, ktorým sa tancovať nechcelo alebo z rôznych dôvodov, zdravotných prípadne súkromných nemohli, tí si zanôtili krásne slovenské ľudové pesničky, viažuce sa  k tomuto vzácnemu menu.

Krásne spoločenské podujatie pripravili sociálni pracovníci zariadenia pod vedením vedúcej za pomoci členiek výboru prijímateľov sociálnych služieb.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v taškovaní

Dňa 21.11.2019 sme si pripravili pre našich prijímateľov sociálnych služib zábavnú súťaž v taškovaní. Úlohou súťažiacich bolo čo najrýchlejšie naukladať rôzne predmety do igelitových tašiek a potom ich povešať na vešiaky. Súťaž bola veselá, zábavná, všade vládol smiech a dobrá nálada. Aj napriek tomu, že sa všetci veľmi snažili vyhrať mohli len traja najšikovnejší, ktorí boli za svoj výkon odmenení.

 

Oslava narodenín pána Milana

Dňa 15.11.2019 sme spolu s niekoľkými prijímateľmi sociálnych služieb pripravili oslavu pre pána Milana, ktorý sa dožíval okrúhleho jubilea 55 rokov. Najskôr sme mu všetci zablahoželali, zaspievali Živio a potom už oslávenec sfúkol sviečky na torte a hostina sa mohla začať. Počas oslavy panovala dobrá nálada. Po sladkom občerstvení sme oslávencovi spievali na želanie jeho obľúbené piesne. Oslava bola vydarená a oslávenec sa tešil mnohým darčekom od blízkych.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Návšteva Galérie Ľudovíta Fullu

Dňa 6.11.2019 sme si spestrili dopoludnie návštevou Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Po príchode nás milo privítali zamestnanci galérie a urobili nám prehliadku spojenú s výkladom. Obdivovali sme nielen nádherné obrazy ale aj byt umelca. Vypočuli sme si pútavé rozprávanie o živote maliara a o jeho obrazoch, ktoré sú známe po celom svete. Výlet sme ukončili posedením v cukrárni, kde si každý vybral koláčik podľa svojej chuti.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

V LIKAVA - CSS sme si uctili našich blízkych

Posledný októbrový týždeň sme v našom zariadení venovali výrobe dekorácii pre tých, ktorí už nie sú medzi nami. Najskôr sme si museli zabezpečiť materiál na výrobu venčekov a preto sme išli na prechádzku do našej záhrady, kde sme našli množstvo prírodného materiálu ako vetvičky, šišky, kvety, gaštany a výroba venčekov pre našich blízkych sa mohla začať. Pri práci sme počúvali príjemnú hudbu a spomínali sme na našich blízkych, pre ktorých sme venčeky pripravovali. Strávili sme spoločne príjemné chvíle a mali veľkú radosť z krásnych venčekov, ktoré vďaka šikovným rukám rýchlo pribúdali. Keďže sa blíži Sviatok všetkých svätých, prijímatelia pôjdu so svojimi príbuznými na cintorín, kde položia vlastnoručne vyrobené venčeky a svojim blízkym venujú tichú spomienku a modlitbu.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie detí z materskej škôlky

Dňa 25.10.2019 prišli našich prijímateľov potešiť svojim vystúpením deti zo súkromnej materskej školy Malé Tatry. Deti si pre nás pripravili muzikál o zvieratkách, ktorý spestrili niekoľkými básničkami a pesničkami. Za fantastický výkon si vyslúžili búrlivý potlesk. Dúfame, že ešte niekedy prídu medzi nás a spestria nám všedné dni svojim vystúpením.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Deň  23.10.2019 bol sviatočným dňom pre prijímateľov zariadenia sociálnych služieb LIKAVA, pretože v tento deň  sme pre nich usporiadali posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, aby si zaspomínali na roky prežité, na roky, ktoré im postriebril vlas na ich hlavách.

Po úvodnom príhovore zástupcu výboru prijímateľov sociálnych služieb a Občianskeho združenia „Aktívni seniori“ pána Antona a pozdravu vedúcej sociálneho úseku nasledoval bohatý kultúrny program.

Na úvod vystúpili žiaci muzikálovej ZUŠ „ALKANA“ pod vedením svojho nestarnúceho riaditeľa, ktorí už po niekoľkýkrát spríjemnili chvíle našim prijímateľom. Po tomto vystúpení nám všetkým predniesol báseň pán Milan, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Potom patril parket deťom a mládeži zo súkromnej umeleckej školy JÁNOŠ. Títo žiaci okrem speváckych čísel spestrili svoje vystúpenie aj tanečnými prvkami. Predstavenie obidvoch umeleckých prejavov mladej generácie prijímatelia odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 

Program ďalej pokračoval vystúpením speváckej skupiny „Liskovianka“, pod vedením vynikajúcej dirigentky. Skupina pochádza z neďalekej obce Lisková a preto naše zariadenie tiež často navštevujú so svojim pestrím programom - zmes ľudových piesní, ktoré členovia skupiny zaspievali za doprovodu harmonikára. Spevácku skupinu pri prednese jednotlivých piesní dopĺňal pán Jožko a jeho povestný „Ozembuch“. Keďže sa vystúpenie členov umeleckého súboru prijímateľom veľmi páčilo, museli vo svojom vystúpení s radosťou niekoľko piesní pridať. Počas vystúpenia boli ocenení vekovo najstarší prijímatelia a prijímatelia s najdlhším pobytom a to kvetinou a diplomom. Z ocenenia mali veľkú radosť.

Všetci prijímatelia si počas programu mohli pochutnať na malom občerstvení. Toto posedenie bolo veľmi vydarené, bolo naplnené vzájomnou láskavosťou, úctou, úsmevom na tvári, ale aj slzičkou dojatia v oku.

Ale ani Občianke združenie nezabudlo na našich prijímateľov a všetkým pripravilo milé prekvapenie v podobe čokoládovej tyčinky. Z milého darčeka mali všetci radosť.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Ako sa nestať obeťou trestného činu

Dňa 22.10.2019 prišli do nášho zariadenia zamestnanci z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby nás oboznámili s tým, ako sa nestať obeťou trestného činu. Formou prednášky a príbehov zo života sme sa dozvedeli, ako sa voči rôznym praktikám podvodníkov brániť a na aké miesta sa v prípade potreby môžeme obracať. Prednáška bola pútavá a poučná, všetkých najviac oslovili práve skutočné príbehy zo života. Po prednáške sa rozprúdila diskusia, v ktorej sme diskutovali o tom, či v sa už nejaká situácia odohrala v ich živote.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fototogalérii.

 

Jesenná brigáda v areáli nášho zariadenia

V dňoch 17.10.2019 a 24.10.2019 sme sa spolu s našimi prijímateľmi pustili do jesennej brigády okolia areálu v našom zariadení. Pomôcť nám prišlo mnoho šikovných rúk z radov prijímateľov sociálnej služby a sociálnych pracovníkov. Všetci sme sa s chuťou pustili do práce, najdôležitejšie bolo vyhrabať, pozametať a poodnášať do kompostu popadané lístie. Keďže brigádnikov bolo veľa, práca nám išla od ruky a aj počasie nám vyšlo. Keď  sme vyčistili areál zariadenia od lístia, v ďalší deň sme sa pustili aj do úpravy relaxačnej zóny, ktorú sme vyčistili od buriny. Dopoludnie pri práci a dobrej nálade nám veľmi rýchlo ubehlo, a ani sme sa nenazdali, a prišiel čas obeda a oddychu po dobre vykonanej práci. Brigádnici odovzdali náradie a pobrali sa vychutnať si zaslúžený obed. Keďže ešte nám napadá veľa lístia, spoločne sme sa dohodli, že ešte takúto brigádu niekedy zorganizujeme.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Výlet do Liptovskej Sielnice

Dňa 16.10.2019 sme sa vybrali na výlet na rodinnú farmu, ktorá sídli vo Ville Betule v Liptovskej Sielnici. Najskôr naše kroky smerovali ku zvieratám, kde sme mohli obdivovať kone, somáre, kozy, ovce, pštrosy, pávy a hydinu. So zvieratkami sme sa aj odfotili. Keď sme sa zvieratiek dostatočne nabažili poprechádzali sme sa po areály a obdivovali krásu okolia. Keďže nám už vyhladlo, zavítali sme do koliby Gréta, kde si každý vybral čo mu chutilo. Posilnení vynikajúcim liptovským jedlom sme sa vybrali ešte na prechádzku ku Liptovskej Mare. Potom už nastal čas odchodu a plní zážitkov a dobrej nálady sme sa vrátili domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v prebereaní fazule

Pracovníčky sociálneho úseku LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka si dňa 8.10.2019 pripravili pre našich prijímateľov súťaž v preberaní fazule. Cieľom súťaže bolo preberanie fazule čo v najrýchlejšom čase. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 40 prijímateľov, z ktorých sa do samotnej súťaže zapojilo 27, tí ostatní triedili fazuľu nesúťažnou formou.

Na popredných miestach sa umiestnili:

1. miesto     pani Mária z odd. 2 C

2. miesto     pani Božena z odd. PC

3. miesto     pán Milan z  odd. 3 C

Víťazi  boli odmenení sladkou odmenou. Ale aj ostatní dostali malú sladkú pozornosť za účasť. Bola to zase veľmi pekná a napínavá súťaž, ktorú ešte niekedy určite zopakujeme.

 

Športový deň prijímateľov zariadenia LIKAVA - CSS

V posledný septembrový piatok sa v Centre sociálnych služieb LIKAVA uskutočnil Športový deň. Cieľovou skupinou boli „vozičkári“ a tí prijímatelia, ktorí používajú rôzne ortopedické pomôcky. Z tohto dôvodu boli prispôsobené pre nich aj disciplíny. Vytvorili sme  štvorčlenné družstvá prijímateľov, každé družstvo malo prideleného zamestnanca, ktorý im pomáhal pri týchto disciplínach - Sjoelen, Boccia, hádzanie lopty na cieľ a prekážkový beh na vozíčku. Pre tých zdatnejších bol pripravený beh s fúrikom a jazda na kolobežke. Jednotliví súťažiaci absolvovali všetky stanovené disciplíny, ktoré boli samostatne vyhodnotené. Víťazi boli odmenení diplomom a medailou. Pre všetkých súťažiacich sme pripravili výborný kotlíkový guláš, ktorý navaril pán Jozef a Vladimír. O tom, že bol skutočne vynikajúci svedčil prázdny kotlík a pochvaly, ktoré adresovali prijímatelia kuchárom.      

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii

 

Juliáles - Deň hier a zábavy

Po skončení nepriaznivého počasia a keď niekoľko dní už svietilo slniečko bolo dohodnuté uskutočniť po niekoľkýkrát odkladanú akciu pod novým názvom JULIÁLES. Za deň bola vybraná streda, kedy sa uskutočnili dve podujatia.

V dopoludňajších hodinách sa v relaxačno-oddychovej zóne uskutočnili zábavné športové disciplíny. Obyvatelia zariadenia nesúťažnou formou sa zahrali hodom loptičky na cieľ, zhadzovaní kuželov a hádzaním menších kruhov na pripravení stojan.

Medzitým už ďalší obyvatelia chystali pod odborným dozorom kuchárky Vierky potrebné suroviny na guláš. Postupne čistili a krájali cibuľu, krájali mäso a pripravili aj potrebné množstvo zemiakov. Kuchtíci z oddelenia PC Libor a Jozef na pripravený oheň umiestnili kotol a začalo sa s varením. Postupne sa do kotla pridávali ďalšie a ďalšie suroviny až kuchtíci zistili, že guláš je uvarený a môže sa podávať. Nalievaniu do misiek sa ujala pani kuchárka a sociálne pracovníčky, ktoré postupne roznášali guláš prítomným obyvateľom zariadenia. Všetci guláš chválili, akú dobrotu kuchtíci uvarili. Na počúvanie vyhrávala hudba, ktorú zabezpečil Mgr. Paľko.

Za zakúpenie surovín treba poďakovať sociálnym pracovníčkam Mgr. Janke a Mgr. Katke. Potrebný počet pomocníkov a samotných kuchtíkov z radov členov výboru obyvateľov zabezpečil náš prijímateľ a zároveň zapisovateľ výboru pán Anton.

Je potrebné poďakovať sociálnemu úseku zariadenia a tiež výboru obyvateľov za vynaloženie veľkého úsilia, aby sa táto akcia podarila uskutočniť. Veľké ďakujeme patrí aj kuchtíkom, ktorí uvarili veľmi chutný guláš a tým prispeli k zdarnému priebehu uskutočnenej akcie JULIÁLES 2019.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Beseda spojená s lúštením krížoviek

Dňa 25.9.2019 sme zorganizovali pre našich prijímateľov besedu spojenú s lúštením krížoviek. Všetci sme sa stretli v jedálni zariadenia. Najskôr sme všetkým prítomným porozprávali o tom, ako krížovky vznikli ako sa vypĺňajú a o tom, aké druhy krížoviek poznáme. Potom sa už všetci s chuťou pustili do lúštenia rôznych druhov krížoviek. Pri lúštení sme pomáhali niektorým prijímateľom, no väčšina z nich lúštila krížovky sama. Všetkým sa dopoludnie s krížovkami páčilo, precvičili si svoje schopnosti a zručnosti. Pretože boli všetci šikovní a aktívni, dostali malú sladkú odmenu.

 

Návšteva rodinnej farmy

Dňa 16.9.2019 sme sa s našimi prijímateľmi vybrali opäť na rodinnú farmu, pozrieť čo sa tam zmenilo, aké zvieratká pribudli, a vôbec čo majú nové. Po príchode nás pani majiteľka milo privítala a potom už naša cesta smerovala k farme, kde sme mohli obdivovať množstvo zvieratiek. Najskôr sme sa pristavili pri koníkoch a somárikoch, ktoré odvážnejší prijímatelia nakŕmili čerstvou trávou. Zvieratká sa potešili aj pohladkaniu a milému slovu. Počas prehliadky sme mohli pozorovať voľne pasúcu sa zver a vodné vtáctvo v jazierku. Keďže sme po prechádzke všetci vyhladli neodolali sme, s pochutili sme si na vynikajúcich domácich špecialitách pani majiteľky. A ani sme sa nenazdali a museli sme sa s farmou rozlúčiť a pobrať sa na cestu domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

IX. ročník Športových hier pre zariadenia sociálnych služieb

Zariadenie LIKAVA – CSS ako každý rok, aj tento rok opäť zorganizovalo pre prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení LIKAVA – CSS, Likavka, CSS Trojlístok, Ružomberok, CSS Anima, Liptovský Mikuláš, CSS Prameň, Dolný Kubín, ZpS a DSS, Dolný Kubín, DSS a ŠZ, Smrečany, CSS - Žarec, Čadca, CSS – Letokruhy, Žilina a občanov obcí Liptovské Sliače, Lisková, Likavka a Liptovská Štiavnica deviaty ročník športových hier. Športové hry Lisková 2019 sa uskutočnili na futbalovom štadióne v Liskovej, 13.09.2019.

Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách. Pre súťažiacich boli pripravené tieto disciplíny - Prekážková jazda na kolobežke, Futbalisti, Sjoelen, Popoluškin sen a Petang. Aby sa všetci zúčastnení mohli pobaviť aj vo voľnom čase, pripravili sme pre nich mimo súťažné disciplíny, ako Hod krúžkami na cieľ, Hod loptičkou do šaša, Hod do terča  a Steper.

Na oživenie a potešenie súťažiacich bola pripravená mačka vo vreci. Vo vrecúšku sa ukrývali rôzne zábavné predmety s vtipnými komentármi.  Prekvapenie vyvolalo u všetkých salvy smiechu, čo prispelo k celkovej dobrej nálade.

Športové hry sa začali príhovorom pani riaditeľky zariadenia LIKAVA – CSS, ktorá všetkých prítomných privítala a zaželala im veľa športových zážitkov a úspech v súťažení. Po jej úvodnom príhovore sa ujala slova a mikrofónu vedúca sociálneho úseku zariadenia LIKAVA – CSS, aby všetkých prítomných oboznámila s programom dňa a organizačnými pokynmi.

V programe sa predstavila tanečná skupina Elišky, hudobníci a speváci zo skupiny Liskovianka. Prítomných zvlášť potešila kanisterapeutka, ktorá priviedla troch psov a predviedla ukážku svojej práce.

Po nápaditom programe sa jednotlivé súťažné družstvá rozišli k jednotlivým disciplínam a začalo športové zápolenie. Počas súťaží si mohli športovci oddýchnuť a pochutnať na káve a jablkovom koláči, a pobaviť sa pri mimo súťažných disciplínach.

Počas celého súťaženia sa jednotlivé družstvá medzi sebou navzájom povzbudzovali. Po absolvovaní súťažných disciplín si súťažiaci oddýchli pri ľudových piesňach a následne pochutili na výbornom kotlíkovom guláši.

Po vyhodnotení výsledkov súťaženia sa všetci dočkali dlho očakávaného oceňovania. V každej súťažnej disciplíne boli odmenení diplomom a medailou prví traja súťažiaci zo zariadení a prví traja súťažiaci z obcí. Za najlepší výkon sme pohárom riaditeľky LIKAVA - CSS odmenili tri víťazné družstvá zo zariadení a tri víťazné družstvá z obcí. Víťazný pohár si odnieslo domáce družstvo, čo vyvolalo salvu radosti. Nakoľko súťažili všetci naplno, tí, ktorí nezvíťazili boli za svoj výkon odmenení Čestným uznaním za účasť. Každý jednotlivec si odniesol malú pozornosť od pani riaditeľky zariadenia LIKAVA – CSS.

Všetci prítomní prežili tento pekný slnečný deň v príjemnej atmosfére, dobrej nálade a zdravej súťaživosti. S podujatím boli spokojní, páčilo sa im a tešia na jubilejný desiaty ročník. Ako sa vyjadrili prítomní, tieto pekné zážitky ich budú ešte dlho sprevádzať.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Pán Budinský nás opäť poctil svojou návštevou

Dňa 28.8.2019 sme medzi nami opäť vrelo privítali už známeho hudobníka a ľudového zabávača pána Budinského z Očovej. Okrem hudobných nástrojov so sebou priniesol veľa známych pesničiek, vtipov a dobrej nálady. Hodinka nám v jeho prítomnosti ušla ako voda. Pri jeho hrách na hudobné nástroje pesničkách, vtipoch a príbehoch zo života, sme všetci pookriali a lúčili sme sa s ním s dobrou náladou a úsmevom na perách. Pán Budinský sľúbil, že naše zariadenie určite ešte navštívi.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Výlet za krásami Liptova

Dňa 19.8.2019 sme sa s našimi prijímateľmi opäť vybrali spoznávať krásy Liptova. Našim cieľom bolo spoznať Hrabovo a Malinô Brdo. Cesta začala v Hrabove, kde sme si kúpili lístky na lanovku, a ani sme na nenazdali a už sme si vychutnávali krásu Liptova z vtáčej perspektívy. Po vystúpení z lanovky nás prekvapil silný vietor, ale aj krásna malebná príroda. Keďže nám este stále nebolo dosť, rozhodli sme sa podujať na cestu až na vrchol Malina Brda sedačkovou lanovkou, čo bolo pre nás všetkých veľkým zážitkom. Po návrate do Hrabova sme zašli na chutné občerstvenie a potom sme sa presunuli k priehrade, kde sme obdivovali mihotajúce sa ryby. Príjemne unavení, ale plní zážitkov sme sa vybrali na cestu domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Posedenie pri harmonike

Dňa 29.7.2019 sme si posedeli v našej ralaxačno-oddychovej zóne, kde nám naša opatrovateľka Katka vyhrávala na harmonike množstvo ľudových piesní. Všetci sme sa cítili veľmi dobre pri tónoch známych piesní, ktoré sme si za doprovodu harmoniky aj zaspievali. Spoločne sme strávili príjemné a veselé dopoludnie, na ktoré sa budeme tešiť zasa nabudúce.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Kreslenie v altánku

Keďže letné obdobie je čarovné a plné krás, rozhodli sme sa aj my krásy leta zvečniť na papieri maľbou alebo kreslením s našimi prijímateľmi. Každý prijímateľ si vybral výtvarné pomôcky podľa svojej potreby a pustil sa s chuťou do práce. Práca všetkým išla od ruky, na papieroch pribúdali rôzne kresby. Popri práci im vyhrávala ľudová hudba a panovala dobrá nálada. Z príjemne stráveného dopoludnia sme mali všetci radosť.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Výlet do okolia Ružomberka

Keďže konečne nadišlo letné obdobie, nemohli sme už doma obsedieť a vybrali sme sa dňa 4.7.2019 s našimi prijímateľmi na výlet do Vlkolínca. Po príchode sme sa najskôr zamerali na kultúrne pamiatky, prezreli sme si kostol, galériu, Dom Unesco, múzeum a hospodársky dvor plný zvierat. Vyčerpaní z prechádzky a zo slnka sme zasadli do miestnej reštaurácie, kde sme si pochutili na tradičných jedlách. Občerstvení sme pokračovali v našej ceste, prezreli sme si malebné námestie, studňu, a ostatné pamätihodnosti. Krásami Vlkolínca sme boli uchvátení a aj po príchode domov sme na návštevu tejto malebnej dedinky ešte dlho spomínali.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Júnová fest pohoda

Dňa 13.6.2019 sme boli pozvaní, aby sme sa s našimi prijímateľmi zúčastnili Júnovej fest pohody, ktorá sa konala v zariadení CSS Letokruhy v Žiline. Po príchode sme sa usadili na svoje miesta, počúvali živú hudbu a sledovali tanečné vystúpenia prijímateľov hosťujúceho zariadenia. Potom sme si všetci išli zacvičiť jednoduché cviky s pani Aďkou, pri ktorých sme si rozhýbali naše stuhnuté telá. Dopoludnie ďalej pokračovalo rôznymi súťažami, do ktorých sa naši prijímatelia aktívne zapájali. Neskôr nás už čakal chutný obed a po ňom tanečná zábava pod holým nebom, na ktorej sme sa dobre vyzvŕtali. Spoločne strávený deň rýchlo ubehol, ani sme sa nenazdali a museli sme sa rozlúčiť a pobrať sa na cestu domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Pieseň nás spája

Na pozvanie zariadenia CSS Park Čadca sme sa dňa 12.6.2019 vybrali spolu s dvomi hudobníkmi z Liskovej a s tromi prijímateľmi vyskúšať šťastie na tejto súťaži. Po príchode nás milo prijali, usadili a vysvetlili nám priebeh súťaže. Kým sme neprišli na rad, počúvali sme a podporovali ostatných súťažiacich. Po našom speváckom vystúpení, ktoré bolo sprevádzané harmonikou a ozembuchom sme si pri občerstvení zaslúžene oddýchli. Potom sme čakali kým sa odborná porota poradí a vyhodnotí priebeh dnešnej súťaže. Aj napriek tomu, že sme neboli medzi tými, ktorí si odniesli víťazstvo sme mali z dnešného dňa radosť a určite sa podobnej súťaže ešte zúčastníme.

 

Hraj a nehnevaj sa

Dňa 6.6.2019 sme sa s dvomi prijímateľmi vybrali reprezentovať naše zariadenie v súťaži Hraj a nehnevaj sa, ktorá sa konala na futbalovom ihrisku v Závažnej Porube. Po príchode a privítaní sa mohla začať súťaž. Všetci súťažiaci boli rozdelení do družstiev. Počas súťaže nám vyhrávala ľudová hudba a prijímatelia sa mohli posilňovať nápojmi a drobným občerstvením. Po súťaži, sme si všetci pochutili na výbornom guláši a sledovali psovodov, ktorí prišli predviesť výcvik profesionálnych psov. Potom nastalo vyhodnotenie a ocenenie. Aj keď naše zariadenie nebolo ocenené odchádzali sme domov s dobrou náladou a s pocitom príjemne stráveného dňa.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

XV. ročník športových hier - Terchová, Reprezentuj svoj domov

V dňoch 4.-5.6.2019 sme so štyrmi prijímateľmi reprezentovali naše zariadenie na 15.-tom ročníku športových hier, pod názvom Reprezentuj svoj domov, ktorý sa konal v Terchovej. Po príchode do čarokrásneho zákutia sme sa ubytovali a potom sa už odobrali na športovisko, kde po úvodnom ceremoniáli začalo súťaženie v rôznych športových disciplínach. Naši prijímatelia si vybrali tieto disciplíny: štipce, hod na cieľ, kolky, kvíz, stolný tenis a beh. Dopoludnia sme si teda merali sily v týchto disciplínach a keď prišiel čas obeda, s chuťou sme sa vrhli k prestretému stolu a zjedli všetko s veľkou chuťou. Po obede pokračovali súťaže a po večeri sme sa všetci tešili na večernú diskotéku. Dobre sme si zatancovali, zabavili a zoznámili sa aj s prijímateľmi z iných zariadení. Potom sme sa pobrali na zaslúžený odpočinok. Na druhý deň po raňajkách sa pokračovalo v súťažení a pred obedom prišlo konečne dlho očakávané vyhodnotenie a ocenenie víťazov. O tom, že naši prijímatelia sa skutočne snažili a reprezentovali naše zariadenie s vervou, svedčili aj ceny a diplomy, ktoré za svoju snahu získali. Pán Jozef získal 2. miesto v súťažnej disciplíne ping pong, pán Mojmír si odniesol prvenstvo v hre kolky, a pani Mária 3. miesto za hru so štipcami. Po spoločnej rozlúčke sme sa všetci rozišli do svojich domovov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

...po čase opäť na výlete v Jasenovej

Dopoludnia 27.5.2019 sme sa spolu s našimi príjímateľmi vybrali na výlet do neďalekej dedinky Jasenová. Najskôr sme zavítali do skanzenu pána Miroslava M., ktorý nás všetkých privítal. Spolu naše kroky viedli do skanzemu, kde sme mohli obdivovať rôznorodé starobylé predmety, pracovné nástroje, výšivky a kadečo iné. Po prehliadke ani tento rok pán Miroslav nesklamal, pretože nás opäť čakalo chutné občerstvenie, na ktorom sme si všetci pochutili. Keďže sa čas nášho odchodu už nemilosrdne priblížil, museli sme sa s vľúdnym hostiteľom rozlúčiť, poďakovať mu za pohostinnosť a pobrať sa na cestu domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Deň venovaný všetkým matkám a otcom

Keďže v našom zariadení sa  Deň matiek a deň otcov vysoko ctí a váži spojili, sme preto tieto dva sviatky a pripravili sme pre našich prijímateľov 22.5.2019 odpoludnie plné hudby, tanca, hovoreného slova, spevu a dobrej nálady. Na začiatku akcie sa všetkým mamám a otcom prihovoril člen výboru obyvateľov Aktívni seniori pán Anton. Program začal vystúpeniam detí z OZ Dance Galaxy, ktoré nám predviedli rôzne tanečné kreácie a hru na hudobné nástroje. Za svoj výkon si vyslúžili búrlivý potlesk. Po nich nasledovala spevácka skupina Liskovianka a za nimi prišli na rad muzikanti zo Sliača. Zabavili a rozospievali nás známymi ľudovými piesňami a hrou na harmoniku. Zlatým klincom tohto popoludnia bolo chutné občerstvenie v podobe sladkých koláčov a kávy. Po občerstvení sme si spolu ešte zakrepčili pri veselej hudbe a potom plní dojmov z dnešného odpoludnia sme sa pobrali na zaslúžený odpočinok.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Divadelné predstavenie O zlatej rybke a prednáška, Výhody a nevýhody staršieho veku

Dňa 17.5.2019 k nám zavítalo komorné divadlo Zo šuflíka, aby nám predviedlo jednu z ich hier a to O zlatej rybke. Je to novodobá adaptácia rozprávky Zlatá rybka od A. S. Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu, pesničiek rybára a jeho chamtivej ženy sme sa mohli vrátiť k tradičným hodnotám, na ktoré musela v rozprávkovom príbehu dvoch ľudí upozorniť až zlatá rybka. Predstavenie bolo sprevádzané hovoreným slovom aj pesničkami a všetkým sa nám veľmi páčilo. Keď sme sa rozlúčili s hercami a poďakovali im za vystúpenie, nasledovala prednáška pod názvom Výhody a nevýhody staršieho veku. Pri prednáške sme sa dozvedeli, čo by sme mali robiť, aby sme ostali dlho zdraví a spokojní. Počas prednášky bola spoločná diskusia, na ktorej sa viacero prijímateľov vyjadrilo, aký má starší vek výhody a nevýhody.

 

Turnaj v Boccii

Dňa 25.4.2019 sme pre našich prijímateľov zorganizovali športové dopoludnie s Bocciou. Hráčov sme najskôr rozdelili do družstiev a potom sa začal naozajstný zápas. Všetci prítomní búrlivo a s chuťou súťažili. Počas dopoludnia vládla dobrá nálada, vzájomné podporovanie a zdravá súťaživosť medzi tímami. Aj napriek tomu, že sa všetci veľmi smažili, víťazné mohlo byť iba jedno družstvo, a to pod vedením pána Jána. Víťazi však neboli skúpi a so sladkou výhrou sa so všetkými rozdelili.

 

Stavanie mája

Keďže po zime k nám zase prichádza jar a my sme ostali verní našej tradícii, dňa 30.4.2019 sme za pomoci zamestnancov z Obecného úradu z Likavky opäť postavili krásny zelený máj. Dopoludnie sme preto strávili ozdobovaním mája pestrofarebnými stužkami. Pri práci vládla dobrá nálada a spev. Ledva sme máj ozdobili, a už tu boli pomocníci, s ktorými sa nám podarilo máj postaviť. Keď už stužky viali v povetrí, pochutnávali sme si na výborných šiškách a pospevovali známe ľudové piesne. Do nôty nám hral harmonikár z Liskovej. Všetci sme mali z tejto spoločnej akcie radosť a tým, že náš máj opäť zdobí zariadenie sme nezabudli na zvyky a tradície našich predkov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Prednáška o jarných zvykoch a tradíciách

Dňa 23.4.2019 sme si spolu s našimi prijímateľmi pripomenuli zvyky a tradície, ktoré naši predkovia kedysi praktizovali. V našej jedálni sme im premietli pásmo zvykov a tradícií. Po premietaní prebiehala búrlivá diskusia na tému aké zvyky a tradície realizovali prijímatelia v kruhu svojej rodiny. Na koniec sme si zaspievali niekoľko ľudových piesní. Všetkým prítomným sa dopoludnie páčilo, vyjadrili sa, že sa dozvedeli o rôznych tradíciách a zvykoch na Slovensku, o ktorých predtým nevedeli.

 

Výroba veľkonočných výrobkov

Dňa 29.03.2019 sme sa s prijímateľmi stretli v jedálni zariadenia, aby sme spoločne pripravili dekorácie, ktoré budú odnesené a nainštalované v budove Žilinského samosprávneho kraja na Veľkonočnej výstave. Pod šikovnými rukami našich prijímateľov vznikali krásne veľkonočné dekorácie, ako napr. vajíčka zdobené vlnou, domčeky pletené z papiera a iné. Dopoludnie nám pri práci veľmi rýchlo utieklo, ani sme sa nenazdali a bol čas obeda. Všetci sme obdivovali vyrobené veľkonočné dekorácie, ktorými sa budeme prezentovať na výstave.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

MESIAC MAREC - MESIAC KNIHY

V týchto dňoch sa takmer všade spomína na našich spisovateľov, novinárov a všetkých tých, ktorým učarilo pero a svoj život zaplnili tejto múze.                                                                                                                                                                                            

Nebolo tomu inak ani v LIKAVE – centre sociálnych služieb Likavka, kde sme dňa 19.03.2019 v dopoludňajších hodinách privítali viacerých spisovateľov z Liptova. Viedol ich predseda ružomberských spisovateľov, univerzitný profesor a mecenáš Katolíckej univerzity pán Radislav K. Na stretnutie prišla aj pani spisovateľka píšuca literatúru pre deti. Spisovatelia nám predstavili svoju tvorbu a prečítali aj krátke úryvky zo svojich diel. Potom sa rozprúdila  zaujímavá beseda. Prijímatelia spisovateľom položili aj niekoľko zaujímavých otázok,  ktoré hostia promtne zodpovedali, čím prejavili svoju znalosť v danej problematike.

Vzácnym hosťom chceme vyjadriť naše poďakovanie, za to, že nás potešili svojou prítomnosťou a obohatili pútavým rozprávaním.

Podujatím pod názvom „MESIAC MAREC – MESIAC KNIHY“ sme si aj my pripomenuli, že kniha patrí do rúk každého človeka.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Fašiangová zábava

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude. U nás v zariadení sa stala Fašiangová zábava jednou z obľúbených tradícii, na ktorú sa naši prijímatelia s nadšením chystajú. Príprava na ňu spočívala hlavne vo vymýšľaní a vyrábaní karnevalových masiek, ktoré prijímateľom pomohli vyrobiť ich sociálne pracovníčky. Príprava a chystanie vyvrcholili dňa 27.2.2019.                                                                                           

Po úvodnom slove sa prítomným prihovoril zástupca výboru obyvateľov pán Anton. Vo svojom príhovore si zaspomínal na bursovníkov, ktorí na posledný fašiang chodili po dedine z domu do domu, vykrútili všetky dievky za čo dostali odmenu v podobe slaniny a klobásy, ale aj pálenky. Upriamil pozornosť na blížiacu sa popolcovú stredu, od ktorej začína štyridsať dňový pôst až do veľkej noci.

A potom prišla na rad promenáda karnevalových masiek, v ktorých sa nám predviedli naši prijímatelia. Keďže spomedzi krásnych masiek nebola porota schopná určiť tie najkrajšie rozhodla sa, že odmenené budú všetky masky a to sladkou odmenou. Po tejto promenáde masiek, začali zábavné súťaže, ktoré spestrili zábavu a všetkých prítomných pobavili. Následne na to začala  fašiangová zábava, spev a tanec. Ako sa na správnu fašiangovú zábavu patrí, na stoloch nechýbalo výborné občerstvenie, v podobe sladkého koláča a kávy.

Všetci si pochvaľovali neskutočne dobrú zábavu, občerstvenie a skvelý program. Na túto akciu budeme všetci veľmi dlho spomínať.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vtipnejší vyhráva

Dňa 22.2.2019 sme si pre našich prijímateľov pripravili zábavné dopoludnie, plné vtipov, humoru a dobrej nálady. Každý z prijímateľov mal za úlohu pripraviť si nejaký vtip, alebo vtipnú príhodu. Pri čítaní a rozprávaní vtipov dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo, všetci prítomní sa dobre bavili. Na záver posedenie sme sa všetci spoločne dohodli, že si takého stretnutia budeme organizovať častejšie.

 

Súťaž v prišívaní gombíkov

Dňa 18.2.2019 sa v našom zariadení uskutočnila súťaž v prišívaní gombíkov. Asi 25 prijímateľov sa stretlo, aby si precvičili svoje zručnosti a zabojovali o sladkú výhru. Každý súťažiaci dostal látku a gombíky, ktoré musel čo najrýchlejšie prišiť tak, aby neodpadli. Prihliadalo sa aj na vizuálnu stránku šitia. Počas súťaže nám vyhrávala hudba a panovala veselá nálada. Ani sme netušili, koľko máme v našom zariadení šikovných a zručných prijímateľov, pretože práca s ihlou išla všetkým od ruky. A keďže každý sa snažil ako najviac mohol, za svoje snaženie boli odmenení všetci malou sladkou odmenou.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Dopoludnie so spomienkami

Dňa 22.1.2019 sme strávili spoločné dopoludnie pri spomínaní si na časy dávno minulé. Ako pomôcka nám slúžili aj reminiscenčné karty. Obrázky na kartách mnohým pripomenuli rôzne zážitky a spomienky z minulosti. Niektorí prijímatelia bavili ostatných príbehmi zo života, napr. zo zakáľačky, zo školských čias a podobne. Dopoludnie nám pri spomienkach veľmi rýchlo ubehlo a preto sme sa dohodli, že takéto stretnutie zopakujeme.

 

Súťaž v Sjoelene

Dňa 18.1.2019 sme pre našich prijímateľov opäť zorganizovali zaujímavú a napínavú súťaž v hre Sjoelen. Súťaž sa odohrávala v športovej miestnosti nášho zariadenia. Všetci súťažiaci netrpezlivo čakali, kým na nich dôjde rad, aby mohli zabojovať o víťazné miesto v tejto súťaži. Celý čas panovala dobrá nálada a vzájomné priateľské povzbudzovanie. Prvé miesto si vybojovala pani Erika, ktorej sa v tejto hre mimoriadne darilo. Ale ani ostatní súťažiaci neodišli na prázdno, pretože boli za účasť a snahu odmenení sladkou odmenou. Všetci mali radosť z príjemne prežitého dopoludnia.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Privítanie nového roka pri káve

Dňa 7.1.2019 sme spolu s našimi prijímateľmi privítali v našom zariadení Nový rok 2019. Spoločne sme si zaželali všetko najlepšie do nového roka, hlavne zdravie, šťastie, pokoj a pohodu. Niektorí prijímatelia sa chopili slova a zavinšovali ostatným prítomným po svojom všetko dobré do nového roka a vyslovili želania a priania, ktoré si priali do budúcna. Potom sme spolu besedovali na tému  osláv Silvestra a Nového roka v minulosti pri káve a keksíkoch.

 

Koledníci s Dobrou novinou z Likavky navštívili aj naše zariadenie

Dňa 27.12.2018 prišli potešiť srdcia našich prijímateľov koledníci, ktorí nám prišli zvestovať Dobrú novinu. Pripravili si pre nás pásmo vianočných kolied, piesní a vinšov, ktoré zahriali srdiečka našich prijímateľov. Toto pôsobivé vystúpenie padlo veľmi vhod v tomto vianočnom období. Prítomným sa vystúpenie detí a mládeže veľmi páčilo, známe piesne si s nimi aj pospevovali. Medzi nami vládla príjemná sviatočná atmosféra a radosť, ktorá bude ešte dlho pretrvávať.

 

Vystúpenie gospelovej skupiny Šofar

Dňa 21.12.2018 nám ducha Vianoc prišla vdýchnuť aj hudobná gospelová skupina Šofar, ktorá ani tento rok nezabudla na prijímateľov nášho zariadenia, za čo im patrí od nás veľká vďaka. Tak ako každý rok si pre našich prijímateľov pripravili výver vianočných a náboženských piesní, čím nás naladili na vianočnú nôtu. Veríme, že ani o rok naše zariadenia neobídu a prídu nás opäť potešiť svojim vystúpením.

 

Posedenie s čarom Vianoc pod vianočným stromčekom

Dňa 19.12.2018 nám prišli spríjemniť predvianočný čas deti zo ZŠ Komjatná svojim vystúpením. Na začiatku sme detičky privítali a potom ich predstavila aj pani učiteľka, ktorá prítomných oboznámila s programom, ktorý si pre nás deti pripravili. Že program bol skutočne pestrý a dojímavý svedčil búrlivý potlesk po každom čísle a aj slzy dojatia na tvárach prijímateľov. Dopoludnie nám rýchlo utieklo pesničky sa striedali s hovoreným slovom a s vinšami na Vianočné sviatky. Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc, ale nikto netušil, že detičky majú pripravené prekvapenie, a to v podobe zákuskov a vianočných balíčkov, ktoré rozdali všetkým prítomným. Zlatým klincom programu bola návšteva členov Klubu dôchodcov Žilina, ktorí prišli pozrieť a pozdraviť svojho člena Michala a predviedli nám niekoľko veselých country tancov. Veríme, že sme našim prijímateľom pripravili nezabudnuteľné dopoludnie a spríjemnili prichádzajúci čas vianočný.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

...a opäť je tu Mikuláš

Dňa 6.12.2018 k nám po roku opäť zavítal Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi, aby potešil srdcia našich starkých. Tentokrát sme ho čakali v jedálni, kde sme sa všetci popoludní stretli. Najskôr sme si oživili históriu a tradíciu pôvodu Mikuláša a taktiež spomienky na detské časy. Po milých spomienkach sme sa Mikuláša konečne dočkali. Prišiel s veľkým košom sladkej nádielky. Najskôr sme ho privítali a tí smelší mu zarecitovali a zaspievali.  Potom už nastala tá dlho očakávaná chvíľa – obdarovanie mikulášskymi balíčkami. Mikulášovi a jeho služobníkom veľmi pekne ďakujeme, že si aj tento rok na nás spomenul a želáme mu veľa zdravia a dúfame, že sa uvidíme opäť o rok.

 

Deň otvorených dverí zariadenia LIKAVA - centrum sociálnych služieb

Rok 2018 sa stal pre naše zariadenie LIKAVA - CSS rokom, kedy sme  oslávili 55. výročie jeho založenia. Oslava sa uskutočnila dňa 5.12.2018 v zariadení, a niesla sa v dôstojnom a slávnostnom duchu, ktorý bol podporený kvalitným kultúrnym programom, ktorý nám prišli predviesť žiaci z MŠ Likavka, žiaci zo ZÚŠ Jánoš, tanečná skupina Elišky a FS Salatín.

Nakoľko sa blížil vianočný čas, zariadenie bolo nádherne vyzdobené vianočnými dekoráciami. Celkovú atmosféru podporili aj ľudoví umelci, ktorí prišli predviesť prítomným svoje umenie.  Aj šikovnosť rúk našich prijímateľov bola zhmotnená, a to v podobe dekoračných predmetov, ktoré sami vyrobili. Že sa naše výrobky páčili svedčilo o tom to, že si väčšinu z nich zamestnanci a taktiež návštevníci zariadenia zakúpili.

Pretože ku každému výročiu patrí aj oceňovanie zamestnancov, nechýbalo teda ani pri tejto vzácnej príležitosti. Pani riaditeľka ocenila niektorých zamestnancov, a poďakovala sa im, za ich obetavú prácu v prospech zariadenia. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie s množstvom chuťoviek. Celá akcia bola skutočným ocenením zamestnancov a taktiež uctením si prijímateľov sociálnej služby, ktorí žijú v našom zariadení.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Účasť na stolnotenisovom turnaji v Tvrdošíne

Dňa 4.12.2018 sme sa s dvomi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili na stolnotenisovom turnaji v Tvrdošíne, ktorý zorganizovalo zariadenie Centrum sociálnych služieb ORAVA. Po milom privítaní sa začalo skutočné súťažné zápolenie. Našim chlapom sa veľmi dobre darilo, no i napriek tomu sa im nepodarilo postúpiť na víťazné miesta, keďže jeden zápas prehrali. Aj napriek tomu boli so svojim výkonom spokojní, nakoľko si svoje sily zmerali s naozaj ťažkými súpermi. Po súboji nás čakal obed a po ocenení sme sa pobrali na cestu domov. Na tento deň budeme ešte dlho spomínať.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Kvíz o hradoch a zámkoch

Dňa 8.11.2018 sme si pre našich prijímateľov pripravili zaujímavý a pútavý kvíz o slovenských hradoch a zámkoch. Počas dopoludnia približne 30 prijímateľov čakalo štyridsať otázok, v ktorých mali označiť správnu odpoveď. Asi 25 prijímateľov, ktorí si netrúfali na náš kvíz čakali krásne omaľovánky s témou hradov a zámkov, do ktorých sa s chuťou pustili. Pri vypĺňaní kvízu to v jedálni bzučalo ako v úli, pretože sa všetci navzájom radili, ktorá možnosť by mohla byť tá správna. Na konci sme si spoločne kvíz vyhodnotili, a zhodli sme sa, že najlepšie v ňom  obstál pán Mojmír, ktorý mal až 37 správnych odpovedí.

 

Mesiac úcty k starším

Keďže sa oslavy mesiaca úcty k starším stali v našom zariadení už  tradíciou, ani tento rok sme nezaháľali a pripravili sme si pre našich prijímateľov popoludnie plné hudby, tanca a dobrej nálady. Na začiatku sa všetkým prítomným prihovorili vedúca sociálneho úseku a zástupca výboru obyvateľov pán Anton. Zlatým klincom dnešného popoludnia bol hudobný program, na ktorý sa všetci netrpezlivo tešili. Najskôr sme medzi nami privítali členov spevokolu Liskovianka, nasledovalo tanečné číslo skupiny Elišky, a napokon srdcia všetkých prítomných potešili svojim vystúpením žiaci z Muzikálovej súkromnej základnej umeleckej školy Alkana. Na záver posedenia bolo vystúpenie našich prijímateľov, ktorí si pre všetkých pripravili pásmo ľudových piesní. Po každom vystúpení zožali všetci účinkujúci búrlivý potlesk. Dúfame, že sme dnešným popoludním spestrili našim prijímateľom ich každodenný život a že na naň budú ešte dlho spomínať.

 

Zber našej bohatej úrody jabĺk

Dňa 17.10.2018 sme sa vybrali do našej záhrady pooberať jablká, ktorých sa tento rok urodilo neúrekom. Práca nám išla rýchlo od ruky, keďže pri zbere vládla dobrá nálada a bolo krásne slnečné počasie. Jabĺk sa urodilo toľko, že ich veľa ostalo aj pre lesné zvieratká. Po zbere sme ich spoločne pretriedili a uložili do debničiek. Počas zimných mesiacov si na nich budeme spoločne pochutnávať.

 

Jesenná brigáda v areáli zariadenia

Dňa 16.10.2018 sme v zariadení zorganizovali jesennú brigádu. Pomôcť nám prišlo mnoho šikovných rúk z radov prijímateľov sociálnej služby a sociálnych pracovníkov. Všetci sme sa s chuťou pustili do práce. Najdôležitejšie bolo vyhrabať, pozametať a poodnášať do kompostu popadané lístie. Keďže brigádnikov bolo veľa, práca nám išla od ruky a aj počasie nám prialo. Keď sme vyčistili areál od lístia, pustili sme sa do úpravy skalky a chodníkov pred zariadením, ktoré sme vyčistili od buriny. Dopoludnie pri práci a dobrej nálade nám veľmi rýchlo ubehlo. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas obeda a oddychu po dobre vykonanej práci. Brigádnici odovzdali náradie a pobrali sa vychutnať si zaslúžený obed. Keďže ešte napadá veľa lístia, dohodli sme sa, že v prípade priaznivého počasia, ešte jednu takúto brigádu v novembri zorganizujeme.

 

LIKAVA - CSS zorganizovalo už VIII. ročník Športových hier pre zariadenia sociálnych služieb

Zariadenie LIKAVA – CSS tento rok opäť zorganizovalo pre všetkých nadšencov športu zo zariadení a obcí Športové hry, a to už po ôsmykrát. Športové hry tento rok prebiehali v budove Drevokupu v Ružomberku, a to dňa 05.10.2018. Súťažiť v jednotlivých disciplínach prišli takmer všetci pozvaní, čo svedčí o tom, že tieto Športové hry sú medzi zariadeniami sociálnych služieb a obcami stále obľúbené a je o ne veľký záujem. Tento rok sa zúčastnilo, okrem nášho domáceho zariadenia LIKAVA – CSS, ešte sedem týchto zariadení: CSS Trojlístok - Ružomberok, CSS Anima - Liptovský Mikuláš, CSS Prameň – Dolný Kubín, ZpS a DSS - Dolný Kubín, DSS a ŠZ - Smrečany, CSS - Žarec  Čadca, CSS – Letokruhy – Žilina. Svojou prítomnosťou nás poctili aj štyri obce, a to Liptovské Sliače, Lisková, Likavka a Liptovská Štiavnica. Súťažilo sa opäť v štvorčlenných družstvách a v týchto zábavných šiestich disciplínach:  Prekážková jazda na kolobežke, Pochodom v chod, Rýchlotaška, Sjoelen, Hokejkobal a Popoluškin sen. Pre zábavu všetkých zúčastnených sme  pripravili aj mimo súťažné disciplíny, ako  Hod krúžkami na cieľ, Hod loptičkou do terča a Steper.

Tohtoročný program športových hier sa začal príhovorom pani riaditeľky zariadenia LIKAVA – CSS, ktorá všetkých prítomných privítala a zaželala im veľa športových zážitkov a úspech v súťažení. Po jej úvodnom príhovore sa ujala slova a mikrofónu vedúca sociálneho úseku zariadenia, aby všetkých prítomných oboznámila s programom dnešného dňa. Program pokračoval vystúpením našich spevákov, za doprovodu hudobníkov z Liskovej so spevom ľudových piesní, a po nich zaspievala hudobná skupina Liskovianka. Po veselom hudobnom programe, ktorý všetkým navodil dobrú náladu, sa súťažné družstvá rozpŕchli k jednotlivým disciplínam a začalo skutočné zápolenie. Počas dopoludnia panovala dobrá nálada a zdravá súťaživosť medzi jednotlivými družstvami.  Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín si súťažiaci zaslúžene oddýchli, a pochutili si na výbornom obede, v podobe chutného rezňa a zemiakového šalátu. Medzi tým prebiehalo vyhodnocovanie jednotlivých súťaží. Napokon sme sa všetci dočkali dlho očakávaného vyhodnotenia a ocenia víťazov. Z každej súťažnej disciplíny boli odmenení diplomom a medailou prví traja súťažiaci zo zariadení a prví traja súťažiaci z obcí. Za najlepší výkon sme  taktiež odmenili tri víťazné družstvá zo zariadení a tri víťazné družstvá obcí pohárom. Pohár riaditeľa zariadenia za najlepší výkon si odnieslo domáce družstvo zo zariadenia LIKAVA - CSS. Ale nikto neodišiel naprázdno, pretože ostatné družstvá dostali za svoj výkon Čestné uznanie a každý jednotlivec si odniesol malú pozornosť od našej pani riaditeľky.

Opäť sa potvrdilo, že radosť z pohybu, zdravé súťaženie, príjemná atmosféra a utuženie  vzájomných kontaktov všetkých zúčastnených si opäť podali ruky. Veríme, že si všetci prítomní odniesli domov veľa zážitkov, ktoré ich budú ešte dlho sprevádzať.

 

Po roku opäť na návšteve v Čutkovskej doline

Po roku sme sa opäť vybrali na prechádzku Čutkovskou dolinou, nakoľko je medzi našimi klientami veľmi obľúbená a radi sa sem vracajú. V slnečné odpoludnie, 19.9.2018 sme teda nasadli do áut, ktoré nás vyviezli k priehrade, ktorá sa nachádza v malebnej Čutkovskej doline. Hneď na úvod nás zaujalo väčšie množstvo ľudí s kamerami okolo priehrady. Pri krátkom a pútavom rozhovore sme sa dozvedeli, že sú z Českej regionálnej televízie, a u nás  na Liptove nakrúcajú dokument o rybách. Potom sme sa už pobrali na prechádzku. Obdivovali sme nové objekty, ktoré tu vyrastajú ako huby po daždi. Nezabudli sme taktiež navštíviť časť objektu kde chovajú domáce zvieratá, s ktorými sme sa aj odfotili. Keďže nám po prechádzke vyhladlo, vybrali sme sa ochutnať miestne špeciality do reštaurácie pod názvom Koliba u dobrého pastiera. Všetci sme si vybrali jedlo podľa svojho gusta. Keďže sa nám ušlo miesto na terase, vychutnávali sme si príjemne hrejivé slnečné lúče a oddychovali pri dobrom jedle. Všetci sme sa zhodli, že sme spolu strávili príjemné odpoludnie, na ktoré budeme dlho spomínať.

 

... spomínali sme na školské časy

Dňa 18.9.2018 sa v knižnici nášho zariadenia stretli prijímatelia, aby si pospomínali na svoje školské časy, a aby sa so svojimi spomienkami a zážitkami podelili aj s ostatnými. Tridsať prijímateľov prežilo príjemné dopoludnie pri spoločnom rozprávaní o tom, ako to v tej ktorej škole fungovalo, o prístupe jednotlivých učiteľov, o používaní telesných trestov, ktoré v tej dobe boli veľmi rozšírené. Pri spomínaní sme sa dostali aj k viacerým humorným príhodám, ktoré nám pri ich počúvaní vyvolali úsmev na tvári. Stretnutie sme si spestrili prezeraním starých fotografií zo školských čias. Záver stretnutia sa niesol v speve ľudových piesní, za doprovodu harmonikára. Týmito piesňami budú niektorí naši prijímatelia reprezentovať zariadenie na akcii pod názvom Domov domovu, ktorá sa bude konať v malebnej oravskej obci Zákamenné.

Prežili sme spolu príjemné a vydarené utorkové stretnutie, ktoré vyvolalo u našich prijímateľov dobrú náladu a spokojnosť, že sa mohli podeliť so svojimi spomienkami.

 

V LIKAVE - CSS sa súťažilo

Po skončení dovolenkového obdobia pripravili sociálne pracovníčky súťažné dopoludnie v preberaní „fazule“, a to na čas. Každý súťažiaci dostal rovnaké množstvo fazule, ktorú bolo potrebné roztriediť podľa veľkosti a farby. Všetci prítomní boli odhodlaní zvíťaziť, ale rozhodujúci bol najkratší čas, za ktorý mali zvládnuť stanovenú úlohu.

Súťaže sa zúčastnilo tridsaťpäť prijímateľov zariadenia, z ktorých na prvých troch miestach podľa najkratšieho času sa umiestnili:

   na 1. mieste  pán Mojmír   s časom  2:05  min

   na 2. mieste  pani Eva        s časom  2:16  min

   na 3. mieste  pán Marcel    s časom  2:20  min

Víťazi boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Bola to veľmi pekná a napínavá súťaž, na ktorú prišlo súťažiacich  povzbudiť niekoľko desiatok prijímateľov nášho zariadenia. Vďaka patrí sociálnym pracovníčkam za výborný nápad jednoduchej a pritom veľmi zaujímavej súťaže.

 

Čítanie zábavnej literatúry

Dňa 30.8.2018 sme sa spolu s prijímateľmi sociálnej služby stretli v relaxačno oddychovej zóne a to pri čítaní zábavnej literatúry. Našim prijímateľom sme čítali krátke príhody z knihy Detvianska nátura - o chlapcovi, ktorý vystrájal rôzne lapajstvá. Všetkým prítomným sme týmito príhodami navodili dobrú náladu a bolo veru dosť tých, ktorí sa aj nahlas zasmiali. Po čítaní sme sa spoločne rozprávali o tom, na aké vtipné zážitky si zo svojho detstva pamätajú.  

 

Posedenie v altánku pri harmonike

Na záver krásnych letných dní sme pre našich prijímateľov sociálnej služby, dňa 24.8.2018 pripravili posedenie pri harmonike, ktoré sa konalo v altánku v areáli relaxačno oddychovej zóny zariadenia. Spríjemniť tento deň nám prišiel harmonikár z Liskovej, ktorý nám svojim spevom a hrou na harmonike navodil tú správnu spevavú náladu. Po vyčerpávajúcom speve každému dobre padlo aj malé občerstvenie v podobe chutného koláčika a  osvieženie pohárom vody. Ani sme sa nenazdali ako ten čas pri ľudových piesňach a dobrej zábave rýchlo ubehol. Všetci prítomní odchádzali s úsmevom na tvári a s dobrou náladou, a tešili sa že sme spoločne strávili príjemné dopoludnie v našom zariadení.

 

Návšteva rodinnej farmy na Gejdaku

Dňa 26.7.2018 sme spestrili našim prijímateľom jedno popoludnie, a to návštevou rodinnej farmy. Po príchode nás hneď upútali voľne sa pohybujúce zvieratá ako kone, somáriky. Pri obhliadke farmy sme natrafili aj na spokojné kačky a husi, ktoré  sa kúpali v jazierku, zajace, sliepky, ovce a iné. Keďže nám po čase začínali v bruchu vyhrávať cigáni, vybrali sme sa do reštaurácie, aby sme ochutnali jednu z miestnych špecialít, a to bryndzové halušky, na ktoré mal chuť každý. Takto posilnení sme oddychovali a sledovali krásnu okolitú prírodu a užívali si slnečný deň.

 

Turnaj v Sjoelene

Dňa 27.6.2018 sme pre našich prijímateľov opäť zorganizovali zaujímavý a napínavý turnaj v hre Sjoelen, ktorý sa odohrával v športovej miestnosti nášho zariadenia. Všetci hráči netrpezlivo čakali, kým na nich dôjde rad, aby mohli zabojovať o prvenstvo v tejto napínavej súťaži. Počas súťaže panovala dobrá nálada a vzájomné priateľské povzbudzovanie. Prvenstvo si vyslúžil nováčik v tejto hre, ktorému sa mimoriadne darilo -  pán Mojmír. Všetci mali radosť z príjemne prežitého dopoludnia. 

 

Juniáles v našom zariadení

Osemnásty jún bol pre prijímateľov v našom zariadení LIKAVA – CSS dňom sviatočným, pretože sme pre nich zorganizovali JUNIÁLES, spojený s varením kotlíkového gulášu. Pre nepriaznivé počasie sa v priebehu dopoludnia v priestoroch jedálne uskutočnilo športové dopoludnie. Prijímatelia sociálnych služieb súťažili v športových disciplínach, ktoré pre nich pripravili sociálne pracovníčky zariadenia. Tuhé boje sa odohrali v hre sjoelen a boccia, ale aj v ostatných športových disciplínach ako sú kolky, hod loptou, a niektorí zdatní kartári si zahrali partičku žolíka a sedmy. Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení malým vankúšikom, ktorý vyrobili prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia v rámci pracovnej terapie na tvorivých dielňach. Druhá skupina pod vedením našej kuchárky Janky už pripravovala potrebné veci na uvarenie kotlíkového gulášu, ale hlavne zakúrili pod kotlom, z ktorého sa po chvíli nad relaxačno – oddychovou zónou začala šíriť lákavá vôňa. Popoludní sa už pod altánkom všetkým prítomným podával navarený vynikajúci kotlíkový guláš, z ktorého nezostala ani kvapka na vyše.

Na spestrenie popoludnia nám na počúvanie, ale aj do nôty zahral a zaspieval niekoľko ľudových piesní  pán harmonikár z Liskovej. Bolo to vydarené podujatie, za ktoré je potrebné poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na jeho príprave a realizácii a dúfame, že si ho budeme môcť zopakovať aj takto o rok.

 

Oslava dňa otcov v Likave

V našom zariadení sme si v jedno štvrtkové dopoludnie uctili všetkých otcov. Je to sviatok, ktorý  nie je dlho slávený v našich zemepisných šírkach. Na podnet výboru prijímateľov sociálnych služieb sme v spolupráci so sociálnym úsekom zariadenia pripravili a uskutočnili oslavu tohto sviatku. Bola to oslava trochu netradičná, pretože dopoludnie, ktoré bolo venované našim otcom sa nieslo v hudobnej réžii pána harmonikára Liskovej. Po úvodných príhovoroch a pozdravoch sa jedálňou zariadenia niesol spev klientov za ich doprovodu harmonikára. Melódie ľudových piesní na želanie rozozvučali nielen priestory jedálne, ale ich bolo počuť až do vchodu budovy. A príležitostné občerstvenie v podobe šišky a kávy. Prítomným sa nechcelo ani rozísť, také príjemné to bolo posedenie z príležitosti oslavy dňa otcov. Ďakujeme organizátorom a veríme, že podobné posedenie sa bude čoskoro opakovať.

 

6. ročník turnaja v hre BOCCIA

Dňa 30.5.2018 sme sa s našimi prijímateľmi pánom Liborom, Milanom, Mojmírom a pani Erikou po dlhej príprave zúčastnili Krajského turnaja v integrovanej boccii párov Dolný Kubín. Tento turnaj zorganizovalo zariadenie CSS Prameň Dolný Kubín. Konal sa v telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb Dolný Kubín. Turnaja sa zúčastnilo 29 párov zo 16 zariadení ŽSK. Turnaj pozostával z dvoch častí - zápasov v skupinách, ktoré sa odohrali  dopoludnia turnaja a finálových zápasov, ktoré sa hrali v popoludňajších hodinách. Naši hráči odohrali niekoľko zápasov, kde si zmerali svoje sily so silnejšími aj slabšími súpermi. Počas prestávok sa posilňovali vynikajúcim občerstvením, ktoré bolo pre nich pripravené. Po vyhlásení výsledkov naše zariadenie obsadilo krásne jedenáste miesto, čomu sa naši hráči veľmi potešili, pretože tvrdý tréning neobišiel nadarmo a primiesil svoje výsledky.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Skrášlili sme si životné prostredie

V uplynulom období sme zorganizovali brigádu na skrášlenie nášho prostredia. Brigáda bola zameraná na vypletie buriny okolo okrasných stromčekov a  v skalke v relaxačnej a oddychovej zóne. Brigádu organizovali pracovníci sociálneho úseku pod vedením Paľka a Zuzky. U menovaných sa na brigádu hlásili prijímatelia, ktorým to dovoľoval ich zdravotný stav. Postupne sa z buriny, ktorej bolo na skalke veľké množstvo začali ukazovať nasadené rôzne kvietky. O množstve vypletej buriny svedčí fakt, že bolo odnesených niekoľko veľkých vriec plných vypletou burinou. Na brigáde si zúčastnení utužili svoje zdravie pobytom na čerstvom jarnom vzduchu a vykonanou prácou skrášlili naše spoločné životné prostredie.

 

Dopoludnie s kruhovým tréningom

Dňa 18.5.2018 sme sa dopoludnia pustili do kruhového tréningu, ktorý sme zorganizovali v našej športovej miestnosti. Všetci prijímatelia, ktorí boli nažhavení pre cvičenie sa veru potrápili nad disciplínami, ktoré sme si pre nich pripravili. Najskôr to bolo cvičenie na fit loptách, kde si precvičili svoju šikovnosť a pohyblivosť. Potom na nich čakal posilňovací nástroj na ruky, kde si precvičili svoju silu. Ale keďže zanedbávať nemôžeme ani naše nohy, každého čakalo niekoľko minútové cvičenie na steperi. Príjemne unavení z cvičenia sme neskôr relaxovali pri hre na gitaru a speve. A keďže nás lákavá vôňa obeda šteklila v nose toto rýchlo sme sa rozutekali aby nám z obeda niečo zostalo.

 

Deň venovaný všetkým matkám

V našom zariadení sa  Deň matiek už stal tradíciou, na ktorú sme nezabudli ani tento rok a pripomenuli sme si ju dňa 16.5.2018. Pripravili sme si nielen pre všetky mamičky, ale aj pre ostatných prijímateľov bohatý program. Na začiatku akcie sa všetkým mamám prihovoril člen výboru obyvateľov Aktívni seniori pán Anton. Ďalej nasledovali recitácie pre mamičky v podaní našich prijímateľov pani Anny a pána Milana. Zlatým klincom tohto popoludnia bolo vystúpenie detí z Základnej súkromnej umeleckej muzikálovej školy Alkana, kde sa nám predviedli účinkujúci s recitáciou, spevom a tancom. Vyslúžili si za svoj výkon búrlivý potlesk všetkých prítomných. Ďalej nasledovalo vystúpenie tanečnej skupiny Elišky, ktoré nám predviedli zaujímavé tance zo svojho repertoáru. Celým programom nás sprevádzala moderátorka Katka a DJ Paľko, ktorý nám púšťal staré dobré hity, pri ktorých sme si veruže aj zakrepčili. Všetkých prítomných sme pohostili zákuskom, ktorý bol taký vynikajúci, že po ňom nezostala ani omrvinka a na zdravie všetkým mamám sme si pripili kávičkou a čajíkom – každý podľa svojho gusta. Všetci prítomní zažili na tomto popoludní príjemné chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

 

...zúčastnili sme sa súťaže Pieseň spája svet

V uplynulých dňoch sa v Čadci uskutočnila Medzinárodná spevácka súťaž klientov zariadení sociálnych služieb pod názvom Pieseň spája svet. Naše zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb reprezentovali prijímatelia pani Oľga, pán Libor a pán Anton za hudobného doprovodu  skupiny Liskovianka. Po príhovore pani riaditeľky zariadenia Park Čadca sa nám postupne predstavilo sedem súťažných družstiev. Úvod súťažného dňa patril vystúpeniu zástupcom krajín ako Taliansko, Keňa, Francúzsko, Španielsko a iným. Potom prišli na rad aj jednotliví zástupcovia zariadení. Jednotlivé vystúpenia  hodnotila odborná porota. Naše vystúpenie bolo precítené láskou k spevu, zladené s hudobným doprovodom. Dlhotrvajúci potlesk nasvedčoval tomu, že hodnotenie nášho vystúpenia bude vysoké. Počas prestávky, kde sme mali možnosť ponúknuť chutným pripraveným občerstvením sme hovorili aj o tom, či máme šancu sa umiestniť  na jednej z víťazných pozícií. A potom už nastal čas, keď pani riaditeľka začala vyhlasovať výsledky odbornej poroty o umiestnení jednotlivých súťažiacich družstiev. Keď vyhlasovala víťazné družstvo, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste, všetci sme s napätím očakávali jej verdikt. Po oznámení, že súťažné družstvo zo zariadenia LIKAVA - CSS sa umiestnilo na prvom mieste nastal všeobecný aplauz, a náš zástupca pán Libor si  prebral z rúk pani riaditeľky ocenenie pre víťazov. Na záver zazneli záverečné fanfáry, ktoré toto pekné podujatie, plné spevu a hudby ukončil. Radostne s pocitom dobre vykonanej práce sme sa vracali domov. Hrialo nás pri srdci, že vynaložená námaha nebola zbytočná a priniesla svoje ovocie v podobe víťazstva.

 

Ako sme v LIKAVA - CSS stavali máj

Keďže po zime k nám už konečne pomaly prichádza jar, tak sme sa rozhodli ju privítať, ako sa patrí, a to tradičným zvykom, ktorým je Stavanie Mája. Túto milú tradíciu sme si v zariadení opäť pripomenuli dňa 30.4.2018. V dopoludňajších hodinách sme sa spoločne s prijímateľmi stretli v jedálni zariadenia, kde nám pán Anton premietal ukážky sadenia mája z rôznych oblastí Slovenska. V druhej časti dopoludňajšieho stretnutia bolo na programe zdobenie mája pestrými stužkami, pri ktorom nám veľmi pomohli šikovné ruky našich ochotných prijímateľov. Takto krásne vyzdobený máj sme sa chystali popoludní postaviť a to pred budovu nášho zariadenia. Pri zdobení mája sme spievali ľudové piesne a rozprávali sme si humorné zážitky a spomienky, ktoré sme pri stavaní májov v mladosti zažili. Ani sme sa nenanazdali, ako rýchlo prišlo popoludnie a sadenie mája sa mohlo začať. Najskôr sme privítali v našom zariadení vzácnych hostí a to folklórnu skupinu LIKAVA z Likavky, ktorí nám prišli nielen zahrať a zaspievať, ale hlavne postaviť máj, s čím majú už dlhoročné skúsenosti. Po postavení mája sme všetkých pohostili vynikajúcimi šiškami. Plní sily a elánu sme sa potom zabávali spolu s členmi folklórnej skupiny, ktorí k nám priniesli radosť, dobrú náladu a kopec zábavy.  Náš krásny máj sa hrdo vypína pred zaradením a vnáša do všedných dní spomienku na zvyky našich predkov.

 

Prednáška o životnom štýle

V štvrtkové dopoludnie – 26.04.2018 sme sa spoločne stretli s našimi prijímateľmi, pre ktorých si sociálne pracovníčky Hanka a Vierka pripravili prednášku o Životnom štýle. Na začiatku sa rozhovorili o zdravom stravovaní a potravinách, ktoré by mali konzumovať nielen seniori ale my všetci. Obohatili nás o viacero dobrých rád, ktoré sa týkali zloženia jednotlivých potravín, a o tom ako ich správne spracovávať a tepelne upravovať. Po tejto zaujímavej, ale hlavne poučnej prednáške sme ešte precvičili aj mozgové bunky a šikovnosť našich prijímateľov, pretože sme si pripravili pre nich  rôzne hry ako Pexeso, Žolík a Sedma. Na záver nemohla chýbať sladká bodka za našim stretnutím, a to v podobe koláčov a šišiek, ktoré pre všetkých pripravil ošetrovateľ Stanko a taktiež sociálne pracovníčky pani Hanka a Vierka.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Výlet na Hrabovo

Dňa 20.4.2018 sme sa popoludní vybrali s našimi prijímateľmi na prechádzku okolo Hrabovskej priehrady. Počasie bolo priaznivé a preto to bola pre nás príjemná jarná prechádzka. Najviac sme obdivovali priehradu a v nej  mihajúce sa pstruhy.  Kým sme obišli celú priehradu veru sme aj vysmädli a preto sme sa zastavili v reštaurácii, kde si každý vybrali nápoj, sladkosti, alebo zmrzlinu podľa svojho priania. Takto oddychujúc sme obdivovali krásnu okolitú prírodu a dohodli sme sa, že keď bude premávať lanovka na Malinô Brdo určite sa pôjdeme na nej previesť. Príjemne unavení sme sa vrátili domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Človeče nehnevaj sa

Dňa 20.4.2018 sme sa zúčastnili na turnaji v hre Človeče nehnevaj sa, ktorý sa konal v CSS Žarec v Čadci. Z nášho zariadenia nás na tomto turnaji reprezentovali pán Peter a pani Alenka, ktorí majú túto hru zvládnutú v malíčku. Po privítaní pani riaditeľkou zariadenia CSS Žarec sa začala napínavá súťaž. Súťažiaci boli rozdelení do rôznych hracích skupín a každý hráč hral sám za seba. Výhercovia postupovali do finále. Počas prestávky sa posilnili výborným občerstvením, ktoré im dodalo sily a chuť do ďalšieho súboja. Aj keď pán Peter s pani Alenkou do finále nepostúpili prežili v spoločnosti ostatných klientov príjemné dopoludnie a nadviazali nové priateľstvá. Domov neodchádzali na prázdno, boli obdarovaní milou pozornosťou a diplomom za účasť na tomto turnaji.

 

Likavský turnaj v hre BOCCIA

Dňa 19.4.2018 sme pre nadšencov hry BOCCIA zorganizovali v zariadení turnaj. Súťažilo dvanásť klientov v šiestich družstvách. Počas súťaže vládla dobrá nálada, vzájomné podporovanie, ale aj zdravá rivalita. V polovici turnaja sme si urobili prestávku na občerstvenie, kde sa súťažiaci mohli osviežiť limonádou a posilniť sa sladkými maškrtami. Ku koncu turnaja sa dalo napätie doslova krájať a všetci už netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže. Na treťom mieste sa umiestnila začiatočníčka v tejto hre pani Melanka, ktorú výsledok veľmi prekvapil a potešil. Strieborné miesto si vyslúžila stará harcovníčka v tejto hre pani Erika a zlato získal pán Milan, ktorý bol príjemne prekvapený, že sa stal víťazom v tomto turnaji. Nikto neodišiel na prázdno, každý účastník turnaja dostal diplom a malú sladkosť. Turnaj mal u súťažiacich ale aj u divákov a fanúšikov veľký úspech, pretože hra BOCCIA je v našom zariadení už známou a obľúbenou.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Cvičme v rytme v Likave

Keďže nás jarná príroda v okolí nášho zariadenia láka deň čo deň, dňa 12.4.2018 sme krásnemu slnečnému počasiu neodolali a vybrali sme sa rozhýbať po zime naše unavené telá. Za asistencie našej fyzioterapeutky Marianky sme sa plní elánu v relaxačno – oddychovej zóne pustili do cvičenia. Ako prvé sme si vyskúšali zaujímavú hru s padákom, kde bolo našou úlohou dostať loptu do stredu padáka, s čím sme sa teda dosť natrápili, ale aj pobavili a zasmiali. Týmto cvičením sme si precvičili vzájomnú fyzickú koordináciu, motoriku, a taktiež manuálnu zručnosť. Po tejto zábavnej, ale aj vyčerpávajúcej aktivite si pre nás Marianka pripravila ešte sériu cvikov s loptou. Po cvičení sme oddychovali na lavičkách a boli sme nabití pozitívnou energiou a dobrou náladou. Spoločne sme sa tešili z krásneho slnečného dopoludnia, ktoré sme strávili športom a dobrou zábavou.

 

Jubileum pani Marienky

Dňa 5.4.2018  popoludní sme si pripomenuli krásne jubileum pani Marienky, a preto na jej počesť zorganizovala vedúca zdravotníckeho zariadenia na oddelení 4.A milú oslavu. Na Marienkinu oslavu prišli aj jej príbuzní, ktorí jej zagratulovali a tešili sa jej dobrému zdraviu. Popriať mnoho ďalších rokov jej prišla aj pani riaditeľka zariadenia LIKAVA – CSS, ktorá ju obdarovala sladkou drobnosťou. Oslava bola veselá a všetci sme si priali aby sme sa o desať rokov pri dobrom zdraví pani Marienky znova takto zišli.

 

Divadelné predstavenie Janko a Marienka

Dňa 21.03.2018 sme sa preniesli do rozprávkového sveta plného zábavy, pesničiek a fantázie, pretože nás navštívilo Divadlo zo Šuflíka s predstavením Janko a Marienka. Z napätím sme sledovali ako sa v hlbokom lese stratili Janko s Marienkou, keď hľadali jahody. Mali „šťastie“, že objavili zázračný domček z medovníčkov. V chutnej chalúpke bývala však zlá ježibaba, ktorá ich uväznila a chcela Janka vykŕmiť a upiecť v peci. Janko a Marienka mali však šťastie, pretože sa im podarilo zbaviť zlej ježibaby a napokon nájsť cestu domov. Predstavenie malo veľký úspech aj preto, že bolo sprevádzané s pesničkami, hudbou a tancom.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Klienti zo zariadenia LIKAVA - CSS na návšteve v Liptovskom Múzeu

V stredu, dňa 21.03.2018 nás pozvali pracovníčky Liptovského múzea na štrnásty ročník podujatia, pod názvom „Veľkonočné zvyky a tradície“, na ktoré sme sa už dlho tešili. Cestou do múzea sme zablúdili do cukrárne, kde si naši klienti pochutili na výborných zákuskoch, káve a malinovke. Posilnení sladkými dobrotami sme sa s chuťou vybrali do múzea spoznávať veľkonočné zvyky a tradície. Po príchode sme sa hneď pristavili pri stánkoch s ľudovými remeslami, kde sme si prezreli rozmanité výrobky remeselníkov s veľkonočnou tematikou. Taktiež sme mali možnosť vidieť ukážky rôznych techník zdobenia medovníkov a vajíčok. Očarení krásou ručne vyrobených výrobkov niektorí klienti neodolali, a výrobky si aj zakúpili. Po prehliadke sme zaujali svoje miesta a za chvíľu sa nám už prihovárala pracovníčka Liptovského múzea Mgr. Ľubica Drusková, ktorá všetkých prítomných privítala a oboznámila s programom. Potom dostal slovo Mgr. Igor Littva, ktorý nám porozprával o jarných  ľudových zvykoch, ktoré sa kedysi tradovali. Vynášanie Moreny nám predviedli deti z detského Folklórneho súboru Liptov. Počas vynášania Moreny spievali malí folkloristi známe aj neznáme ľudové pesničky. Niektoré sme si s nimi zanôtili aj my. K tomu im do tanca vyhrávali malí píšťalkári a heligónkári. Na záver podujatia sme sa organizátorom poďakovali za príjemne strávené dopoludnie a odchádzali sme domov tešiac sa na nastávajúce Veľkonočné sviatky.

 

Literárne dopoludnie v zariadení LIKAVA - CSS

V piatok 9.3.2018 v LIKAVE – centre sociálnych služieb sociálni pracovníci v spolupráci s výborom prijímateľov sociálnych služieb uskutočnili literárne dopoludnie na tému „Slovenské povesti“. Viac ako šesťdesiat obyvateľov zariadenia si vypočulo pútavé rozprávanie našich hostí – spisovateľov Milan Igor Chovan, Peter Mišák a Peter Vrlík, ktorí vo svojich jednotlivých vystúpeniach prezentovali svoju vlastnú tvorbu. Každý z prítomných spisovateľov hovoril a citoval state z prinesených kníh, čím prezentoval oblasť, z ktorej poviedky pochádzajú. Tvorba jednotlivých prítomných sa viaže na určitú oblasť, ako napríklad horný či stredný ale aj dolný Liptov.  Otázky kladené prítomným boli z oblasti, v ktorej dotazujúci obyvateľ pochádzal a prežil kus života. Podujatie „Literárne dopoludnie“ bolo zorganizované v rámci mesiaca marca, ktorý je už niekoľko rokov vyhlásený za mesiac knihy.   Tým sme aj my prispeli k pripomenutiu, že kniha patrí do rúk každého človeka.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Divadelné predstavenie Ferdo Mravec

Dňa 2.3.2018 nás prišli v popoludňajších hodinách pobaviť divadelníci s predstavením pod názvom Ferdo Mravec. Všetkých prítomných predstavenie zaujalo a rozveselilo, páčili sa im hlavne bábky v podobe Ferda Mravca, chrobáka Truhlíka a lienky Gvengolíny, s ktorými sa mohli odfotiť. Počas predstavenia sa klienti vrátili do bezstarostných detských čias plných zábavy, hier a radosti. Na záver odmenili účinkujúcich búrlivým potleskom a poďakovaním za krásne predstavenie.

 

Vystúpenie hudobníka Antona Budinského v zariadení LIKAVA - CSS

Dňa 27.2.2018 nás navštívil vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní, pán Anton Budinský z Očovej, so svojim bohatým hudobným programom. Po príchode sa pán Budinský prihovoril a pozdravil všetkých prítomných. Predviedol nám hry na rôznych hudobných nástrojoch ako flauta, citara, heligónka – harmonika, gajdy a ďalšie. Hru na hudobné nástroje dopĺňal spevom známych ľudových piesní, ktoré si s ním s chuťou zaspievali aj naši prijímatelia. Prejavil sa aj ako výborný zabávač, a to rozprávaním vtipov a vtipných historiek zo svojho života. Počas vystúpenia panovala dobrá nálada, spev a smiech. Keďže sa prítomným veľmi páčil jeho kroj, pán Budinský nám ochotne predviedol a pomenoval jednotlivé časti jeho krásneho a pestrého očovského kroja. Hodina s pánom Budinským nám všetkým ušla ako voda a hoci neradi museli sme sa s ním rozlúčiť. Ale prisľúbil nám, že naše zariadenie ešte niekedy rád navštívi.

 

Výroba valentínskych pozdravov

História sviatku sv. Valentína je opradená množstvom legiend. Ani u nás v zariadení neostal tento sviatok zabudnutý, pretože každý z nás máme niekoho blízkeho, koho by sme chceli potešiť milou drobnosťou. Do výroby valentínskych pozdravov sme sa s vervou pustili dňa 13.2.2018 v dopoludňajších hodinách. Klienti mali k dispozícii množstvo materiálu, z ktorého vyrábali  za pomoci sociálnych pracovníkov krásne očiam lahodiace pozdravy. Všetkým išla práca od ruky, pretože už pri výrobe pozdravov vedeli, koho týmto milým darčekom potešia. Každý z nás v srdci nosí veľa lásky a je potrebné aspoň raz za čas túto lásku a priateľstvo vyjadriť, napríklad aj takýmito ručne vyrobenými pozdravmi. Po tvorení sme si všetky vyrobené pozdravy vystavili  a po obdivovali čo dokázali naše šikovné ruky vytvoriť.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Pravá Fašiangová veselica

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude“. U nás v zariadení sa stala Fašiangová zábava jednou z obľúbených tradícii, na ktorú sa všetci klienti s nadšením chystajú. Príprava spočívala hlavne vo vymýšľaní a vyrábaní karnevalových masiek, ktoré klientom pomohli vyrobiť ich sociálne pracovníčky a ošetrovatelia. Príprava a chystanie vyvrcholili dňa 7.2.2018. Po úvodnom slove pracovníčky sociálneho úseku sa prítomným prihovoril zástupca výboru obyvateľov pán Anton. Vo svojom príhovore si zaspomínal na bursovníkov, ktorí na posledný fašiang chodili po dedine z domu do domu, vykrútili všetky dievky za čo dostali odmenu v podobe slaniny a klobásy ale aj pálenky. Taktiež upriamil pozornosť na blížiacu popolcovú stredu, od ktorej začína štyridsaťdňový pôst až do veľkej noci. Potom už prišli na parket žiačky základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu z Ružomberka, ktoré svojimi predvedenými tancami rozohriali a potešili nejedno srdiečko prítomných klientov. Za svoj predvedený výkon si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk, po ktorom nasledoval promenádny sprievod karnevalových masiek, ktoré sa predviedli v celej svojej kráse. Keďže porota mala ťažkú úlohu vybrať najkrajšiu masku, rozhodla sa, že odmenené budú všetky masky a to sladkou odmenou. Po tejto promenáde masiek, začala tá pravá fašiangová zábava, spev a tanec.  A ako sa na správnu fašiangovú zábavu patrí, na stoloch nechýbalo výborné občerstvenie, a to v podobe obložených chlebíčkov a sladkého koláča. Všetci si pochvaľovali neskutočne dobrú zábavu, občerstvenie a skvelý program na opäť vydarenej spoločenskej akcii, na ktorú budú všetci veľmi dlho spomínať.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Divadelné predstavenie Martinko Klingáč

Dňa 29.1.2018 zavítali do nášho zariadenia herci z Portál - komorného divadla bez opony z Prešova, ktoré prišlo potešiť svojim predstavením a výmyslami našich prijímateľov. Predviedli sa nám tradičnou rozprávkovou hrou pod názvom Martinko Klingáč. Postava Martinka Klingáča je známa nielen zo slovenských rozprávok Pavla Dobšinského ale ožila tentokrát aj v našom zariadení. Všetkých prítomných pobavilo predstavenie s pesničkami o nešikovnej Hane, ktorej Martinko Klingáč pomohol vyriešiť situáciu, do ktorej sa nečakane dostala, pretože sa jej podarilo uhádnuť jeho meno. Ako všetky rozprávky, aj táto mala dobrý a šťastný koniec. Všetci prítomní odmenili hercov za ich výkon búrlivým potleskom.

 

Vystúpenie gospelovej skupiny Šofar

Dňa 20.12.2017 nám prišli spríjemniť predvianočný čas členovia gospelovej skupiny Šofar. Vystúpili s pásmom piesní, ktoré si sami zložili a zhudobnili. Taktiež nám zaspievali aj tradičné vianočné koledy, ktoré si s nimi zaspievali aj naši prijímatelia. Všetkým prítomným toto vystúpenie vyčarilo úsmev na perách a takto im pripomenuli blížiace sa Vianoce.

 

Vianočné nebo - stretnutie troch generácií

Dňa 12.12.2017 sme boli opäť pozvaní do priestorov Liptovského múzea v Ružomberku na 7. ročník podujatia troch generácií – detí, dospelých a seniorov, pod názvom Vianočné nebo. S našimi prijímateľmi sme si pripravili pásmo tradičných vianočných kolied s vinšami. Spolu s našimi prijímateľmi vystúpili Špeciálna základná škola z Ružomberka a zariadenie Trojlístok – Centrum sociálnych služieb z Ružomberka. Ako hostia vystúpil detský folklórny súbor Belanček a folklórny súbor Ostrô z Bieleho Potoka. Strávili sme spolu príjemné dopoludnie plné hudby, vinšov, spevu a radosti z prichádzajúcich Vianočných sviatkov. Všetci vystupujúci boli odmenení malou sladkosťou.

 

Mikuláš v našom zariadení

Dňa 05.12.2017 naše zariadenie opäť navštívil štedrý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí prišli potešiť našich prijímateľov dobrou náladou a hlavne balíčkom plným sladkostí, na ktorý sa všetci už dlho tešili. Mikuláš  navštívil  všetkých prijímateľov nášho zariadenia. Všetci obdarovaní boli spokojní a vďační za sladké dobroty, ktorými  ich obdaroval. Mikuláš, tešíme sa na teba a tvojich pomocníkov znova o rok a ďakujeme.

 

Mesiac úcty k starším

Október je všeobecne známy ako mesiac, ktorý je venovaný úcte k straším. Keďže  ani naše zariadenie nie je výnimkou, pripravili sme si aj my dňa 25.10.2017 pre našich prijímateľov milé posedenie. Na začiatku sa všetkým seniorom slávnostne prihovorili sociálne pracovníčky. Ďalej nasledoval pestrý program, a to v podobe vystúpenia spevokolu z Liskovej, pod názvom Liskovianka. Dobrú náladu nám počas tohto slávnostného odpoludnia zabezpečili žiaci z Muzikálovej súkromnej základnej umeleckej školy Alkana pod vedením pána Ing. Miloša Bubelku. Zlatým klincom dnešného posedenia bolo vystúpenie našich prijímateľov, ktorí si pre všetkých pripravili pásmo ľudových piesní.  Po vystúpení zožali búrlivý potlesk. Po kultúrnom programe potešil všetkých prítomných vynikajúci jablkový koláč a káva z našej kuchyne. Zo pätnej väzby usudzujeme, že všetci prítomní prežili príjemné odpoludnie, na ktoré budú dlho spomínať.

 

Katarínska zábava

V poslednú novembrovú stredu, dňa 29.11.2017, pred začiatkom adventného obdobia sme sa s prijímateľmi stretli na spoločenskom podujatí Katarínskej zábave. Pre prijímateľov sme si pripravili popoludnie plné zábavných súťaží, bohatej tomboly, spevu a tanca. Po vyčerpávajúcich tanečných kolách a zábavných súťažiach nám vyhladlo a preto sme sa posilnili výborným zákuskom. Všetci prítomní sa veľmi dobre zabávali aj vďaka nášmu DJ Pavielovi, ktorý nám hral do tanca obľúbené šlágre. Spokojnosť s vydarenou zábavou prítomní odmenili nakoniec dlhotrvajúcim potleskom.

 

Domov domovu

Dňa 10.10.2017 sme reprezentovali naše zariadenie na podujatí Domov domovu. Akcia sa konala v Strednej odbornej škole rybárskej v Mošovciach, pri Martine. Na tomto podujatí sa zúčastnilo viacero zariadení v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Prijímatelia z nášho zariadenia si za spolupráce opatrovateľky Katky a sociálnych pracovníčok pripravili pásmo známych ľudových piesní za dopravou harmoniky. Po príchode nás veľmi milo privítali organizátori tohto podujatia, a to zariadenie CSS Horný Turiec z Turčianskych Teplíc. Potom nastal čas prípravy na naše vystúpenie a to prezlečením sa a preskúšaním nášho programu. Neskôr nás organizátori usadili za stôl a oboznámili  nás s priebehom tohto podujatia. Nakoľko sme mali pripravené známe ľudové piesne, počas vystúpenia s nami spievalo aj publikum a za vystúpenie nás odmenili potleskom. Po našom vystúpení  sme sa posilnili vynikajúcim obedom. Pred našim odchodom sa nám bola pani riaditeľka zo zariadenia CSS Horný Turiec poďakovať za našu účasť. Dostali sme ďakovný list a milú pozornosť v podobe darčekov.

 

Prechádzka Čutkovskou dolinou

Dňa 13.10.2017 sme sa s prijímateľmi vybrali na našu obľúbenú prechádzku Čutkovskou dolinou. keďže slniečko ešte príjemne hrialo, prechádzka po prírode bola pre nás potešením a zážitkom. Videli sme rôzne zvieratka ako kozy, husi, diviaky a iné. Náš cieľ prechádzky smeroval k Čutkovkej priehrade, kde sme obdivovali krásy jesennej prírody. Keďže sme po prechádzke na čerstvom vzduchu vyhladli, zastavili sme sa na malé občerstvenie v kolibe Rychtárka. Každý si vybral jedlo podľa svojej chuti. Výlet sme zakončili sladkou bodkou v podobe zákusku so šľahačkou.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

V novembri sme organizovali VII. ročník Športových hier pre klientov zariadení sociálnych služieb a seniorov z prizvaných obcí

Zariadenie LIKAVA – centrum sociálnych služieb zorganizovalo aj tento rok Športové  hry pre seniorov, a to už symbolicky, po siedmykrát. Hry sa výnimočne konali v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch, a to 8.11.2017. Zápoliť v jednotlivých disciplínach prišli všetci pozvaní, čo svedčí o tom, že býva o tieto hry veľký záujem. Tento rok sa zúčastnilo, okrem organizátora, LIKAVA – CSS, ešte osem zariadení sociálnych služieb, a to: CSS Trojlístok - Ružomberok, CSS Anima - Liptovský Mikuláš, CSS Orava - Tvrdošín, ZpS a DSS - Dolný Kubín, CSS Studienka - Novoť, CSS Straník – Žilina, CSS Žarec - Čadca, CSS Park - Čadca a štyri obce, a to Liptovské Sliače, Lisková, Likavka a Komjatná. Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách a v siedmych disciplínach, o ktorých sa zúčastnení vyjadrili, že boli zábavné, zaujímavé, pútavé, ale aj primerane náročné. Súťažiaci zápolili v Jazde na kolobežke okolo prekážok, v Pripínaní štipcov, Hádzaní terčíkov, v Popoluške vo fazuli, v Hode do diaľky, v Sjoellene a  v Behu s fúrikom okolo prekážok. Okrem toho, sme pre zábavu všetkých zúčastnených pripravili mimo súťažné disciplíny ako Hod krúžkami na cieľ, Hod do šaša a Hokejbal i Sjoellen. Program hier sa začal príhovorom riaditeľky zariadenia Ing. Dagmar Švecovej, ktorá všetkým zaželala veľa športových zážitkov a úspech v zápolení. Aby sa zvýšila chuť bojovať, vystúpila aj ľudová mužská skupina Sliačania a ženská spevácka skupina Salatín z Liptovských Sliačov a spevácka skupina Liskovianka z Liskovej, ktoré si svoje vystúpenie veľmi pochvaľovali. Po hudobnom programe odštartoval jednotlivé súťaže starosta obce Liptovské Sliače Mgr. Milan Frič. Počas celého súťaženia panovala dobrá nálada. Uskutočnil sa aj súboj medzi riaditeľmi zariadení a starostami obcí, ktorí prišli povzbudiť svojich športovcov. Zvíťazili starostovia na čele so starostom obce Likavka Ing. Mariánom Javorkom. Po absolvovaní všetkých disciplín si súťažiaci oddýchli pri speve, guláši a koláčoch, na ktorých si pochutili. Po obede nasledovalo dlho očakávané vyhodnotenie a ocenenie víťazov, ktorí si získali zaslúžené diplomy a medaily. Taktiež víťazné družstvá zariadení a obcí boli odmenené pohárom. Ale nikto neodišiel naprázdno, pretože ostatné družstvá dostali zlatú medailu a každý jednotlivec pozornosť. Takže všetci boli víťazi. O tom, že podujatie zanechalo v každom prítomnom pozitívnu odozvu svedčili aj ich výpovede plné spokojnosti, radosti, ktoré sa im odrážali na tvárach a všetci si želali, aby sa táto vynikajúca tradícia dodržiavala aj naďalej.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Zábavné dopoludnie pri kartách v zariadení LIKAVA - CSS

Nakoľko sa nám počasie pokazilo, zorganizovali sme v jedálni nášho zariadenia pre klientov dňa 29.9.2017 zábavne dopoludnie pri kartách. Hráči mali možnosť vybrať si kartovú hru, ktorú dobre poznajú ako napr. Faraón, Sedma, Žolík a podobne. Následne podľa vybranej hry sme hráčov rozdelili do skupín a začalo sa zábavné kartové zápolenie. Na posilnenie sme pre našich hráčov pripravili malé občerstvenie v podobe chutnej kávy a dezertu. Počas hier vládla dobrá nálada a všetci prítomní sa dobre zabavili a takto príjemne strávili toto upršané dopoludnie.

 

LIKAVA – CSS na festivale PUMA 2017 v Dabrowej Gorniczi

Na pozvanie riaditeľa zariadenia Domu Pomocy spolecznej Pod Debem, pána Andrzja Paciu sme sa v dňoch 26.- 27.9.2017 so šiestimi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili so zariadením CSS Park Čadca na festivale PUMA 2017 v Dabrowej Gorniczi. Na cestu sme sa vybrali autobusom v ranných hodinách s dobrou náladou. V Čadci sme vyzdvihli našich priateľov zo zariadenia a urobili sme si aj krátku prestávku na oddych a občerstvenie. Do Dabrowej Gornicze sme dorazili v popoludňajších hodinách, kde nás milo privítal riaditeľ zariadenia Domu Pomocy spolecznej Pod Debem. Po milom prijatí sme sa išli ubytovať a oddýchnuť si po dlhej a náročnej ceste. Po veľmi chutnej večeri sme si ešte raz precvičili náš program, s ktorým sme mali nasledujúci deň vystupovať. Keďže sme už boli všetci unavení pobrali sme sa na nočný odpočinok. Nasledujúci deň sme sa po výborných raňajkách autobusom premiestnili do Kulturze i Sztuce na festival, na ktorom sme vystúpili so spevom ľudových piesní za doprovodu harmonikárky Katky. Po našom vystúpení sme si pozreli niekoľko vystupujúcich, ktorých program sa nám veľmi páčil. Po chutnom občerstvení sme sa na pamiatku odfotili a v popoludňajších hodinách sme sa vybrali na cestu domov. Dvojdňový výlet do Poľska sa nám veľmi páčil, priniesli sme si veľa nových zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať.

 

Celodenný výlet Orava a okolie

Mesiac August sme v našom zariadení začali prípravou a organizovaním výletu na Oravu a okolie. Dňa 9.8.2017 sme nasadli do autobusu a tešili sme sa na deň plný zážitkov. Prvou zastávkou bola Oravská priehrada, kde sme nastúpili na loď a vychutnali sme si vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade. V rámci tejto plavby sme sa zastavili aj na Slanickom ostrove, kde sme si pozreli zaujímavú expozíciu. Našou druhou zastávkou bola Oravská lesná železnica, kde sme sa previezli historickým vláčikom a poobdivovali sme krásy okolitej prírody. Keďže sme už boli všetci hladní a smädní, zastavili sme sa na ranči U Edyho, kde sme sa posilnili vynikajúcimi bryndzovými haluškami alebo iným jedlom podľa chuti. Po jedle a chvíľke oddychu sme sa išli pozrieť na zvieratká, ktoré chovajú na ranči. Poslednou zastávkou nášho výletu bola návšteva obce Klin, nad ktorou sa týči monumentálna socha Krista. Po vydarenom výlete sme sa unavení ale s kopou zážitkov vrátili šťastne domov.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Výlet na Liptov

Seniori na výlete

Streda 5. august 2015 bol pre prijímateľov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov dňom, kedy sa vybrali na celodenný výlet za krásami horného Liptova. Tomuto podujatiu predchádzala aktívna príprava sociálnych pracovníkov na jeho realizácií. Výlet sa zúčastneným očividne páčil, o čom svedčia vyjadrenia niektorých z nich. 
Prvou zastávkou výletníkov bol Liptovský Hrádok, kde sa nachádza hrad, ktorého súčasťou je neskôr pristavený renesančný kaštieľ Chateau Grand Castle, ktorého prehliadku sa začala vstupom na prvé nádvorie vedúce k veľkej sále, ktorá dnes slúži ako sobášna a konferenčná sieň. Prehliadka pokračovala v zrkadlovej sále, kde sú umiestnené obrazy všetkých majiteľov kaštieľa a zámku až po dnešnú majiteľku Ing. Dagmar Machovú. Postupne sme si prezreli ďalšie priestory a prehliadku ukončili na spodnom nádvorí. Našou sprievodkyňou bola sympatická mladá slečna, ktorú sme za jej sprievodcovské slovo odmenili potleskom.
Naša cesta ďalej pokračovala na salaš v Žiarskej doline. Tu sme sa posilnili, pretože sa blížil obed a začali nás pokúšať hladné žalúdky. Každý si  chuťou vybral pre seba šité menu. Naše oči potešili aj pasúce sa krásne koníky. Túžbou všetkých však bolo povoziť sa aj na lodi po Liptovskej Mare, čo bola aj jedna z  ďalších zastávok výletu. Pre náhle zhoršenie počasia loď nemohla vyplávať, čo nás veľmi mrzelo, preto sme sa vybrali zdolať posledný cieľ našej cesty, a to návštevu penziónu Villa Betula. Tu sme v družnom rozhovore, okrem iného, aj hodnotili výlet, občerstvili sa dobrým pivkom a chladenými nápojmi. Po tejto poslednej zastávke sme sa spokojní s vydareným výletom vydali na cestu domov.

 

Oslava narodenín pána Ferka

Dňa 3.8.2015 sme na počesť okrúhleho jubilea p. Ferka usporiadali narodeninovú oslavu. Oslávenec sa tešil bohatej účasti gratulantov ale najväčšiu radosť mu spravila vynikajúca narodeninová torta od jeho dcéry, na ktorej si všetci prítomní veľmi pochutili. Prítomní sa zabávali pri dobrej hudbe a tanci a zaspievali mi jeho obľúbené piesne z jeho mladosti.

 

Opekanie špekáčikov

Dňa 29.7.2015 sme pre našich klientov pripravili akciu pod názvom Opekanie špekáčikov. Aj napriek nepriaznivému počasiu panovala u našich klientov dobrá nálada. Všetci sa veľmi dobre zabávali pri ľudovej hudbe si zatancovali a s plného hrdla zasievali. Pochutili si na výborných špekáčikoch s horčicou a chlebíkom, ktoré im pripravili naše skvelé kuchárky a toto zapili vynikajúcim pivečkom. Všetci klienti boli s touto akciou veľmi spokojní a tešia sa čo im pripravíme na budúce.

 

Súťaž v speve ľudových piesní

Dňa 17. júla 2015 sa v priestoroch jedálne zariadenia LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka za hojnej účasti klientov ale aj prihlásených súťažiacich sa uskutočnila „Súťaž v speve ľudových piesní.“  Súťažiaci sa prezentovali zaspievaním jednej ľubovoľne vybranej ľudovej piesne, prípadne piesne iného žánru.
Pán Branislav Druska, ktorý bol predsedom hodnotiacej komisie, predviedol prítomným svoje umenie hrania na husličkách. Členmi hodnotiacej komisie boli pani Mgr. Janka Mozníková, pani Iveta Bachanová a pán Anton Šurin. Komisia mala pri hodnotení jednotlivých súťažiacich neľahkú úlohu, pretože jednotliví súťažiaci predviedli naozaj výborné vystúpenia. Na záver komisia urobila nasledovné poradie:
1.    miesto            pán Tomáš, odd. PC
2.    miesto            pani Oľga, odd .1C
3.    miesto            pani Emília, odd. 1C
Menovaní obdržali od hodnotiacej komisie a zástupcov sociálneho úseku diplom, medailu a sladkú odmenu. Všetci súťažiaci obdržali čestné uznanie za účasť a tiež sladkú odmenu. Pán Alojz z oddelenia 4.A obdržal od vedúcej sociálneho úseku PhDr. Janky Kuffovej, PhD. za svoj prednes pripravených piesní mimoriadne ocenenie. Súťaž sa všetkým prítomným veľmi páčila a budú radi keď sa takáto súťaž ešte niekedy bude opakovať.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Senior nehnevaj sa

Dňa 30. 6. 2015 sa traja naši klienti za doprovodu sociálneho pracovníka zúčastnili na hre Senior nehnevaj sa, ktorú zorganizovalo Centrum sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši. Miestom súťaže bol vonkajší areál CSS ANIMA, kde bol rozostavený veľký hrací plán v životnej veľkosti na ktorom prebiehala hra s pravidlami človeče nehnevaj sa pod dohľadom rozhodcu, ktorý kontroloval a koordinoval hru. Na súťaži sa zúčastnili štyri družstvá, z každého družstva súťažili dvaja hráči a tretí bol náhradníkom. Na konci hry boli vyhlásený víťazi  a výhercovia boli obdarovaní diplomom a sladkou odmenou. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Juniáles spojený s varením kotlíkového gulášu

Aj tento rok sme pre našich obyvateľov pripravili dňa 24.6.2015 Juniáles spojený s varením kotlíkového gulášu, ktorý uvarila naša šikovná pani kuchárka a jej pomocníčkou sociálnou pracovníčkou. Guláš bol taký chutný, že si na ňom nielen všetci pochutili ale ani v jednej mištičke nezostala ani kvapka navyše. Smäd zahasili osviežujúcim nealkoholickým pivom. Toto podujatie spríjemnili svojim hudobným vystúpením a krásnym spevom a hrou na harmonike trio detí z Bieleho Potoka. Svojim umením sa nám predstavili aj tanečníci z Let´s dance, ktorí zožali búrlivý potlesk. Ostatné chvíle vyplnil a do tanca zahral diskdžokej pán Slušný. Všetci sa rozišli v dobrej nálade a s veselým úsmevom na tvári.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie gospelovej skupiny Šafár

Dňa 23.6.2015 sa do nášho zariadenia prišli už po niekoľký krát predstaviť členovia gospelovej skupiny Šafár. Našim klientom sa predstavili peknými piesňami a prihovorili príjemným slovom. Všetkým klientom sa ich vystúpenie veľmi páčilo, čo ocenili búrlivým potleskom.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

3. ročník SENIOR LET´S DANCE 2015

Tretí ročník Senior Let´s Dance 2015 sa konal v našom zariadení, a to na základe získania putovného pohára, ktorý sme vyhrali minulý rok. Podujatiu predchádzala kvalitná príprava a organizácia zo strany zariadenia. Sálu na realizáciu tohto podujatia nám poskytla obec Liptovské Sliače. Program podujatia, výzdobu a občerstvenie zabezpečilo zariadenie. Potraviny na prípravu obeda zariadeniu poskytli sponzori. Ku kvalite podujatia prispeli aj moderátorsko - diskdžokejské schopnosti pána Miroslava Marcina. Keďže témou podujatia bolo retro 70. – 80. Roky, namiešal skvelý mix piesní tohto obdobia, ktoré priam vyzývali k tancu. Najpodstatnejšou kvalitou podujatia však boli samotní účinkujúci. Títo sa zmocnili svojej úlohy veľmi zodpovedne, tancovali s veľkou chuťou, spontánne, uvoľnene. Tanec si naplno užívali. Ich nadšenie a dobrá nálada strhli všetkých prítomných k obdivuhodným tanečným výkonom. Celá sála žiarila šťastím, dobrou náladou a radostnou atmosférou. Porotcovia mali veľmi ťažkú úlohu vyberať spomedzi súťažiacich víťaza, pretože všetky výkony boli výborné., ako sa vyjadril predseda poroty Mgr. Bubelka. Na koniec si palmu víťazstva odnieslo zariadenie ZpS a DSS Novoť. Za oduševnený tanečný prejav získalo zariadenie Žiarec Čadca pohár poroty. Tanečníci sa tak tešili oceneniu, že porotkyni p. riaditeľke Mušútovej vyhŕkli slzy dojatia.
Všetci odchádzali spokojní, rozradostení, vytancovaní a záver tohto skutočne vydareného podujatia, a to bez nadsázky, po všetkých stránkach zhodnotil účastník súťaže slovami „bolo to ako v rozprávke“. Všetci, či tanečníci, porota, hostia, organizátori, si za to zaslúžia skutočnú veľkolepú pochvalu. Ako sme tancom začali, tak sme sa tancom aj lúčili, ako poznamenala moderátorka, pretože na konci podujatia sa rozprúdila opäť tanečná horúčka a tanečníci sa ťažko lúčili s týmto dňom.
Preto hovoríme - dovidenia v Novoti.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

11. ročník športových hier "Športom k dobrej nálade" v Terchovej

V dňoch 03. a 04.06 2015 sme sa aj tento rok zúčastnili športových hier, ktoré pre prijímateľov sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja pravidelne organizuje zariadenie Straník – DSS a ŠZ Žilina. Počas týchto dvoch dní sa súťažilo v nasledovných disciplínach: Boccia, stolný tenis, bowling, hra so štipcami, lovenie magnetických rybičiek, hod tenisovou loptičkou na cieľ a beh na 30 m. Naše družstvo zostavené zo štyroch súťažiacich uspelo v disciplíne Hod tenisovou loptičkou, kde získal 2. miesto pán Vladimír. Okrem súťaženia bol pre účastníkov pripravený aj bohatý program s chutným občerstvením. Účastníci súťaže boli ubytovaní v krásnom prostredí v Terchovej, v lokalite Drevenice Vŕšky. Účastníci odchádzali domov so športovými zážitkami a v dobrej nálade.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v loptových hrách

Dňa 2.6.2015 sme pre našich klientov zorganizovali športové dopoludnie a to pod názvom Súťaž v loptových hrách. Miestom súťaženia bola relaxačná zóna zariadenia LIKAVA – CSS. Súťažilo sa v štyroch disciplínach a to v hode papierovými loptičkami do vedra, kotúľanie lopty do bránky, kop loptou do bránky a chytanie lopty na presnosť. Z každej disciplíny boli na konci súťaže vyhlásení víťazi a výhercovia boli obdarovaní sladkou odmenou a diplomom.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Deň matiek

Dňa 20.5.2015 sme pri príležitosti sviatku Dňa matiek sme pre našich obyvateľov pripravili slávnostné posedenie s krásnym bohatým programom. Svojim básnickým prejavom sa nám predstavili naše klientky p. Alenka a p. Anna. Obyvatelia si pochutili na výbornom tvarohovom koláči z dielne šikovných rúk našich kuchárok. Ku koláču sa podávali káva alebo čaj. Svojim vystúpením sa nám predstavila tanečná skupina Elišky, po ktorých nasledovalo spevácke a tanečné vystúpenie detí z umeleckej školy Alkana. Všetci prítomní boli obdarovaní medovníkovým srdiečkom z dielne našich šikovných obyvateľov pod vedením sociálnej pracovníčky Anny.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Oslava narodenín p. Jozefa

Z príležitosti narodenín pána Jozefa sme mu dňa 14.5.2015 zorganizovali krásnu oslavu. Pánovi Jožkovi prišli zagratulovať mnohí klienti z rôznych oddelení nášho zariadenia, ktorí si pochutili na výbornej narodeninovej torte a na bohatom občerstvení. Narodeninovú náladu oslávencovi prišli spríjemniť svojim krásnym spevom aj naše speváčky „Trvalky“, ku ktorým sa pridali aj ostatní klienti. Pán Jozef bol s oslavou veľmi spokojný a veľmi rád, že sa mu takáto oslava zorganizovala.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Stavanie mája

Na udržiavanie ľudových tradícii sme k blížiacemu mesiacu máju postavili za pomoci požiarnikov pred naše zariadenie máj. Jeho vrcholec ozdobili šikovné ruky našich klientiek. Naši obyvatelia sa z neho veľmi tešia a aktívne sa pritom zúčastnili pri jeho stavaní. Po úspešnom postavení mája sme si všetci zatancovali a zaspievali. Do tanca nám zahrala ľudová hudba z rádia a všetci prítomní si pochutili na vynikajúcich šiškách, ktoré pre nich pripravili naše šikovné kuchárky.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie hudobníka p. Budinského

Dňa 23.4.2015 sme znova privítali v našom zariadení hudobníka, inštrumentalistu a speváka p. Budinského. Prihovoril sa našim klientom hovoreným slovom, potešil klientov nádhernými piesňami a taktiež nám predviedol rôzne hudobné nástroje. Našim klientom sa vystúpenie p. Budinského veľmi páčilo a budú veľmi radi keď im ešte niekedy takto spríjemní deň.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Deň kvetov + vedomostný kvíz

Pri príležitosti atmosféry rozkvitnutej jari a leta sme pre našich klientov zorganizovali dňa 21.4.2015 prednášku a vedomostný kvíz pod názvom Deň kvetov. Táto akcia sa konala vo veľkej jedálni zariadenia, ktorú sme vyzdobili množstvom rôznych kvetov. V úvode akcie si klienti vypočuli prednášku o kvetoch, ktorá bola obohatená obrazovými ukážkami. Po prednáške sa rozprúdila diskusia na tému Kvety, ich pestovanie, liečebné účinky a iné ich spôsoby ich využitia. Najzaujímavejšie príspevky v tejto diskusii boli odmenené cenami, s ktorých mali naši klienti veľkú radosť.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Jarná brigáda

LIKAVA – centrum sociálnych služieb ako každoročne aj v tomto jarnom období, a to v dňoch 14. a 22.4.2015 zorganizovala jarnú brigádu. Klienti zariadenia, ktorým to zdravotný stav umožňoval, spolu s personálom vyhrabali trávnik, upravili skalky, vyzametali altánok i terasu. Každý zúčastnený neľutoval, že svojou námahou prispel k skrášleniu okolia zariadenia.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Návšteva študentov z gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a Katolíckej Univerzity

Dňa 14.4.2015 a 16.4.2015 naše zariadenie navštívili študenti z gymnázia sv. Andreja v Ružomberku a študenti z Katolíckej univerzity. Navštívili špecializované oddelenie, kde sa vykonávala činnostná terapia s obyvateľmi zariadenia, tu mohli vidieť ako daná terapia prebieha. Následne uvideli úpravu okolia nášho zariadenia prostredníctvom brigády našich obyvateľov. Potom nasledovala prehliadka zariadenia a následne svätá omša v kaplnke zariadenia.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťažno - zábavný kvíz o Slovensku

V posledné marcové dopoludnie sa stretli klienti zariadenia LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka, aby si pospomínali a naučili sa niečo nové o našom Slovensku a na záver sa popasovali s pripraveným kvízom. Túto akciu mala pod palcom Mgr. Katka Janigová, ktorá na úvod prítomných pekne privítala a porozprávala o krásach a zaujímavostiach Slovenska. Po zaujímavej prednáške bol prítomným premietnutý krátky film o zaujímavostiach a prírodných krásach našej vlasti. Po filme nastal čas na rozdanie kvízu, ktorý obdržali všetci prítomní klienti zariadenia. Hodnotenia správnych odpovedí sa ujala trojčlenná komisia na čele s obyvateľom p. Šurinom a dvomi pracovníčkami zariadenia. Keďže viacerí klienti mali zhodný počet správnych odpovedí museli sme pristúpiť k rozstrelovým otázkam po ktorých, bolo možné stanoviť poradie prvých piatich súťažiacich.
1. miesto + diplom:                    p. Mgr. Milan, odd. 3B
2. miesto + diplom:                    p. Oľga, odd. 2.A
3. miesto + diplom:                    p. Emília, odd. 1.C
4. miesto + čestné uznanie:       p. Július, odd. 3.C
5. miesto + čestné uznanie:       p. Anton, odd. 3.B
Klienti, ktorí sa zúčastnili kvízu a dozvedeli sa zaujímavosti o našej krajine odchádzali spokojní a tešia sa na ďalšiu podobnú akciu.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Spomienky na veľkonočné sviatky

Začiatkom mesiaca apríl 2015 sme si aj v našom zariadení pripomenuli udalosti z pred dvetisíc rokov, kedy trpel a bol ukrižovaný Ježiš Kristus, aby svojou smrťou a zmŕtvychvstaním spasil celé ľudstvo.
Okrem modlitieb bolestného ruženca a krížovej cesty podľa jednotlivých zastavení sa v nedeľu slávila veľkonočná sv. omša vzkriesenia, aby klienti zariadenia pookriali na duchu a aspoň na malú chvíľu zabudli na príkoria a bolesti, ktoré ich každodenne trápia.
V tento sviatočný čas na klientov nezabudlo ani „Občianske združenie Aktívni seniori“, ktoré pre každého pripravilo malé prekvapenie v podobe čokoládového vajíčka. Zástupcovia OZ AS počas týchto veľkonočných sviatkov tieto rozdali všetkým obyvateľom nášho zariadenia. Tento počin sa stretol u klientov z veľkou odozvou a vidieť rozžiarené oči väčšiny z nich bol veľkým „ďakujeme“ členom OZ AS. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Literárno – poetické pásmo

Pri príležitosti „Marca – mesiaca knihy“ sa v posledné štvrtkové dopoludnie v priestoroch knižnice Centra sociálnych služieb LIKAVA uskutočnilo Literárno – poetické pásmo. Jeho hlavnou myšlienkou bolo, aby sa prítomní klienti oboznámili so spisovateľkou dievčenskej prózy zo začiatku 20. storočia Lýdiou Alexejevnou Čárskou, ktorá ruskú revolúciu nikdy neprijala a sa s ňou nestotožnila. Dielo „Sibirôčka“, o ktorom prítomní začali diskutovať a oboznamovať sa s jednotlivými kapitolami sa po takmer päťdesiatich rokoch vracia na pulty kníhkupectiev. V diele ožíva dievčatko, srdečné, nebojácne, spravodlivé a nekonečne dobrotivé. Už po prečítaní niekoľko prvých kapitol si dielo našlo u prítomných kladnú odozvu. Preto sa rozhodli, že v týchto stretnutiach budú pokračovať v pravidelných intervaloch až do doby, kým sa neoboznámia s celým  osudom malej „Sibirôčky“.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Popoludnie na upevnenie viery

Pre upevnenie viery v Pána Boha a na základe plánu práce podujatí sociálneho úseku sa dňa 13. marca 2015 uskutočnila v kaplnke nášho zariadenia modlitba „Krížovej cesty.“ Táto modlitba sa modlieva v pôstnom období, aby si veriaci rímsko – katolíckeho obradu pripomínali utrpenie a ukrižovanie Božieho Syna, Ježiša Krista pred viac ako dvetisíc rokmi tak, ako to učí náuka katolíckej cirkvi. Za mnohopočetnej návštevy obyvateľov krížovú cestu jednotlivými zastaveniami viedol klient zariadenia Anton Šurin. Dôstojnosť modlitieb ešte viac umocnili pôstne piesne sociálnych pracovníčok zariadenia pod vedením Mgr. Anny Sarovej. Všetci účastníci si na svoje izby odniesli hlboký zážitok a ďalšie upevnenie svojho kresťanského presvedčenia.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu

Dňa 12.3.2015 sme zorganizovali v našom zariadení súťaž o najkrajšiu veľkonočnú dekoráciu. Cieľom bolo aktívne zapojiť do činností a zaujať čo najviac prijímateľov. Akcie sa zúčastnilo 20 súťažiacich, ktorí s chuťou, kreativitou a súťaživosťou vytvorili krásne výrobky. Časť ich práce bude súčasťou veľkonočnej výstavy na Žilinskom samosprávnom kraji. Ocenenie dostali všetci zúčastnení. Najviac sa trojčlennej porote zloženej z 2 zamestnancov a 1 prijímateľa páčili ručne háčkované vajíčka a venčeky. Porota ocenila šikovnosť všetkých súťažiacich. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Športové dopoludnie v zariadení LIKAVA

Dňa 02.03.2015 sme prekročili pomyselný prah do nového mesiaca a už sa športovo naladení obyvatelia s početnou športovou kulisou zariadenia LIKAVA – centrum sociálnych služieb stretli na marcovom športovom dopoludní, aby si súťažiaci zmerali sily v súťaži „ Hra kolky.“ Podľa presne stanoveného súťažného poriadku si dvadsať súťažiacich v troch kolách za búrlivého potlesku a miestami aj pokriku, zmeralo svoju šikovnosť a pozornosť v hádzaní loptou na stanovený cieľ – postavené kolky. Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov bolo poradie nasledovné:
Na 1. mieste sa umiestnil pán Pavol, oddelenie 4. A.
Na 2. mieste sa umiestnil pán Július, oddelenie 3. C.
Na 3. mieste sa umiestnil pán Karol, oddelenie 1. B.
Všetci súťažiaci obdržali Diplomy a sladkú odmenu za usilovnosť a podané športové výkony.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Už sa fašiang kráti ...

Takto si pospevovali dňa 12.02.2015 prichádzajúci klienti zariadenia LIKAVA – centrum sociálnych služieb na fašiangovú zábavu, ktorou na konci fašiangové obdobie. Zábavu pre nich ale aj zamestnancov pripravili členovia Výboru obyvateľov, za spolupráce sociálnych pracovníkov. Úvod stretnutia patril príhovoru pani Ing. Dagmar Švecovej, riaditeľky zariadenia, ako aj pani Ľubici Kecerovej, predsedníčky výboru obyvateľov. Po odovzdaní čestných uznaní a vecných odmien za aktívnu prácu v prospech obyvateľov viacerým členom výboru a tiež niektorým zamestnancom sa za všetkých ocenených poďakoval pani riaditeľke a predsedníčke výboru obyvateľ pán Anton Šurin. A potom sa už rozprúdila zábava, ktorá sa začala sprievodom masiek, ktoré si klienti vyrobili za spolupráce sociálnych pracovníkov. Masky boli naozaj rôznorodé a krásne. V sprievode sme mohli vidieť vodníka, troch kráľov, kuchárov, upratovačku, Júliusa Cézara, šaša a rôzne iné. Každá maska sa krátkym príhovorom predstavila. Po sprievode a predstavení masiek vybrala pani riaditeľka Ing. Dagmar Švecová päť najkrajších masiek, čo bolo nesmierne ťažké, pretože každá maska bola krásna a jedinečná. Víťazi boli odmenení sladkými dobrotami. Na prázdno však neobišli ani ostatné masky, ktoré nevyhrali, každá dostala malú sladkosť.
Do tanca a na počúvanie nám hrala ľudová hudba „ Hudbička“ z Likavky, ale podiel na dobrej zábave mal aj náš diskdžokej, Peter Slušný. Súčasťou posedenia bolo aj losovanie bohatej tomboly. Po výdatnom občerstvení a veselej tancovačke odchádzali spokojní klienti v  pokračovaní v nôtení si úvodnej pesničky ...už sa nenavráti.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Návšteva u priateľov v Dabrowej Gorniczi

Na pozvanie našich poľských priateľov z Domu pomocy spolecznej Pod debem v meste Dabrowa Górnicza, sme sa v dňoch 10 a 11.02.2015 zúčastnili družobného stretnutia, ktoré sa konalo v rámci oslavy Medzinárodného dňa chorých. Súčasťou tejto oslavy bola i slávnostná svätá omša, ktorú spoločne s kňazmi poľskej farnosti celebroval slovenský biskup Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup spišskej diecézy. Pre nás, ktorí sme sa tejto svätej omše aktívne zúčastnili to bolo milým prekvapením, keďže táto bola slávená v slovenskom jazyku a miestnym duchovným prekladaná do poľského jazyka. Početným účastníkom bolo v rámci slúženia tohto obradu udelené aj pomazanie chorých. Spokojní, pookriati na tele aj duši sme sa vrátili späť domov, do nášho zariadenia, LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v hre "Človeče nehnevaj sa"

Dňa 29.01.2015 sme pre našich klientov usporiadali súťaž v spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa“. Súťažilo sa v šiestich súťažných družstvách po štyroch hráčoch. Každé družstvo malo svojho rozhodcu, ktorý dohliadal na priebeh celej hry. Šiesti víťazní hráči bojovali vo finále o prvé druhé a tretie miesto. Nikto neobišiel na prázdno, všetci súťažiaci boli odmenení čestným uznaním a malou sladkosťou. Všetkým sa súťaž veľmi páčila a určite budú na ňu dlho spomínať. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Na krídlach melódií

Dňa 22.01.2015 k nám zavítali dvaja bábkoherci z Divadla na predmestí s hudobným programom pod názvom „Na krídlach melódií“. Ich program tvorili prevažne ľudové piesne, ktoré si nimi zaspievali aj naši klienti. V repertoári mali aj piesne rôznych žánrov, ako populárne, piesne z muzikálu a country. Všetci prítomní sa veľmi dobre zabávali a odmenili účinkujúcich búrlivým potleskom.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie detí zo ZŠ Sv. Vincenta a detského domova v Ružomberku

Dňa 10.01.2015 sme si zaspomínali na prežité Vianočné sviatky aj vystúpením detí zo ZŠ Sv. Vincenta a detského domova v Ružomberku, ktoré sa nám predstavili so scénkou z Biblie. Po odohranej scénke nasledovalo vystúpenie harmonikára, ktorý našim klientom zahral na ľudovú nôtu, aj na želanie. Všetkým prítomným sa vystúpenie veľmi páčilo.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Novoročné posedenie

Dňa 7.1.2015 sa v zariadení konalo kultúrne podujatie s príležitosti oslavy príchodu nového roka „ Novoročné stretnutie“. Pani riaditeľka pozdravila všetkých prítomných prijímateľov sociálnych služieb, popriala všetko dobré do nastávajúceho roka a za najkrajšiu vianočnú výzdobu na izbe odovzdala ocenenie. Program podujatia spestrila skupina „TRVALKY“ svojím spevom na ľudovú nôtu. Zúčastnení sa príjemne zabávali aj na vtipoch, ktoré si pripravil pán Šurin. Zábava pokračovala tancom a občerstvením.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vianočné nebo

Dňa 16.12.2014 nás znova pozvali do Liptovského múzea v Ružomberku na krásnu predvianočnú akciu pod názvom „Vianočné nebo“, na ktorej sa prezentovali tri generácie – deti zo špeciálnej základnej školy z Ružomberka, dospelí z centra sociálnych služieb Trojlístok z Ružomberka a my – seniori zo zariadenia LIKAVA – CSS. Vystúpili sme s krásnou vianočnou scénkou a nielen s vianočnými koledami. Všetky vystúpenia boli krásne a navnadili nás všetkých na prichádzajúce Vianočné sviatky.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie dôchodcov z Liskovej

Dňa 10.12.2014 nás prišli pozdraviť aj aktívni dôchodcovia z Liskovej, ktorí našim klientom zaspievali krásne piesne z ich repertoáru. Zaspievali nám vianočné koledy a aj iné piesne, ktoré si naši klienti zaželali. Svojím vystúpením vniesli medzi poslucháčov radosť a dobrú náladu a na ich ďalšie vystúpenie sa všetci už veľmi tešíme.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie detí zo ZŠ v Ružomberku pod názvom "Vianočná Rozprávka"

Dňa 10.12.2014 nás prišli navštíviť deti zo Základnej školy v Ružomberku, ktoré sa nám predstavili krásnym vystúpením pod názvom „Vianočný rozprávka“. Predstavili sa nám krásnymi, nielen vianočnými pesničkami, ale aj vynikajúcim tancom. Svojím krásnym vystúpením potešili a rozveselili srdiečka všetkých prítomných.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Vystúpenie gospelovej skupiny Šafár

Dňa 04.12.2014 prišli už po niekoľký krát našich klientov pozdraviť a potešiť krásnymi nielen vianočnými piesňami členovia gospelovej skupiny Šafár. Zahrali a zaspievali nám Vianočné koledy, ale taktiež aj piesne zo svojho repertoáru, ktorými potešili srdcia všetkých poslucháčov. Niektoré známe piesne sme si spolu s nimi zaspievali aj my.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

 

 

 

Návšteva Mikuláša v našom zariadení

 

 

 

Dňa 04.12.2014 naše zariadenie navštívil Mikuláš s čertom a s anjelom, ktorí prišli potešiť našich klientov dobrou náladou a hlavne sladkými darčekmi, ktorých mali plný kôš. Mikuláš s pomocníkmi ponavštevovali všetky oddelenia v našom zariadení a porozdeľovali balíčky, ktoré niektorí nedočkavci hneď aj rozbalili a začali koštovať.
Niektorí klienti zarecitovali Mikulášovi aj básničku, či zaspievali pieseň, čomu sa mimoriadne potešil. Všetci obdarovaní boli spokojní a tešia sa na návštevu Mikuláša znova o rok.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

 

 

Dňa 03.12.2014 sa traja naši klienti v doprovode dvoch sociálnych pracovníkov zúčastnili na Mikulášskom stolnotenisovom turnaji, ktorý usporiadalo zariadenie ZpS a DSS Čadca – Žiarec. Na začiatok sa všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka, ktorá všetkým popriala veľa šťastia a príjemne prežitý deň a potom sa už začalo súťažné zápolenie. Keďže sa blížil sviatok Mikuláša, každý súťažiaci dostal na hlavu krásnu červenú mikulášsku čiapku, v ktorej súťažil. Súťaž prebiehala v príjemnej a priateľskej atmosfére. Všetkým prítomných čakalo chutné občerstvenie, ktoré roznášali anjeliky a pobehoval tam aj strašidelný čert.
Po súťaži a občerstvení nasledovalo vyhodnotenie výsledkov súťaže a keďže sme poctivo trénovali, z nášho zariadenia si odniesol diplom a cenu za krásne tretie miesto pán Tomáš K.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Súťaž vo výrobe vianočných výrobkov

 

 

Dňa 27.11.2014 sme pre našich klientov zorganizovali súťaž vo výrobe vianočných výrobkov. Že máme v našom zariadení veľa šikovných rúk nám potvrdili krásne výrobky, ktoré klienti za spolupráce sociálnych pracovníkov počas príjemného dopoludnia vytvorili.
Tie najkrajšie boli vyhodnotené a ocenené milými darčekmi. Na ďalší deň boli tieto výrobky spolu s ostatnými, ktoré sme spoločne vyrobili, odvezené a nainštalované budove ŽSK na výstave pod názvom „Vianoce našimi rukami“.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Katarínska zábava

Dňa 26.11.2014 sa v našom zariadení spievalo a zabávalo. Pre našich obyvateľov sme totiž zorganizovali Katarínsku zábavu, na ktorú sa všetci obyvatelia už dlhší čas tešili. Viac ako sedemdesiat účastníkov tohto posedenia si spoločne zanôtilo známe slovenské ľudové piesne, za dporovodu hudobnej skupiny Hudba Hudbička z Likavky, ktorá prítomným celý večer hrala do tanca, aj na počúvanie. Pre prítomných bola pripravená aj bohatá tombola a tak sa počas tanečných prestávok losovali čísla a taktiež sa podávalo aj malé občerstvenie. 
Všetci prítomní sa výborne zabávali a šťastní výhercovia, ktorí boli vylosovaní v tombole sa tešili krásnym cenám.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii

 

 

 

 

 

Návšteva starostu obce Likavka, prednáška o vianočných zvykoch od Kataríny do Vianoc

Dňa 11.11.2014 naše zariadenie navštívil starosta obce Likavka - Ing. Marián Javorka, ktorý sa prihovoril naším obyvateľom. Jeho príhovor oživili hudobníci z Likavky, ktorí zahrali a zaspievali našim obyvateľom slovenské ľudové piesne.
Potom nasledovala prednáška o Vianočných zvykoch od Kataríny do Vianoc, kde sme našim obyvateľom oživili spomienky na to, aké zvyky a obyčaje nás kedysi sprevádzali Vianočným obdobím. Poniektorí obyvatelia sa podelili o spomienky ako sa u nich v rodine kedysi trávili vianočné sviatky.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

 

 

 

 

Jesenná brigáda v areáli zariadenia

 

 

 

Dňa 30.10.2014 nás krásne slnečné počasie vylákalo von a tak sme sa všetci chopili hrablí metiel a fúrika a očistili sme areál nášho zariadenia od napadaného lístia a iných nečistôt. Tento rok k nám bola príroda opäť štedrá a lístie napadalo naozaj hodne, takže sme mali čo robiť, kým sme túto nádielku pohrabali.
Nakoniec sa nám však podarilo kopy lístia zdolať a z dobre vykonanej práce sme mali všetci veľkú radosť.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Mesiac úcty k starším

 

 

Tak ako každý rok aj tento rok sme si dňa 29.10.2014 pre našich obyvateľov pripravili bohatý program, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Nazvali sme ho „My pre nás“, pretože celý program tohto popoludnia bol zložený z jednotlivých vystúpení našich nadaných obyvateľov. Zaznela pekná recitácia, spev spojený s dramatickým vystúpením našej skupiny Trvalky, do ktorej vstúpili už aj muži. Do dobrej nálady nám na ľudovú nôtu vyhrávala aj skupina pod názvom Hudba hudbička. Celý program bol jednou veľkou hudobnou sonátou. Dobrú náladu podporilo aj výborné občerstvenie, ktoré pripravili naši šikovní sociálni pracovníci, za aktívnej spolupráce niekoľkých klientov. Aj keď bol program pripravený len z vystúpení našich klientov, u všetkých zožal veľký úspech.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Návšteva detí zo ZŠ Černová, pri príležitosti akcie „Mesiac čítania“

 

 

Dňa 27.10.2014 našich dôchodcov prišli pozdraviť aj deti zo Základnej školy z Černovej, ktoré si pre nich pripravili dramatické pásmo, ktoré bolo zamerané na prácu a život černovského rodáka Andreja Hlinku. Deti svoj prednes realizovali s veľkým nadšením, čím si získali úspech u naši obyvateľov. Koniec tohto stretnutia sa niesol v znamení spevu. Jeden zo žiakov predviedol našim klientom svoj výnimočný talent a zaspieval im niekoľko krásnych piesní. Naši obyvatelia sa im tiež odmenili za ich výkon spevom, čo žiaci pozitívne ocenili.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vystúpenie ochotníckeho divadla z Likavky

Dňa 15.10.2014 k nám zavítali ochotníci z Likavky, ktorí sa nám predstavili veselohrou pod názvom „Keď ženy veria v bosorky“. Túto divadelnú hru napísal pán Ondrej Lanovec, ktorý sa zapojil do ochotníckeho života v Likavke najmä po roku 1939. Je to veselohra z dedinského prostredia, ktorá poukazuje na to, že netreba veriť v bosoráctvo, čarám ani horoskopom, ale zdravému rozumu.
Táto veselohra bola vtipná a poučná a u nášho publika mala veľký ohlas. Na záver prítomní odmenili všetkých účinkujúcich hercov búrlivým potleskom.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Prednáška - násilie páchané na senioroch

Dňa 06.10.2014 prišli do nášho zariadenia pracovníčky krízového centra pod názvom Žena v tiesni, ktoré sa zaoberá násilím páchanom na ženách v rámci Žilinského kraja a Slovenska. Odprednášali nám problematiku týkajúcu sa násilia páchaného na senioroch, upozornili nás na možnosť pomoci pre týraných a ohrozených seniorov, ktorú poskytujú ako aj kroky, ktoré treba podniknúť, ak by sa niečo podobné v našom okolí stalo. Na záver nám pustili veľmi zaujímavý film k danej problematike. Prednáška bola veľmi zaujímavá, o čom svedčal aj veľký počet klientov, ktorí sa na nej zúčastnili. 
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 

 

 

 

PUMA – Dabrowa Gornicza

 

V dňoch 01. a 02.10.2014 sa naši klienti zúčastnili medzinárodnej súťaže PUMA 2014 v Poľsku. Náš pobyt trval dva dni. V prvý deň nám naši poľskí priatelia pripravili príjemné prekvapenie v podobe prehliadky zoologickej záhrady, kde sme videli vo voľnom výbehu zvieratá prevažne z afrického kontinentu. A tiež návštevu planetária, v ktorom sa nám veľmi páčilo. Na druhý deň sme sa zúčastnili samotnej prehliadky vystúpení jednotlivých zariadení sociálnych služieb. Ich prejavy hodnotila mnohočlenná porota. Ich vystúpenia nás inšpirovali rôznymi podnetmi. Okrem súťažných vystúpení  poľských zariadení sociálnych služieb sme sa pokochali aj vystúpeniami hostí z Litvy, Lotyšska, Ukrajiny. Ako hostia sme boli prizvaní aj my, aby sme predviedli svoje číslo s názvom Muzikanti hrajte, kde naše štyri speváčky a dvaja speváci s tanečným sprievodom zaspievali ľudové piesne. Za svoje číslo zožali veľký potlesk.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

IV. ročník športových hier

 

 

Dňa 19.09.2014 sa uskutočnil štvrtý ročník športových hier, ktoré zorganizovalo naše zariadenie. Okrem súťažného zápolenia sa účastníci potešili aj programom a to vystúpením nadšencov kynologického športu z Liskovej, ktorí nám ukázali časť zo svojho umenia, pri cvičení služobných psov. Taktiež sa prišli pochváliť aj hasiči, ktorí to čo zapálili aj zahasili. Náladu nám vylepšili aj členovia folklórneho súboru. Chuťové bunky uspokojil vynikajúci guláš a iné drobnosti v rámci občerstvenia. Súťažiaci zo zariadení sociálnych služieb z Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Likavky, Dolného Kubína, Žiliny Čadce a taktiež aj súťažiacich z obce Likavka a Lisková a súťažiaci zo zariadení sociálnych služieb z Poľska a Lotyšska sa snažili získať čo najviac medailí pre svoje družstvo v disciplínach ako: streľba zo vzduchovky, skok do diaľky, hod loptičkou do plechovíc, hod loptičkou do cieľa, beh cez prekážky, hod do diaľky. Niektoré zariadenia boli veľmi úspešné a odniesli si množstvo medailí, ale ani tí ktorí medaile nezískali nezaostávali vo svojich výkonoch za víťazmi. Preto si zaslúžili obdiv a uznanie. Vydarilo sa aj počasie, preto pri rozlúčke všetci odchádzali spokojní, s tým, že sa tešia na budúci rok.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Oslava narodenín pána Jozefa J.

 

 

Dňa 12.09.2014 sa na oddelení 2 C konala veľmi vydarená narodeninová oslava. Sociálna pracovníčka s klientmi oddelenia, ktorých si oslávenec pozval, prichystali pre neho príjemné prekvapenie v podobe krásnej oslavy. Oslávenec sa im odvďačil sladkou tortou a slzami dojatia v očiach. Dojatie spôsobilo nielen ich prítomnosť na oslave ale aj to, že mu zaspievali veľmi pekné a jeho obľúbené piesne. Keď akoby mihnutím zázračného prútika torta a ostatné občerstvenie zmizli zo stola, oslávenec aj gratulanti sa lúčili s tým, že si túto tradíciu zachovajú.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Pletenie košíkov z pedigu

 

 

Dňa 02.09.2014 naša kolegyňa Hanka urobila pre našich klientov „rýchlokurz“ pletenia košíkov z pedigu. Šikovní klienti sa stretli v jedálni, kde si za pomoci kolegyne veľmi zručne poradili s materiálom a pod rukami im vznikali krásne výrobky, ktoré sme prezentovali aj na výstave v Žiline pod názvom: „Za oknami našich zariadení“.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Rozprávanie o lete

 

 

Dňa 25.08.2014 sme zorganizovali stretnutie s klientmi špecializovaného zariadenia pod názvom: Rozprávanie o lete. Klienti spomínali na to ako trávili letné obdobie, aké práce sa vykonávali na poli, v záhrade či so zvieratami, na zber úrody. Spomínanie sme si oživili aj spevom ľudových piesní, ktoré si klienti spievali pri prácach na poli, či pri hrabaní sena. Poniektorí vrtkejší si veru aj zatancovali. Stretnutie sme ukončili malým sladkým občerstvením, na ktorom si všetci prítomní pochutili.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Guláš partia

 

 

V stredu 30.7.2014 sme pre našich klientov pripravili príjemné popoludnie pri bohatej hostine a fantastickej hudbe. Náš šikovný kuchár a údržbár František im navaril výborný guláš. Že bol dobrý svedčí to, že ani jeden tanierik neostal prázdny. Aby gulášová párty bola práva domáca, dostali aj chlebíka s masťou a cibuľkou a jaterničkou. Dobrú náladu urobila skvelá a už „naša“ ľudová hudba Hudbička, ktorá roztancovala a rozospievala všetkých prítomných. Vyšlo nám aj počasie, svietilo slniečko a akurát aj nepršalo.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 
 

Let's Dance

Dňa 28.04.2014 sme pre našich obyvateľov v našom zariadení zorganizovali súťaž v tanci pod názvom Let's Dance. Súťažilo 15 súťažiacich, ktorí dostali ako partnerov tanečníkov z radu zamestnancov. Súťaž mala dve kolá. V prvom kole všetci tancovali ako povinný tanec valčík. Ako druhý tanec tancovali polku, v ktorom si tanečného partnera vybrali sami. Nakoľko boli výkony tanečníkov viac menej vyrovnané, porota udelila jedno prvé dve druhé a dve tretie miesta a ostatní tanečníci boli odmenení čestným uznaním. Súťaž priniesla dobrú náladu, ktorá pretrvávala počas celej súťaže a vyvrcholila do zábavy.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 

Maľovanie na chodníku

Dňa 08.04.2014 sme pre našich klientov zorganizovali veľmi peknú akciu pod názvom Maľovanie na chodníku. Jarné slniečko vylákalo von až 35 klientov, ktorí sa chopili kried a s chuťou sa pustili za pomoci fantázie do práce. Na chodníku vznikali krásne obrázky ako kvietok, motýľ, domček, srdiečko, a veľa rôznych iných. Keďže na súťaži boli prítomní aj imobilní klienti, do súťaže sme zapojili aj ich a to formou kreslenia a maľovania na papier. Na akciu prišla aj pani riaditeľka Ing. Dagmar Švecová, ktorá zhodnotila, že víťazmi sú všetci, nakoľko všetky obrázky boli veľmi pekné. Všetci súťažiaci boli odmenení čokoládovou medailou.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 
 

Jarná brigáda v areáli zariadenia

Prvý aprílový týždeň sa v našom zariadení niesol v znamení úprav a čistenia okolia nášho zariadenia. Keďže slniečko už príjemne hrialo, vylákalo von všetkých usilovných klientov, ktorí sa s chuťou pustili do práce. Spoločne sme vyčistili relaxačno oddychovú zónu, skalky pred zariadením, vyzametali chodníky, vyhrabali trávniky od jesenného opadaného lístia a očistili ich od odpadkov. Keďže areál zariadenia je veľký, práca nám trvala štyri dni. 
Všetkým ochotným „brigádnikom“ veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri čistení okolia nášho zariadenia. Odmenou pre všetkých je pocit z dobre vykonanej práce.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 
 

Oslava narodenín klientov v špecializovanom zariadení

Z príležitosti dožitia sa životného jubilea štyroch našich klientov z oddelenia 4.A v špecializovanom zariadení sa konala 25.3.2014 narodeninová oslava. Na tejto oslave sa zúčastnili klienti nášho oddelenia a takisto boli prizvaní aj klienti z iných oddelení. Príjemnú narodeninovú oslavu nám ozvláštnili speváčky zo súboru Trvalky, ktoré doprevádzal hrou na husliach sociálny pracovník. Svojim spevom nám vyčarili výbornú náladu a klienti boli veľmi spokojní. Oslávenci si mohli vyžiadať aj pieseň na želanie. Oslava bola spestrená aj malým občerstvením, na ktorom si všetci pochutili.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž vo výrobe veľkonočnej dekorácie

Dňa 19.03.2014 sme pre našich klientov pripravili súťaž vo výrobe veľkonočnej dekorácie, keďže sa už blížia Veľkonočné sviatky. Všetci súťažiaci sa zhromaždili v jedálni, kde súťaž mala prebiehať a povyberali si z ponúknutých materiálov, z ktorých potom vyrábali krásne dekorácie. Šikovné ruky našich klientov za spolupráce sociálnych pracovníkov vytvorili krásne výrobky. Fantázii sa medze nekládli. Porota zložená z klientov a zamestnancov zariadenia udelila prvé druhé a tretie miesto a súťažiacich obdarovali sladkými maškrtami.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 

Otvorenie reminiscenčnej miestnosti v zariadení ZpS a DSS Park Čadca

Dňa 13.03.2014 sa zamestnanci sociálneho úseku s pani riaditeľkou Ing. Dagmar Švecovou zúčastnili na otvorení novej reminiscenčnej miestnosti v zariadení ZpS a DSS Park v Čadci. Na otvorení miestnosti sa podieľala aj spisovateľka Juliana Belková, s ktorou sa mohli klienti tohto zariadenia porozprávať a podebatovať, zaspomínať si na svoje mladé roky. Po postupnom oboznamovaní sa obyvatelia tohto zariadenia nielen rozhovorili, ale začali aj prevádzať svoje schopnosti recitáciou básni, ktoré si pamätali zo školských čias. Reminiscenčná miestnosť bola upravená vkusne a priam provokovala u zúčastnených vrátiť sa do čias svojej mladosti. Po tomto skvelom zážitku sme navštívili ešte jedno zariadenie, a to DSS a ŠZ Straník v Žiline, kde sme si pozreli výstavu výrobkov, ktoré vyrobili klienti tohto zariadenia. Keďže výrobky bolo možné si kúpiť, niektorí z nás si pre inšpiráciu aj niektoré kúpili. 
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Tradičná zabíjačka spojená s fašiangovou zábavou v LIKAVE

Tohtoročnú fašiangovú zábavu sme spestrili dňa 04.03.2014 zaujímavým podujatím, a to tradičnou zabíjačkou prasaťa. Akcia bola pre našich klientov radostným prekvapením. Nielen, že si pripomenuli staré zlaté časy, ale si aj zamaškrtili na bravčových pochúťkach, ktoré zázračnou rýchlosťou mizli z tanierikov. Partia chlapcov mäsiarov sa tak musela dobre obracať, aby stíhali prasiatko rozobrať, pripraviť lahôdky ako tlačenka, jaternice, poopekať podhrdlinu, slaninku na škvarky, pečienku, navariť kapustnicu a ešte aj poponúkať hostiacich sa. Na dobrú náladu nám zahral aj malý Erik, ktorému to na harmonike hralo pekne od podlahy. Takáto akcia sa u nás konala po prvý raz a preto bola pre klientov veľkou vzácnosťou. Aby deň bol ešte príjemnejší, po obede sa zabávali na fašiangovej zábave. Naši sociálni pracovníci im pripravili program plný smiechu a zábavy, bohatú tombolu. Do tanca im hrali švárni chlapci z ľudovej skupiny Hudba hudbička. Tak sa klienti mohli nabažiť aj harmoniky, ktorú veľmi radi počúvajú. Aby jedenia nebolo konca, ku koncu zábavy dostali aj občerstvenie. Takto sa lúčili s fašiangami naši klienti. 
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Brigáda v relaxačno – oddychovej zóne

Dňa 03.03.2014 nás zubaté slniečko vylákalo von a s pomocou niekoľkých šikovných obyvateľov sme spolu vyčistili relaxačno – oddychovú zónu od rôznych nečistôt. Obyvatelia sa potešili, že po zime znovu prišla jar a tak pracovali s veľkou chuťou a radosťou.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Premietanie filmu Oslava

Dňa 27.02.2014 do nášho zariadenia zavítali po roku študenti z VŠMU v Bratislave, ktorí v rámci svojej záverečnej skúšky natočili film Oslava. Tento film nám prišli ukázať a prezentovať. Po premietnutí filmu sa rozprúdila debata, pretože hlavnou predstaviteľka vo filme bola už zosnulá pani Valika. Film sa natáčal síce minulý rok, ale pokiaľ ho študenti dostali do finálnej podoby sme s napätím čakali, ako všetko dopadne. Počas jeho premietania sa naši klienti sústredili na dej tak, že v miestnosti nebolo počuť ani hláska. Svedčilo to o tom, že film prítomných zaujal a veľmi sa im páčil. Film získal na štyroch filmových festivaloch prvé miesto.
Všetci sa tešia na budúce stretnutia s mladými filmármi.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Pletenie z pedigu

Dňa 26.02.2014 sme sa za asistencie Mgr. Sarovej pustili s našimi obyvateľmi do pletenia košíkov a veľkonočných vajíčok z pedigu. Spočiatku sa nám nedarilo, no keď sme získali potrebnú zručnosť, išlo to ako po masle. Podarili sa nám krásne výrobky, ktorými si obyvatelia okrášlia svoje izby na veľkonočné sviatky.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

2. ročník súťaže v hre BOCCIA

Dňa 19.02.2014 reprezentovali naše zariadenie v II. ročníku v hre Boccia, ktoré sa uskutočnilo na strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne, štyria naši klienti. Táto hra si u nás získala veľkú popularitu, preto nebol problém získať súťažiacich. Po pravidelnom tréningu sa stalo, že niektorí hráči  kvôli zdravotnému stavu vypadli, čo ovplyvnilo aj výsledok súťaže, pretože tréningová príprava náhradníkov trvala kratšiu dobu. Aj napriek tomu sa naši hráči zmocnili svojej úlohy veľmi dobre a so cťou reprezentovali zariadenie. Organizátori spestrili súťaž aj vystúpením ľudovej skupiny z Komjatnej a pripravili hráčom priestor na bohaté občerstvenie, ktoré všetkým prítomným chutilo. Súťažiaci sa vrátili domov v dobrej nálade s predsavzatím, že začnú trénovať na budúci, III. ročník tejto obľúbenej súťaže.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 
 

3. ročník súťaže v speve

Dňa 17.02.2014 sa v našom zariadení uskutočnil III. ročník súťažno – zábavného podujatia v speve, ktorý sme tento rok nazvali „Spevom k večnej mladosti“. Spestrením tohto podujatia bol náš sociálny pracovník, ktorý okrem toho, že bol predseda poroty, naučil všetkých prítomných dve nové, pomerne neznáme ľudové piesne, a to za doprovodu hry na husliach. Takéto podujatie je vždy pre našich klientov atraktívne, preto sa aj tohto ročníka zúčastnilo 16 spevákov, ktorí splnili podmienku, a to že zaspievali svoju obľúbenú pieseň. Piesne ktoré odzneli boli ľudového charakteru, okrem jednej, ktorá patrila do štýlu country hudby. Keďže predseda poroty ako hudobník zhodnotil, že piesne boli zaspievané na pomerne profesionálnej úrovni, porota sa rozhodla udeliť dve prvé, druhé a tretie miesta. Rozdiel v úrovni spevu medzi jednotlivými spevákmi bol zanedbateľný. Spevákov prišli v pomerne hojnom počte povzbudiť klienti zo všetkých oddelení. Súťaž sa všetkým veľmi páčila a rozlúčili sme sa tradičným pozdravom „O rok dovidenia“.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 

Výroba sliepočiek

Dňa 12.02.20014 k  nám znovu zavítali pracovníčky z liptovského múzea v Ružomberku, aby nás naučili robiť veľkonočné sliepočky z krepového papiera. Najskôr nám však urobili krátku prednášku – porozprávali nám o tom, ako sa v minulosti oslavovali fašiangy. Potom sme sa už všetci s chuťou pustili do práce. Pribúdali krásne dielka, ktorými si klienti vyzdobia izby na veľkonočné sviatky.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Prednáška  pod názvom „Naša Zem“

Dňa 29.01.2014 si sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Janigová pripravila pre našich obyvateľov prednášku o rôznych miestach na našej planéte pod názvom „Naša Zem“, ktorá bola spojená s premietaním filmu Najzaujímavejšie miesta na zemi. Prednáška všetkých prítomných zaujala, o čom svedčilo aj množstvo otázok kladených na prednášajúcu. Záverom prednášky bola diskusia na tému: Ktoré miesta na svete by som chcel navštíviť a prečo.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Premietanie filmu Slnko seno a jahody

Dňa 23.01.2014 sme v cykle našej filmotéky siahli p komediálnom žánri. Našim klientom sme na pobavenie ponúkli osviežujúcu komédiu z dedinského života plnú dobrých scénok a šťavnatého humoru. Klienti sa nielenže nasmiali, ale po skončení filmu aj medzi sebou o ňom debatovali. Táto tradícia našej filmotéky má pomerne slušnú základňu fanúšikov, preto v najbližšej dobe chystáme pokračovanie tejto úspešnej filmovej trilógie.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž v spoločenských hrách

Dňa 22.01.2014 sa uskutočnil tretí ročník obľúbenej Súťaže v spoločenských hrách. Súťažiaci si zmerali sily v disciplínach ako Človeče nehnevaj sa, Boccia, Schulen, Šachy, Dáma, Pexeso a kartové hry /žolík, sedma/. Každá z disciplín mala silné obsadenie, ale najviac súťažiacich sa zúčastnilo hry Človeče nehnevaj sa, a to v počte 16. Súťažiaci sa zmocnili jednotlivých disciplín ako zvyčajne s veľkým zanietením. Bolo na nich vidieť, že hra ich baví a poriadne si ju užívajú. Taktiež sa tešili na vyhodnotenie, kde v každej disciplíne boli vyhlásení traja víťazi a ostatní dostali sladkú odmenu za účasť a zanietenie. Milým spestrením súťaže bola gratulácia pánovi Severínovi, ktorý sa dožil krásneho okrúhleho jubiliea, a to 80 rokov. Nielen naše speváčky, ale aj všetci prítomní mu zaspievali pieseň Živió. Ostatné piesne boli zaspievané na jeho želanie. Veríme, že aj takáto spoločná oslava okrúhlych jubileí našich klientov sa stane u nás pevnou tradíciou. S potešením na duši a s pozdravom spoločenským hrám veľký zdar sme sa rozišli.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Pán Budinský po roku opäť v našom zariadení

Dňa 16.01.2014 nás po roku opäť navštívil ľudový rozprávač a hudobník, ktorý ovláda hru na množstve ľudových nástrojov, ktoré si s veľkou tvorivou fantáziou vyrába aj sám a vie obecenstvo zabaviť a dostať do varu. Nakoľko sa vlani všetkým jeho vystúpenie páčilo, aj tento rok klienti s napätím čakali, čo im predvedie. Jeho vystúpenie ich znovu pobavilo, uvoľnili sa, aj zasmiali. 

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Koleda

Koleda v našom zariadení mala tento rok výnimočnejší charakter v tom, že okrem ostatných izieb, ktoré slúžia našim klientom už dlhé roky, pán farár posvätil dňa 03.01.2014 aj izby na novo otvorenom špecializovanom zariadení. ako každému kontaktu s okolím, aj návšteva koledníkov našich klientov potešila a s požehnaním pookriali na duši.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Novoročné posedenie

Dňa 02.01.2014 sme sa s našimi obyvateľmi stretli vo veľkej jedálni, aby sme si pripomenuli prežité Vianočné sviatky a zaspievali vianočné koledy. Príjemné posedenie sme zakončili malým občerstvením.

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Vystúpenie ochotníckeho divadla zo Stankovian

Dňa 28.12.2013 nás navštívili ochotníci zo Stankovian, aby nám svojím predstavením predviedli, ako vyzerala tradičná svadba na dedine. Predstavenie oživili aj hudbou a spevom svadobných piesní. Po predstavení ochotníčky porozdávali našim obyvateľom chutné medovníčky a koláče, ktoré zmizli z košíka do niekoľkých minút. Všetci prítomní sa dobre zabávali a z predstavenia si odniesli veľa pekných zážitkov a dobrú náladu.  

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Vianočné nebo

Dňa 17.12.2013 sa naši piati obyvatelia v doprovode dvoch sociálnych pracovníkov zúčastnili tretieho ročníka stretnutia troch generácií pod názvom Vianočné nebo. Na tejto akcii sa už tradične stretávajú okrem našich klientov aj žiaci zo špeciálnej základnej školy v Ružomberku a klienti z Centra sociálnych služieb Trojlístok z Ružomberka. Toto stretnutie bolo pre našich klientov veľmi vydareným. Divadelné predstavenie, ktoré znázorňovalo Ondrejský jarmok a iné predvianočné tradície, ktoré bolo spojené s cyklom piesní s vianočnou tematikou, získalo od divákov veľký aplauz. Všetci sa zhodli na tom, že predstavenie bolo veľmi pekné. Ocenila ho aj redaktorka rádia Lumen, ktorá s účinkujúcimi urobila rozhovor, ktorý bol odvysielaný v rádiu Lumen na druhý deň. Účasť na akcii Vianočné nebo bola pre našich klientov veľkou odmenou za ich celoročnú snahu a úsilie.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Vianočné posedenie pri divadle a vystúpení gospelovej skupiny Šafár

Dňa 19.12.2013 sme pre našich klientov zorganizovali vianočné posedenie pod stromčekom. Ako prví vystúpili naši obyvatelia s krátkou divadelnou scénkou s názvom „Na jarmoku“, pod vedením PhDr. Janky Kuffovej PhD., ktoré zožalo veľký úspech. Po divadelnej scénke nás svojim spevom a slovom potešila gospelová skupina, ktorá nám zahrala hlavne vianočné piesne a koledy. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Oslava narodenín pána Otta

Jednou z ďalších vydarených akcií bola aj oslava 80 - tych narodenín pána Otta, ktorá sa konala dňa 12.12.2013. Nakoľko veľmi rád počúva hru na husliach, náš sociálny pracovník pripravil krátky recitál. Ku spevu sa pridali aj ostatní gratulanti, ktorí mu zaspievali piesne na želanie. Pán Otto hlboko prežíval celý priebeh oslavy a bol veľmi šťastný, že má okolo seba dobrých ľudí, ktorí ho majú radi.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Mikuláš zavítal do nášho zariadenia, ako každý rok

Už roky do nášho zariadenia chodieva z obce Likavka Mikuláš, na ktorého sa vždy všetci prijímatelia tešia. Tento rok prišiel 05.12.2013 bez čerta, čo našich prijímateľov sklamalo, lebo bol vždy pre nich zaujímavou atrakciou. Nahradil ho však zvýšenou aktivitou anjel. Prijímatelia „vzorne“ čakali vo dverách na svoj darček. Nebolo možné, aby ho niekto nedostal, lebo sklamanie by bolo veľké. Mikuláš prehodil s každým nejaké to slovo, vypočul si všetkých, ktorí mali niečo na srdci a všetkých potešil. Svojou prítomnosťou im tak spríjemnil ich bežný deň. Preto sa s nimi aj rozlúčil slovami „teším sa na stretnutie s Vami budúci rok“.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Vianočný koncert žiakov  z Ľudovej školy Jánoš

Dňa 05.12.2013 našich klientov prišli potešiť svojím umením žiaci Základnej ľudovej školy. Pripravili si pre nich pásmo hovoreného slova, spevu, tanca ľudového i moderného, hry na hudobné nástroje ako gitara, klavír. Práve rôzna veková kategória urobila vystúpenie pre našich klientov atraktívnejším, čo zvýšilo ich spokojnosť. Takto deti priniesli do nášho zariadenia kus mladosti a závan Vianoc. Žiaci získali veľký potlesk a klienti odchádzali spokojní, lebo sa im vystúpenie veľmi páčilo.
 

Ozdobovanie vianočných stromčekov

Vianoce a ich nálada sa v našom zariadení sa začínajú ozdobovaním stromčekov. Prvý, celý žltočervený sa zdobil dňa 2.12.2013 vo vestibule. Tento rok na túto udalosť prišli viacerí klienti, aby sa potešili touto činnosťou. Niektorí sa priam „drali“ dopredu, aby si mohli skúsiť zavesiť ozdobu na stromček. Druhý, strieborno-červený, sa slávnostne zdobil dňa 06.12. 2013 v jedálni. Okrem zdobiacich prišli aj imobilní klienti a naše speváčky s nimi zanôtili vianočné piesne. Klienti sa tešili, že prišli k nám Vianoce a boli spojokní, že si mohli posedieť pri stromčeku.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Jesenný súťažno-zábavný kvíz

Rozlúčka s jeseňou sa v našom zariadení dňa 28.11.2013 zrealizovala zaujímavým súťažno- zábavným kvízom o jeseni, ktorý sa skladal z dvoch častí. Jedná časť súťažiacich dostala niekoľko otázok, na ktoré mali odpovedať aj vtipným spôsobom. Druhá časť súťažiacich maľovala jesenné motívy podľa predlohy. Nakoľko sa všetci súťažiaci zhostili svojej úlohy s nadšením, tak porota ocenila všetkých potivými čokoládovými eurami a diplomom. Okrem toho sa súťažiaci naučili a zopakovali si vedomosti nielen o jeseni, ale aj o sviatkoch predchádzajúcich Vianociam. Kvíz sa páčil a porota bola spokojná s odpoveďami a obrázkami.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Súťaž vo výrobe vianočných ozdôb

Dňa 26.11.2013 sa naši prijímatelia zúčastnili už tradičnej súťaže o Najkrajšiu vianočnú ozdobu. Po predchádzajúcej príprave, kedy sme im nakúpili dostatočné množstvo materiálu, sa s chuťou pustili do výroby ozdôb. Súťaž mala dve časti. V prvej bolo úlohou podľa vlastnej fantázie vytvoriť najkrajšiu pohľadnicu, ktorú by poslali svojím blízkym. V druhej časti sa vyrábali ozdoby podľa vlastného výberu. Vytvorili sa vianočné gule, snehuliaci, stromčeky, obrázky a podobne. Všetky výrobky niesli pečať svojho tvorcu, preto bolo ťažko určiť víťaza. Dekorované boli tri najkrajšie ozdoby, ale naprázdno neprišiel nikto. Všetky výrobky sme vystavili, aby sa mohli nimi pokochať všetci prijímatelia.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Katarínska zábava

V stredu 20.11.2013 sme usporiadali každoročnú Katarínsku zábavu. Okrem bohatej tomboly, ktorá išla „na dračku“ a výhercovia boli nanajvýš spokojní, sme naším klientom pripravili aj výborný múčnik s kávičkou a chlebíček. Tí čo nevyhrali, boli síce smutní, ale brali to športovo. Záujem vzbudil aj čokoládový tanec, kde sa zúčastnilo päť párov a víťazný pár získal veľkú čokoládu. Tancachtiví klienti sa na parkete vyzvŕtali, čo urobilo dobrú náladu, s ktorou sme sa všetci rozišli. Spokojní klienti sa lúčili s pozdravom „do dovidenia o rok, kde určite vyhráme tombolu“.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Prednáška o Holandsku a Amsterdame

Dňa 11.11.2013 sme v Cykle prednášok pre našich klientov pripravili prednášku o Holandsku a Amsterdame. Vybrali sme pre nich najzaujímavejšie výseky z dejín i súčasného Holandska. Poukázali sme na zlaté veky krajiny, oboznámili s mestom Amsterdam - Benátkami severu, jeho zaujímavosťami a zvláštnosťami. Prednášku sme spojili aj s fotografiami a aktuálnymi informáciami sociálnych pracovníkov, ktorí mesto navštívili. Po prednáške sme ešte prezentovali fotografie z niektorých akcií, ktoré boli nami realizované. Hojná účasť a spokojnosť s prednáškou bola povzbudením do ďalších aktivít tohto rázu a pripravujeme už novú prednášku.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Dôchodcovia z Dovalova excelovali v zariadení sociálnych služieb LIKAVA

Dňa 06.11.2013 nás navštívili seniori z Klubu dôchodcov z Dovalova. Pri ich klube pracuje divadelný krúžok, kde sa aktívne realizujú. A tak nám predstavili vlastnú scénickú tvorbu. Scénky, s ktorými vystupujú, píše jedna z nich a trénujú ich po poobediach tak, že sa stretávajú aj vo vlastných domoch. Ostatní ich dopĺňajú počas predstavenia svojimi vlastnými vtipnými a niekedy i primerane šťavnatými výrokmi, ktoré ich napadnú a vystúpeniam tak dodávajú šarm a vtip, čím sa páčia. Preto aj v našom zariadení zožali veľký úspech. Obyvatelia sa pobavili, uvoľnili a hlavne sa zasmiali. Zároveň videli, že aj v seniorskom veku sa dá podávať na tomto poli veľký výkon hodný pochvaly. Preto sme ich radi pozvali, aby prišli vystúpiť aj nabudúce.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Premietanie filmu Medveď

Dňa 30.10.2013 sme našim obyvateľom premietli krásny film o priateľstve osirelého medvedieho mláďaťa a hrozivého medvedieho samotára pod názvom Medveď. Film upútal a nadchol všetkých divákov svojím dejom a krásnou prírodou. Po skončení filmu bola krátka diskusia, v ktorej sa prítomní zhodli na tom, že prírodu a zvieratá si treba chrániť.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Viazanie kytíc ku sviatku všetkých svätých

Dňa 29.10.2013 sme si aj v našom zariadení pripomenuli sviatok všetkých svätých viazaním kytíc na hroby našich bývalých obyvateľov. Niekoľko šikovných žien za asistencie sociálnych pracovníkov si hravo poradilo s čečinou a s kvetmi. Práca im išla od ruky a o niekoľko hodín už boli na svete kytice, ktoré sme popoludní išli položiť na hroby a zosnulým sme venovali tichú spomienku a modlitbu.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Kultúrne vystúpenie detí z liečebno-výchovného sanatória ku dňu mesiaca úcty k starším

Dňa 25.10.2013 nás prišli potešiť k Mesiacu úcty k starším svojim programom deti z Liečebného zariadenia v Ľubochni. Na začiatku nám pani vedúca výchovy a terapeutka predstavili zariadenie, porozprávali čo deti robia a ukázali výrobky, ktoré pripravili a následne rozdali  ako darčeky našim klientom. Deti si tiež pripravili kytičku piesni a recitácii milých básničiek. Potom s našimi klientmi, a to hlavne speváčkami skupiny Trvalky, spustili program plný ľudových piesni. Niečo nám zaspievali deti, niečo naši klienti im a niečo spoločne. Po programe sa spustila úplná mánia fotografovania. Deti s našimi klientmi vytvorili vo vzájomnej úcte také príjemné dopoludnie, že bolo ťažko rozlúčiť sa. Nadšení odchádzali  aj deti, a to rovno do cukrárne, ale i naši klienti.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

Mesiac úcty k starším

Dňa 23.10.2013 sa v našom zariadení konala už tradične oslava Mesiaca úcty k starším, ktorá sa niesla v znamení 50 výročia založenia zariadenia a spustenia ďalších služieb do prevádzky. Program bol pre našich klientov organizovaný tak, aby sa potešili, pobavili nielen na duchu, ale aj na tele. Začiatok programu sa niesol v poetickom duchu. Po husľovom recitáli sa predniesla oslavná báseň o Jednom príbehu starenky so srdcom dievčaťa, ktorá v prítomných zanechala taký hlboký dojem, že po jej odznení nastalo hlboké ticho. Potom sa prítomným prihovorila riaditeľka zariadenia Ing. Švecová a túto časť programu zakončila veselá báseň Babina, ktorú predniesla H. Lysá a ktorá prítomným vyčarila úsmev na tvári. Druhá časť programu sa niesla v zábavnom duchu. Najskôr vystúpili naši klienti so svojou choreografiou na fitloptách. Po nich nás prišli potešiť členovia muzikálovej skupiny Alkana, ktorí si získali sympatie a veľký potlesk všetkých prítomných. Radosť do radov prítomných priniesli aj deti z Diagnostického ústavu s programom Pozdrav starobe, ktoré zatancovali, zarecitovali a s úctou rozdali prítomným vlastnoručne vyrobené darčeky. Vrcholom programu bolo vystúpenie brušných tanečníc pod názvom Orientalico. Diváci sa nešli vynadívať na krásu tanca, kostýmov, tanečníc. Program okorenil aj umelecký maliar, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Farbička. Prišiel oblečený v dobovom kostýme predstavujúci Leonarda da Vinciho, ktorý všetci obdivovali. Maľoval portréty viacerých klientov, a to počas oslavy i po nej. Na záver sa klienti dočkali sladkého občerstvenia. O úspechu akcie svedčili spokojné tváre osemdesiatich klientov, zamestnancov a hostí, medzi ktorých patrili rodinní príslušníci a iní hostia.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii

 

Jesenné hrabanie lístia

Dňa 21.10.2013 sme sa v spolupráci s našimi snaživými klientkami rozhodli, že očistíme okolie nášho zariadenia od napadaného lístia. Rozdali sme hrable, metly, kýble a vozík na lístie a pustili sme sa do práce, ktorá išla všetkým od ruky. Tento rok k nám bola príroda štedrá a lístia napadalo naozaj hodne, takže sme mali čo robiť, kým sme túto bohatú nádielku pohrabali. Pri práci na nás svietilo aj zubaté slniečko a panovala dobrá nálada, preto sa nám veľmi dobre pracovalo. Nakoniec sa nám podarilo kopy lístia zdolať a všetci sme sa rozišli s pocitom dobre vykonanej práce.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

Domov Domovu 2013

Dňa 17.10.2013 sa v Slovenskom komornom divadle v Martine konal piaty ročník spoločenského podujatia Domov Domovu, na ktorom sa prezentovali okrem iných zariadení aj naši prijímatelia sociálnych služieb. Po príchode do divadla nás uvítali pracovníčky DSS a ZpS z Martina a odovzdali nám malé darčeky. Taktiež nás poprosili, aby sme sa  na pamiatku dnešného dňa zapísali do ich kroniky. Program jednotlivých zariadení bol pestrý a všetci sme sa dobre zabávali. Po výbornom pohostení, ktoré bolo pripravené formou švédskych stolov sme vystúpili s našim programom cvičenie s fitloptami, ktoré sa všetkým páčilo. Nakoniec nastalo slávnostné ukončenie tohto podujatia a poďakovanie všetkým zúčastneným a usporiadateľom. Po ceste domov sme sa zastavili na malom občerstvení, ktoré zavŕšilo dnešný pekný deň.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Jesenným chodníčkom

Dňa 02.10.2013 sme sa zúčastnili celodenného výletu, pod názvom Jesenným chodníčkom, ktorý sa konal v Pribyline. Po príchode do Pribyliny nás privítali chlebom a soľou a dostali sme aj niečo dobré na zahriate a občerstvili sme sa obloženými chlebíčkami. Posilnení výborným občerstvením sme sa vybrali na prehliadku Skanzenu, ktorým nás sprevádzala zamestnankyňa z Liptovského múzea v Ružomberku. Po vyčerpávajúcej prehliadke Skanzenu, ktorý nás všetkých očaril, sme sa išli naobedovať. Ponúkli nás výbornými bryndzovými haluškami so zákvasom. Všetci sme sa oblizovali. Po výdatnom obede a s plnými bruchami sme sa mohli zúčastniť súťaže Kufor pod vedením zamestnankýň z Liptovského múzea, ktoré nám priblížili nástroje a iné veci, ktoré používali naši predkovia v minulosti. Po súťaži sme si oddýchli pri dobrej hudbe pána harmonikára a všetci sme si aj zaspievali. 
Všetci sme boli s výletom veľmi spokojní a dúfame že sa o rok pri podobnom podujatí znovu stretneme.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Seniori o Slovensku

Dňa 25.09.2013 sa naši traja klienti s doprovodom sociálneho pracovníka zúčastnili vedomostno-zábavnej súťaže "Seniori  o Slovensku", ktorú zrealizovalo zariadenie sociálnych služieb Žilina Vlčince. Súťaž sa skladala z troch kôl, kde v prvom si naši klienti vyskúšali svoje vedomosti o Slovensku, a to  zo základných míľnikov z dávnejšej minulosti i nedávnej súčasnosti. Druhé kolo sa nieslo v ľudovom tóne. Klienti hádali slovenské kroje z vybraných oblastí. V treťom kole si jedáci halušiek vyskúšali svoje schopnosti v rýchlosti ich konzumácie. Aj keď si naši klienti neodniesli palmu víťazstva, reprezentovali naše zariadenie so cťou. Okrem toho súťažiacich  zabavili vystúpenia ľudových súborov a i naši "dávnovekí" dejatelia ako Samo, Svätopluk, Bernolák, sv. Alžbeta a iní. Aby sa dobre súťažilo, občerstvili sme sa výbornými koláčmi a obedom, ktorých chuť vychádzala zo slovenských tradícií vo varení. Odmerný bol aj najkrajší výrobok, ktoré jednotlivé zúčastnené zariadenie priniesli. Klienti sa vo veselej nálade a spokojní vrátili domov.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

Slávnostná kolaudácia a oslava 50-teho výročia otvorenia nášho zariadenia

23.september bol v našom zariadení jedným z významných dní. Po troch rokoch prestavby sa slávnostne otváralo špecializované zariadenie. Slávnostnému otvoreniu predchádzalo mnoho práce s jeho prípravou. Vďaku a pochvalu si preto zaslúžia všetci, ktorí pridali ruku k dielu, najmä všetci zamestnanci. Na otvorenie boli pozvaní mnohí hostia. Pozvanie prijal aj Ing. Juraj Blanár (predseda Žilinského samosprávneho kraja), ktorý predniesol aj slávnostný prejav, vedúca sociálneho úseku ŽSK Mgr. Marta Pauková, taktiež predstavitelia mesta na čele s primátorom mesta Ružomberok, pánom Jánom Pavlíkom, poslancami ŽSK, starosta obce Likavka Ing. Marián Javorka, riaditelia jednotlivých zariadení sociálnych služieb, katolícky kňaz, evanjelický farár a iní hostia.
Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnili okrem pána Blanára aj predstavitelia mesta a poslanci ŽSK, čím sa páska rozstrihla na drobné kúsky.
Hudobné pozadie osláv vyplnila Ľudová hudba p. Struhára. Aj pre klientov bol pripravený pekný kultúrny program, krájanie torty a popoludňajšia tancovačka pri hudbe, kde si pochutili na výborných špekáčikoch a čaji. Všetci sa dobre najedli a zabavili.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

Žilinský Oskar 2013

Dňa 19.09.2013 sa naše zariadenie zúčastnilo 9. ročníka krajskej súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov, konanej pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára. Podujatie sa konalo v areáli Múzea liptovskej dediny v obci Pribylina. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo 19 zariadení v rámci ŽSK. Naše zariadenie reprezentovali klientky s vtipnou divadelnou scénkou pod názvom Jarmok, na ktorej sa všetci prítomní dobre pobavili a aj zaspievali. Po zaujímavom programe sme sa išli naobedovať a doslova sme sa prejedli výborného guláša a koláčov.
Po obedňajšej prestávke sme sa všetci zišli na vyhodnotení súťažnej prehliadky, ktoré vyhlásila odborná porota. Víťazmi sa stali všetci, ktorí sa zúčastnili Žilinského Oskara. Domov sme odchádzali s krásnymi cenami v podobe sošky Oskara a pamätnej knihy.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

Úprava okolia nášho zariadenia

V dňoch 9., 10. a 11. septembra 2013 sme sa s pomocou ochotných klientov pustili do čistenia a úpravy skalky pred zariadením a relaxačno – oddychovej zóny.
Chopili sme sa spoločne motýk, hrablí, lopát, metiel a začalo sa „veľké upratovanie“. Spoločne sme vyčistili skalky od buriny, vyzametali chodníky, vyhrabali starú trávu, a okopali kvetinové záhony. Práca išla všetkým od ruky, veľké igelitové vrecia sme raz dva naplnili burinou a inými nečistotami. Všetkým sa upravené a vyčistené okolie zariadenia páčilo a mali radosť, že budú mať okolo seba pekné a čisté prostredie.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

3. ročník Športových hier

Ako sa rok s rokom stretol, tak sa v našom zariadení dočkali nadšenci pre pohyb a šport tretieho ročníka Športových hier, ktorý sa konal 22.8.2013 na štadióne v Liskovej. Podujatie bolo pripravované organizačne veľmi dôsledne a bolo premyslené do detailov. Ako konzultant bol prítomný aj pán Ján Binder, ktorý je predsedom Zväzu invalidov a Jednoty dôchodcov v Ružomberku Inšpiroval nás k rôznym „zlepšovákom“, ktoré skvalitnili priebeh hier. Zúčastnili sa na nich zariadenia sociálnych služieb z Čadce, Žiliny, Dolného Kubína, Ružomberka, taktiež obce Lisková, Likavka a ďalší. Súťažiacich,  divákov a usporiadateľov privítal prekrásny slnečný deň, ktorý vytrval počas celých hier, ktoré sa skončili v neskoré podvečerné hodiny. Súťažilo sa v disciplínach ako hod loptičiek do plechovíc od kompótov, do terča, prenášanie loptičky v lyžičke, hod granátom, strieľanie vzduchovkou do terča, beh na čas. Vyvrcholením bolo preťahovanie lanom vyzývateľom. Pre víťazov boli prichystané poháre, medaily, diplomy. Naše zariadenie získalo veľa ocenení. Na záver boli diváci ocenení za trpezlivosť aj tombolou.
Povzbudiť a odovzdať ceny prišli aj okrem niektorých riaditeľov, vedúca odboru sociálnych vecí ŽSK pani Pauková.
Záver súťaže sa niesol v znamení hesla, „tešíme sa o rok.“

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

 

Športové hry

Dňa 24.07.2013 sa v našom zariadení uskutočnili športové hry, ktoré nám pripravil v spolupráci so sociálnym oddelením vedúci Jednoty dôchodcov v Ružomberku pán Mgr. Ján Binder. Klienti si nesúťažne vyskúšali viacero disciplín /zhadzovanie plechoviek, prenášanie vajca na lyžičke, triafanie loptou do bránky, bowling, triafanie loptičiek do košíkov, hod krúžkami na terč/. Najväčší úspech však zožala streľba zo vzduchovky to terča, ktorá bola pre väčšinu klientov veľmi atraktívna.

Športové hry sme zorganizovali ako predprípravu na Športové hry, ktoré sa budú konať dňa 22.08.2013 na futbalovom štadióne v Liskovej. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

 

Súťaž a prednáška o liečivých bylinách

Dňa 23.07.2013 sme pre našich klientov pripravili zaujímavú a pútavú akciu, a to súťaž a prednášku o liečivých bylinách. Do súťaže sa prihlásilo 15 klientov, ktorých úlohou bolo určiť, ako sa volajú liečivé byliny, ktorú boli natrhané v deň súťaže. Súťažiaci sa svojej úlohy zhostili veľmi aktívne a niektorí z nich podali veľmi dobré výkony. Nestalo sa, aby súťažiaci neuhádol aspoň polovicu bylín. Toto svedčí o tom, že ich táto tematika nielen zaujala, ale že bylinky aj zbierali a pestovali.

Zúčastneným sme pripravili aj prednášku spojenú s názornou ukážkou a opisom jednotlivých byliniek.  

Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Úprava a čistenie skalky

Našim klientom záleží aj na tom, aby okolie nášho zariadenia bolo pekné a upravené, preto sa dňa 17.07.2013 rozhodli upraviť skalku pred zariadením. Úprava začala vytrhaním trávy, okopaním kvetov a kríkov a vyčistením aj okolia skalky. Práca sa všetkým páčila, ale príliš silné slnko nás vyhnalo do tieňa. Aj napriek tomu sme prácu dokončili a skalka vyzerá úhľadne. 

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

 

 

Juniáles – varenie kotlíkového guláša

Dňa 26.06.2013 sme tradične ako každý rok usporiadali veľmi obľúbenú akciu pod názvom Juniáles spojenú s varením kotlíkového guláša. Akcia sa konala v relaxačno - oddychovej zóne. Musíme podotknúť, že guláš bol skutočne vynikajúci, pretože za chvíľu bol kotol prázdny. Kvalita guláša sa odrazila aj na blaženom výraze na tvárach konzumujúcich. K dobrej nálade prispel aj spev obľúbených ľudových piesní a hudba do tanca ktorú púšťal náš DJ Peter. Rozlúčili sme sa s hlasným pokrikom: „O rok si to zopakujeme zasa“.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

 

Súťaž v športovo - spoločenských hrách

Dňa 17.06.2013 sa v priestoroch relaxačno – oddychovej zóny uskutočnila súťaž, ktorá mala charakter športovo spoločenských hier. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

  • v hre Boccia s ôsmimi súťažiacimi
  • v hre Petang s ôsmimi súťažiacimi

  • v hre Človeče nehnevaj sa so štyrmi súťažiacimi

  • v hode loptičkou do terča s desiatimi súťažiacimi

  • v loptových hrách so šestnástimi súťažiacimi

Súťažili hlavne klienti, ale do jednotlivých súťažných družstiev si prizvali aj niektorých zamestnancov zariadenia. Súťaž mala veľmi pozitívny ohlas a súťažiaci sa vyjadrili že sa tešia na ďalšie podobné podujatie.  

Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo  fotogalérii .

 

 

Prednáška o Egypte

Dňa 22.05.2013 sa v našom zariadení uskutočnila ďalšia prednáška z Cyklu prednášok a to prednáška o Egypte. Skladala sa z dvoch častí. Prvá časť bola venovaná slovnému výkladu o starobylom Egypte, jeho novodobých dejinách. Slovný výklad bol doplnený aj rôznymi zaujímavosťami o minulom i súčasnom Egypte. Druhá časť bola venovaná obrazovej dokumentácii, kde si naši klienti pozreli najzaujímavejšie historické pamiatky i novodobý Egypt.
Klientom sa prednáška veľmi páčila, zaujali ich hlavne „pikošky“ o Egypte, jeho kultúre, obyvateľoch a podobne.
 
 

Brigáda na terase

Dňa 21.05.2013 veselé slniečko vytvorilo priestor, aby sa v našom zariadení mohla zrealizovať brigáda na skrášlenie našej oddychovej zóny. Okrem klientov, ktorí horlivo skrášľovali terasu, čistili ju od buriny a ostatných nečistôt, prišli ich povzbudiť aj klienti, ktorí sa chceli nadýchať čerstvého vzduchu a ktorí sa už nemohli pracovne realizovať.
Fotografie z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.
 

Súťaž v speve ľudových piesní

Dňa 20.05.2013 sa uskutočnil druhý ročník Súťaže v speve ľudových piesní. Počas súťaže všetkých sprevádzal jej maskot a to teliatko Strakoš, ktorému zúčastnení vymysleli aj meno. Jeho prítomnosť ich príjemne pobavila. Súťaž sa niesla vo veľmi príjemnom a veselom duchu. Súťažilo osemnásť klientov, ktorí si sami vybrali súťažnú pieseň. Porota zložená zo zamestnancov a klientov zariadenia mala veľmi ťažkú úlohu, pretože niektoré piesne boli zaspievané celým srdcom, niektoré až profesionálne. Zazneli aj už zabudnuté, staré ľudové piesne z okolia Ružomberka, ktoré mali veľký úspech. Medzi tromi jednotlivými kolami spievali všetci spoločne vybratú pieseň. Najkrajšie zaznela pieseň „Kdeže sa podeli moje mladé letá“. Porota vybrala troch hlavných víťazov a troch víťazov medzi mužmi a ženami. Všetci odchádzali spokojní a s dobrou náladou v duši.
Viac fotografií z tejto akcie nájdete vo fotogalérii.
 

ZABUDNUTÝ ČERT - divadelné predstavenie

Dňa 15.05.2013 do nášho zariadenia zavítalo Putovné divadlo s hercami Ferkom a Jankou, ktorí nám zahrali veseloherné divadelné predstavenie s piesňami s názvom Zabudnutý čert. Čert Mates sa zamiloval do Športky, pre ktorú obetoval aj svoje čertovské remeslo, prišiel o chvost a začal pracovať, preto ho vylúčili z pekla. Jeho strastiplná cesta sa skončila v náručí Športky s ktorou chcel splodiť potomka, ktorému by dali meno Loto. Predstavenie si prišli pozrieť aj deti zo Základnej školy v Liskovej, ktoré aktívne kontrovali čertovi, ktorému sa to páčilo. Diváci sa veselo zabávali na jeho čertovinách. Takto sme opäť strávili príjemné popoludnie.
 

Oslava narodenín pána Jožka

Oslava narodenín tiež nebýva v našom zariadení vzácnosťou. Dňa 13.05.2013 sa dožil krásnej šesťdesiatky aj náš obyvateľ Jožko H. Svoje narodeniny oslávil v spoločnosti ostatných klientov a zamestnancov zariadenia. Oslava sa niesla vo veľmi príjemnom a srdečnom duchu a oslávenec si aj od dojatia poplakal. Spokojní boli všetci prítomní, pretože sa im ušlo z vynikajúcej torty. Na záver oslavy oslávencovi zaspievali členky skupiny Trvalky, ktorá je zložená z klientiek nášho zariadenia.
 

Deň matiek

Oslava Dňa matiek patrí už medzi tradičné akcie v našom zariadení už viac rokov. Tento rok pripadla oslava na 10.5.2013. Klienti sa vo veľkom počte zišli vo veľkej jedálni, kde si pozreli pestrý a zaujímavý program, ktorý pre nich pripravili žiaci Základnej umeleckej školy Jánoš a tanečno-spevácka skupina Trvalky a aj niektorí nadaní klienti. Žiaci vystúpili s bohatým hodinovým programom. Spievali, hrali na hudobných nástrojoch, tancovali moderné i ľudové tance. Naše Trvalky zatancovali country tanec, zaspievali piesne o mamičkách. Záver programu zavŕšil spoločný spev pod taktovkou nášho nadaného speváka a jeho obľúbenej piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Do spevu sa zapojili všetci zúčastnení a znelo to nádherne. Ocenili to i samotní žiaci a učitelia. Klienti sa občerstvili sladkou pochúťkou. Aj tohtoročné podujatie malo svojské čaro a príťažlivosť.
 

Súťaž v loptových hrách

V pondelok 29.4. sa v našom zariadení v relaxačno-oddychovej zóne konalo podujatie plné zábavy, potešenia a radosti, a to Súťaž v loptových hrách. O tom, že bolo podujatie pre našich klientov atraktívne svedčí hojná účasť nielen súťažiacich, ale aj divákov, ktorých bolo viac než tridsať a ktorí prišli nielen povzbudzovať súťažiacich, ale sa i pobaviť. Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá, ktoré sa skladali z piatich členov a jedného vedúceho. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. Prvá disciplína bola súťaž v hre Boccia. Druhá disciplína bola hádzanie loptičiek do terča. Tretia disciplína bola hádzanie lopty do koša a poslednou disciplínou bolo zhadzovanie kolkov. Súťažiaci boli rôzneho veku a zdravotného stavu. Aktívni boli aj naši vozíčkari, ktorých hra tiež bavila. Ani jedna z disciplín nedominovala, všetkých sa súťažiaci zhostili s rovnakou vervou. Príjemnú a súťaživú náladu doplnilo i príjemné slniečko. Všetci sa rozišli s pozdravom, čoskoro na dovidenia na ďalšej podobnej akcií.
 

Prednáška o prírodných a historických krásach Liptova

22. apríla pokračovalo v našom zariadení podujatie z cyklu prednášok. Teraz to bola téma Prírodné krásy a historické pamiatky Liptova. Prednášajúca Mgr. K. Janigová pripravila okrem hovoreného slova aj obrazový materiál a video nahrávku. Predstavila nám celý Liptov s jeho krásami. Prednáška našich klientov nadchla hlavne preto, lebo skoro všetci poznali danú lokalitu, poznali miesta kde prežili detstvo či prežili celý život.
 

Vítanie jari úpravou okolia nášho zariadenia

Dňa 16. a 17.apríla sme v našom zariadení začali prvú fázu skrášľovania okolia budovy a areálu zariadenia. Obidva dni nám prialo slnečné počasie, a preto sa nám dobre pracovalo. Očistili sme trávniky od odpadkov a vyhrabali sme z neho suchú trávu. Upravili sme aj obidve skalky a kamenné kvetináče pred zariadením. Povyberali sme odpad čo ostal po robotníkoch a prekopali sme ich a taktiež sme očistili terasu od trávy. Slnečné počasie dopomohlo k tomu, že naši klienti pracovali s chuťou a zanechali za sebou kus dobre vykonanej práce.

 

Súťaž v lúštení krížoviek

V stredu 10.04.2013 sme v našom zariadení usporiadali už druhý ročník súťaže v lúštení krížoviek. Prihlásilo sa do nej jedenásť lúštenia chtivých prijímateľov, ktorí ju poňali veľmi vážne a zodpovedne. Pracovali sústredene, v súťaživom duchu, ktorý niektorých aj zväzoval natoľko, že im spomalil vypĺňanie. Keďže to bola viac menej aj hra, snažili sa všetci vyplniť, čo mohli. Preto sme aj všetkých dekorovali rovnakými cenami a všetci boli víťazmi. Tí, čo však predpísané krížovky vylúštili v časovom limite, boli zvlášť ocenení. Súťaž sa všetkým páčila, odchádzali veľmi spokojní a jednu z cien, sadu krížoviek, s podobnou vervou lúštili na svojich izbách. Povzbudiť ich prišli aj niektorí nadšenci hry boccia. Počas zápolenia krížovkárov si ju s chuťou aj zahrali. Takto sme prežili pekné dopoludnie.
 

Vystúpenie ľudového rozprávača a hudobníka Antona Budinského

Dňa 09.04.2013 sme v našom zariadení privítali ľudového rozprávača pána Antona Budinského Horehronia. Tento všestranný umelec nás potešil svojim programom na veselú nôtu. Počas jeho vystúpení našou jedálňou zneli veselé tóny ľudovej, ale i „čínskej hudby“, vtipné hovorené slovo. Všetkých prítomných pobavil aj tanec našich prijímateľov, alias Jánošíkovcov, s fešným dámskym  personálom v jeho réžii. Predstavil nám aj paletu hudobných nástrojov, na každom zahral a zaspieval. Gajdy sme si dokonca mohli aj pohladiť, boli z pravej kože s chĺpkami. Videli a počuli sme aj flautu z rúrky. Program sa všetkým páčil, vyvolal veselú náladu. Obecenstvo priviedol do varu spevu. Všetci odchádzali spokojní.
 

Súťaž v hovorení vtipného slova

Dňa 25.03.2013 sa v našom zariadení zrealizovala zaujímavá súťaž v hovorení vtipného slova. Napriek určitým nárokom na súťažiacich, títo sa nedali odradiť a súťaže sa zúčastnilo dvadsaťpäť súťažiacich. Povzbudiť ich prišli menej odvážni, ale zapálení pre humor a dobrú náladu. Súťažiaci nám predviedli paletu vtipov rôznej kategórie a s rôznym spôsobom prejavu. Tiež nám porozprávali vtipné príbehy zo svojho života. Súťaž sa im natoľko páčila, že mikrofón lietal z rúk do rúk. Keďže výkony súťažiacich boli pomerne vyrovnané, porota v zložení sociálnych pracovníkov a obyvateľov mala ťažkú úlohu. Po vzájomnej porade určila jedného absolútneho víťaza. Prvé miesto však udelila aj rozprávačke, ktorá rozprávala iba príbehy zo svojho života. Porota udelila dve druhé a tretie miesta. Ostatní súťažiaci dostali čestné uznania.
 

Stretnutie so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom

Dňa 22.03.2013 potešil svojou návštevou našich klientov pán Jaroslav Rezník, spisovateľ a básnik. Bol pozvaný na besedu, ktorej obsahom bola jeho tvorba, zážitky z mladosti a súčasnosti. Predstavil nám svoje najnovšie dielko o Jankovi Hraškovi, ktoré poňal svojským spôsobom. Janko Hraško sa mal dobre, lebo mu to prisúdili sudičky z ríše rozprávok. Zároveň nám doniesol na ukážku niektoré zo svojich diel, ktoré si všetci klienti zo záujmom prezreli a radi by si ich aj nechali. Vtipne nám tiež porozprával o tom ako vo svojom veku skočil tandemový zoskok padákom. Nakoľko je aj nadaným spevákom, z vďaky sme mu zaspievali pieseň Slovensko moje, otčina moja, čo ho potešilo a patrične ocenil aj výkon spevákov.
 

Veľká noc z pohľadu viery

Dňa 08.03.2013 sa naši veriaci zišli v kostole, kde si spoločne pripomenuli prichádzajúcu Veľkú noc tým, že si pripravili modlitbu Krížovej cesty, na ktorej sa každý zúčastnil tým, že svojimi slovami predniesol vlastné myšlienky, ktoré vychádzali z námetu v jednotlivých zastavení. Celá Krížová cesta bolo sprevádzaná aj veľkonočnými piesňami.
 

Gospelový koncert v našom zariadení

Dňa 07.03.2013 prišli do nášho zariadenia potešiť našich klientov štyria nadšenci gospelovej hudby. Pre našich klientov pripravili koncert, kde striedali piesne a svedectvá z ich života, ktoré sa týkali ich zmeny a duchovného rastu. Slová piesní premietali aj cez video projektor, aby mohli klienti spievať s nimi. Koncert potešil najmä duchovne založených klientov, ale na svoje si prišli všetci zúčastnení.
 

1. ročník súťaže v hre Boccia – ŽSK

Dňa 27.02.2013 zorganizoval Žilinský samosprávny kraj pre svoje zariadenia sociálnych služieb 1 ročník súťaže v hre Boccia. Na tejto súťaži sme mali aj my piatich hráčov, ktorí reprezentovali naše zariadenie. Nesúťažiaci hráči boli aj sklamaní, pretože reprezentovať mohli len dvaja, ale súťažiť chceli všetci, pretože poctivo trénovali. Náladu im napravila atmosféra, ktorá vládla na súťaži, veľmi chutné občerstvenie a taktiež, že si mohli zahrať hru Šulen, ktorá ich veľmi zaujala. Účastníci sa z tejto vydarenej akcie vracali domov spokojní a tešiaci sa na stretnutie na budúci rok.
 

2. ročník súťaže v hre "Človeče, nehnevaj sa"

Dňa 25.02.2013 sme v našom zariadení zorganizovali II ročník súťaže v hre „Človeče nehnevaj sa“. Táto hra je medzi našimi klientmi veľmi obľúbená, preto aj účasť súťažiacich bola hojná. Súťažilo päť družstiev, každé družstvo malo štyroch členov. Víťazi z každého družstva hrali o prvé, druhé, tretie miesto. Súťažiaci sa súťaže zhostili aktívne, hrali naplno. Rozhodcami boli sociálni pracovníci, ktorí usmerňovali priebeh hry a jej regulárnosť. Počas súťaže vládla nielen súťaživá, ale aj príjemná atmosféra a zabavili sa aj diváci, ktorí prišli povzbudiť svojich favoritov.
 

Fašiangová zábava so sprievodom masiek

Dňa 11.02.2013 sme sa rozlúčili s fašiangovým obdobím zábavou, ktorá bola oživená aj tvorivo pripravenými maskami. Za masky boli oblečení nielen naši klienti, ale aj pracovníci sociálneho úseku. Po privítaní úvod zábavy otvorili sociálni pracovníci a tak sa začal zaujímavý sprievod masiek, ktorý bol doplnený aj tým, že sa všetkým predstavili kto sú a čo znázorňujú a to zábavnou formou. Masky boli aj hodnotené porotou, ktorá bola zložená zo sociálnych pracovníkov a klientov. Prvé miesto získalo prasiatko, druhé miesto Cibuliak a cesnak a tretie Cigánka s bábätkom. Zaujímavý bol aj tanec s maskami. Okrem toho boli pripravené aj súťaže ako napríklad hra s loptou, tanec s balónmi. Vyvrcholením bolo občerstvenie a tombola, na ktoré sa všetci tešili. Zúčastnení si aj dobre zatancovali a zabavili sa.
 

Fašiangový čas očami detí

Čas fašiangov nám prišli dňa 08.02.2013 spestriť aj deti zo Základnej umeleckej školy Jánoš v Ružomberku. Predviedli nám program plný hudby, tance, ale aj hovoreného slova. Zahrali na klavíri, gitare, flaute. Zatancovali nám aj ľudové tance. Spokojní s programom boli aj naši klienti a taktiež aj vystupujúce deti, ktoré mohli predviesť svoje umenie.
 

Kvíz - Svet hudby našimi očami

Dňa 24.1.2013 sa pod vedením PhDr. Kuffovej, PhD uskutočnil kvíz Svet hudby našimi očami. Akcie sa zúčastnilo veľa našich klientov, ktorí odchádzali nanajvýš spokojní. Akcia mala úspech. Program bol postavený na vyspievaní piesni jednotlivých žánrov a v rámci nich aj druhov piesni. Predspevovali aj členky skupiny našej spevácko-tanečnej skupiny Trvalky, tiež sociálne pracovníčky Mgr. Mozníková a Mgr. Janigová. Účastníci určovali žáner hudby. Pripravené boli piesne ľudové a jej druhy ako svadobné, ľúbostné, krštenské, trávnice a pod., s národnou tematikou, tanečné, z repete, moderné tanečné. Najviac si spoločné zaspievali ľudové a národné.
 

Prednáška o zdravom životnom štýle

Dňa 21.01.2013 si pripravili Mgr. Mozníková a PhDr. Kuffová, PhD pre našich klientov prednášku o zdravom životnom štýle, v rámci nej špeciálne aj o zdravej výžive. Pre spestrenie a reálnu predstavu si aj zacvičili niektoré relaxačné cviky, ktoré boli sprevádzané aj zábavným hovoreným slovom. O tom, že ich prednáška zaujala, svedčilo množstvo otázok, ktorými nás po prednáške zasypali. Zaujímalo ich hlavne to, ako by mali cvičiť, a to aj pri rôznych druhoch chorôb, ktoré boli spomenuté, akú stravu by mali konzumovať, aké aktivity realizovať v rámci zdravého životného štýlu. Najviac sa zabávali na strave, pretože im chutí len „zeleninové mäso“.
 

Stretnutie pod vianočným stromčekom

Dňa 20.12.2012 sa konalo Stretnutie pod vianočným stromčekom. Stretnutie sa nieslo v atmosfére približujúcich sa Vianoc, čomu bol prispôsobený aj program. Vianočnými tradíciami a zvykmi prišli potešiť našich klientov deti z detského folklórneho súboru Konôpka z Ružomberka. Po ich pôsobivom vystúpení vianočný pozdrav zaznel aj v podobe peknej poézie, ktorou prítomných pozdravila Hanka Lysá. Záver programu vyplnilo vystúpenie tanečno – speváckej skupiny Trvalky pod vedením PhDr. Janky Kuffovej. Ich program strhol k spevu aj ostatné zúčastnené publikum a tak sme si vyspievali všetky najznámejšie vianočné koledy. Prítomných potešilo aj hovorené slovo v podobe vianočného príbehu. Tí najvytrvalejší dostali sladký koláč a kávičku, aby sme potešili aj ich chuťové poháriky.
Stretnutie splnilo svoj účel a spoločne sme ho ukončili najkrajšou vianočnou piesňou – Tichá noc.
 

Vianočné nebo

Dňa 18.12.2012 usporiadalo Liptovské múzeum druhý ročník programu troch generácií – detí, dospelých a seniorov s názvom Vianočné nebo, kde sa zúčastnila aj naša tanečno - spevácka skupina Trvalky so svojím programom s názvom Kytica kolied a ako prišli Vianoce. Program bol pestrý a naše číslo vyvolalo  veľkú a pozitívnu odozvu od publika. Skupinu Trvalky prišli povzbudiť aj niektorí naši klienti, ktorým sa vystúpenie veľmi páčilo.
 

Vianočný kvíz

Dňa 13.12.2012 sa v našom zariadení vo veľkej jedálni konala súťaž pod názvom: „Vianočný kvíz“. Na súťaž sa prihlásilo dvadsať klientov, ktorí súťažili v niekoľkých kategóriách. Prvou z nich bolo vymyslieť najkrajší vianočný vinš. Druhá časť bola teoretická, klienti si vytiahli jednu z dvadsiatich otázok, na ktorú museli odpovedať. Otázky sa týkali hlavne vianočných tradícií v iných krajinách sveta. Tretia otázka bola pre všetkých veľmi jednoduchá, museli vymenovať aspoň štyri vianočné tradície, charakteristické pre Slovenskú republiku. Poslednou úlohou súťažiacich bolo opísať svoj najkrajší Vianočný zážitok. Keďže sa všetci súťažiaci na súťaž poctivo pripravovali, výsledky bolo veľmi tesné a porota sa pri rozhodovaní o víťazoch skutočne zapotila.
Napokon sa však porota dohodla a vyhlásila víťazov, ktorí obsadili prvé, druhé a tretie miesto. Títo boli odmenení veľkou medailou, diplomom a sladkou maškrtou. Ostatní súťažiaci boli odmenení medailou, čestným uznaním a sladkosťou.
 
 

Otvorenie vianočnej výstavy v Žiline

Dňa 11.12.2012 sme sa s niekoľkými našimi klientmi zúčastnili otvorenia 6. ročníka vianočnej výstavy v Úrade Žilinského samosprávneho pod názvom: „Vianoce našimi rukami“. Na otvorení sa podieľali aj naši klienti, ktorí na navodenie atmosféry Vianoc zaspievali všetkým prítomným niekoľko vianočných piesní, Po otvorení výstavy sme išli poobdivovať výrobky, ktoré vytvorili šikovné ruky klientov. Všetkým sa príjemne strávené dopoludnie veľmi páčilo.
 

Návšteva Mikuláša v našom zariadení

Dňa 05.12.2012 zavítal do nášho zariadenia svätý Mikuláš s anjelikom, v sprievode ďalších zamestnancov z Obecného úradu v Likavke, aby potešili našich obyvateľov sladkým darčekom a dobrou náladou. Mikuláš so svojimi pomocníkmi ponavštevovali všetky oddelenia a obdarovali aj tých, ktorí nevedeli o Mikulášovi žiadnu pesničku ani básničku. Všetci klienti mali z návštevy Mikuláša a z jeho darčekov veľkú radosť a tešia sa už na jeho opätovnú návštevu v našom zariadení.
 

Autobus dobrej vôle

Dňa 24.11.2012 zavítal do nášho zariadenia dlho očakávaný Autobus dobrej vôle, ktorý so sebou priniesol vianočnú náladu. Po príchode do zariadenia vystúpili deti zo svojím vianočným pásmom vo veľkej jedálni, kde ich všetci prítomní privítali veľkým potleskom. Po vystúpení navštevovali na oddelení imobilných klientov, ktorých potešili pesničkami, hrou na harmonike a sladkým koláčikom, či jabĺčkom. Potom sme všetkých účinkujúcich pozvali na dobrú večeru, ktorá im veľmi chutila. Po večeri sa rozlúčili a pobrali sa svojim programom potešiť.
 

Oslava narodenín pána Milanka

Dňa 23.11.2012 sme na oddelení 1B usporiadali narodeninovú oslavu pre pána Milana, ktorý sa dožil 52 rokov. Po gratulácii a odovzdaní darčekov prišlo na rad krájanie a ochutnanie vynikajúcej torty, ktorú si oslávenec veľmi prial. Po sladkej maškrte pánovi Milanovi všetci zaspievali najskôr pieseň Živió a potom iné ľudové piesne, ktoré si prial. Zlatým klincom hudobného programu bola hra pána Juraja na harmonike, ktorého umeniu všetci tlieskali a oslávencovi sa od dojatia tisli slzy do očí.
Oslava narodenín sa všetkým prítomným veľmi páčila a pán Milan sa vyjadril, že to boli jeho najkrajšie narodeniny v živote.
 

Katarínska zábava

Dňa 21.11.2012 sme pre klientov zariadenia usporiadali Katarínsku zábavu. Na začiatku sa všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka a popriala im dobrú zábavu. Katarínsku zábavu nám na začiatku spestrili aj žiaci základnej školy z Liskovej a z umeleckej školy Jánoš v Ružomberku tanečným vystúpením, ktoré bolo sprevádzané veľkým potleskom. Po vystúpení sme pokračovali tanečným kolom, kde sa zasa ako vynikajúci tanečníci predviedli naši klient. Po tanečnom kole nasledovala pre všetkých dlho očakávaná chvíľa a to žrebovanie tomboly, na ktorú sa všetci nedočkavo tešili. Pre všetkých, ktorí si zakúpili lístky bolo pripravené aj chutné občerstvenie.
Tohtoročná Katarínska zábava sa podľa reakcií našich klientov vydarila a budú na ňu dlho spomínať.
 

Súťaž vo výrobe vianočných dekorácií

Dňa 12.11.2012 sa v našom zariadení konala súťaž vo výrobe vianočných dekorácií, ktorá prebiehala vo veľkej jedálni. Zúčastnilo sa na nej dvadsať súťaže chtivých klientov, ktorí sa s vervou a nadšením pustili do výroby najkrajšej vianočnej dekorácie. Povzbudzovať ich prišli viacerí klienti. Pri výrobe im asistovali sociálni pracovníci a študentky z Katolíckej univerzity. Súťažilo sa v dvoch kolách. V prvom kole súťažiaci vyrábali vianočnú pohľadnicu, ktorú niektorí doplnili aj krátkym vianočným prianím. V druhom kole vyrábali súťažiaci výrobok podľa vlastnej fantázie a uváženia. Hotové dekorácie boli veľmi pekné a porota, ktorá sa skladala z piatich členov, na čele s pani riaditeľkou zariadenia mala ťažkú úlohu vybrať víťazné dekorácie pre prvé tri miesta. Napokon sa však dohodli a prvé miesto získal vianočný stromček. Druhá cena bola udelená za výrobok zasneženého snehuliaka a tretia cena za adventný veniec. Nakoľko výrobky boli veľmi pekné, udelili sme diplom aj za 4., 5., 6. a 7. miesto. Všetci ostatní získali čestné uznanie. Každý súťažiaci bol odmenený medailou, sladkosťou a diplomom.
 

Jesenné variácie v znamení hrabania lístia

V dňoch 09.11.2012 a 14.11.2012 naši obyvatelia preukázali dobrú vôľu a sociálni pracovníci využili pekné počasie, a tak sa všetci spoločne vybrali skrášliť okolie nášho zariadenia očistením celého areálu od napadaného lístia. Chuť do práce podporili aj zubaté jesenné slniečko a dobrá vzájomná spolupráca všetkých zúčastnených. Ako by zázračným prútikom sa v priebehu pár hodín areál premenil na čistučké prostredie. Na zemi ostalo len práve dopadané lístie. Táto pracovná činnosť upevnila zdravie a posilnila chuť sa realizovať.
 

Spracúvanie a zaváranie jabĺk

Tohtoročná úroda jabĺk bola veľmi bohatá a preto sa v dňoch  07.11. a 08.11.2012 naši klienti pustili s veľkou chuťou do ich spracúvania. Robota im šla od ruky aj preto, lebo jabĺčka vlastnoručne nazbierali. Jabĺčka najskôr umyli, ošúpali a postrúhali. Postrúhané jablká potom dávali do fliaš a nakoniec sme ich dali zasterilizovať. Pri práci im vyhrávala dobrá hudba a panovala veselá nálada. Všetci sa už tešia na nejaký ten chutný koláčik, ktorý si z jabĺčok už čoskoro spoločne upečieme.
 

Žilinský Oskar 2012 v prevedení našich klientov

7.11.2012 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila tradičná súťaž zariadení sociálnych služieb v ŽSK s názvom OSKAR 2012. Ako súťažiaci vystúpili aj naši klienti v tanečnom prevedení muzikálu Na skle maľované, choreograficky upravené Ako Ej baby baby, dokedy budete vládnuť nad nami. Súťažilo päť našich klientiek, ktoré poctivo trénovali. Že sa aj náš tanec páčil, svedčilo aj povzbudzovanie v hľadisku. Naše klientky boli spokojné, že mohli reprezentovať naše zariadenia. Tešíme sa na budúci rok.
 

Posedenie na počesť sviatku všetkých svätých

Dňa 05.11.2012 sme si pripomenuli sviatok všetkých svätých posedením v kostole, kde sme sa pomodlili ruženec, ktorý sme obetovali za svojich zosnulých. Po modlitbe sme si zaspievali nábožné piesne.
 

Sviatok všetkých svätých

Dňa 26.10.2012 sme si pripomenuli sviatok všetkých svätých vitím vencov pre zosnulých, ktorí žili v našom zariadení. Po uvití sme boli venčeky poklásť na hroby, kde sme sa pomodlili a venovali im tichú spomienku.
 

Vystúpenie detí z 1. základnej školy

Dňa 25.10.2012 do nášho zariadenia prišli deti z 1 základnej školy v Ružomberku, ktoré vystúpili s pásmom recitácií, spevu a tanca. Zlatým klincom programu bolo krátke divadelné predstavenie – Cisárove nové šaty, ktoré strhlo u divákov salvy smiechu a potlesku. Všetci prítomní boli spokojní a z vystúpenia odchádzali s úsmevom
 

Tvorivé dielne – výroba anjelika

Dňa 24.10.2012 nás prišli navštíviť pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku. Porozprávali nám veľmi zaujímavé informácie o adventnom období a neskôr sme pokračovali tvorivými dielňami, kde sme vyrábali ozdoby na vianočný stromček. Všetci prítomní si vyrobili anjelika a zvončeky, ktorými si neskôr ozdobia svoje izby. Všetkým prítomným sa dnešné dopoludnie páčilo a z vlastnoručne vyrobených výrobkov mali veľkú radosť.
 

Domov domovu

Dňa 23. 10. 2012 sa naše zariadenie zúčastnilo akcie „Domov domovu“, ktorá sa konala v zariadení DSS a ZpS Zákamenné. Na začiatku nás v kroji privítal pán starosta obce Zákamenné. Potom sa všetkým prítomným prihovorila pani riaditeľka zariadenia a zároveň aj program otvorila. V programe vystúpilo devätnásť zariadení, naše zariadenie vystúpilo ako štrnáste v poradí s country tancom. Tanečníci si za vystúpenie vyslúžili od divákov búrlivý potlesk. Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie a aj chutný obed. Cieľom akcie bolo hlavne prezentovať sa v oblasti voľnočasových aktivít.
 

Mesiac úcty k starším

Dňa 17.10.2012 sa v našom zariadení už ako tradícia konala akcia s názvom Mesiac úcty k starším. Pre našich klientov bol pripravený bohatý a pestrý program. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo aj z predchádzajúcich skúseností, z ktorých sme zistili čo sa naším obyvateľom najviac páči a čo majú najradšej. Po slávnostnom otvorení plnom poézie a príhovorov PhDr. Janky Kuffovej PhD. a Mgr. Anny Sarovej sa začal program. Bol zostavený z vystúpenia našich obyvateľov s číslami, ktoré s nimi nacvičili sociálni pracovníci. Všetkým prítomným pre dobrú náladu a radosť vyvolalo vystúpenie pána Mariáša, ktorý im zahral na harmonike všetky známe piesne a doplnila ho aj speváčka ľudových piesní pani Katarína Škutová. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie detí z muzikálovej školy Alkana. Sociálni pracovníci v spolupráci s klientmi pripravili na občerstvenie veľmi chutné chlebíčky a navarili kávu ku zákusku. Účasť klientov bola mimoriadne hojná a na záver im ešte do tanca zahral pán harmonikár. Celý program sa niesol v slávnostnej atmosfére plnej lásky a uznania našim klientom a vďakou pre tých, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na zveľadení zariadenia.
 

Návšteva Liptovského múzea, tvorivé dielne

Dňa 16.10.2012 sme sa s ôsmimi klientmi vybrali na návštevu do Liptovského múzea v Ružomberku. Pozreli sme si expozície a potom sme sa presunuli do tvorivej dielne, kde sme sa naučili z krepového papiera vyrábať vetvičku so šiškou. Všetkým prítomným sa práca v tvorivej dielni veľmi páčila a odnášali si krásne výrobky, ktorými si vyzdobili svoje izby.

 

Výlet na Staré Hory

Dňa 09.10.2012 sa z iniciatívy a túžby niekoľkých klientov konal výlet na Staré Hory. Po príchode na Staré Hory sme si pozreli kostol a baziliku. Potom sme išli pútnickým chodníčkom k soche Panny Márie a cestou sme spievali náboženské a oslavné piesne. Ďalšou zastávkou bola studnička, kde sme si nabrali vodu, prečítali ďakovné tabule a spoločne sme sa pomodlili ruženec. Posledným cieľom našej cesty boli Donovaly, kde sme sa poprechádzali a poobzerali sme si krásy okolitej prírody. Skončili sme v Kolibe, kde sme sa všetci posilnili bryndzovými haluškami a oddýchli si. Všetci účastníci výletu boli veľmi spokojní s prežitým dňom.
 


Celodenný výlet do Pribyliny

Dňa 03.10.2012 sme sa rozhodli vyskúšať nové osemmiestne auto, a tak sme sa vybrali na výlet do Pribyliny.
Naša cesta najskôr viedla do skanzenu, kde sme si pozreli expozície. Zdatnejší klienti si prezreli všetky domčeky aj kostol a kaštieľ, kde im sprievodkyňa poskytla odborný výklad. S menej pohyblivými klientmi a s jedným vozičkárom sme si obzreli starodávne nástroje a iné predmety dennej potreby obyvateľov danej doby, ktoré boli vystavené v otvorených stodolách. Všetci sme sa s nadšením pohrali s krásnym koníkom huculom, somárikom a ovečkami, ktoré v skanzene chovajú. Bol to veľmi príjemný zážitok spojený s hipoterapiou, nakoľko sa klienti mohli priamo dotykom kontaktovať so zvieraťom, hladkať ho a kŕmiť. Pozreli sme si aj starodávny rušeň, ku ktorému viedla dlhá cestička, čím sme si upevnili aj fyzickú kondíciu. Jeden z našich obyvateľov mal v dnešný deň narodeniny a pochádzal priamo z Prybilyny, tak sme sa s ním prešli po dedine, pospomínali sme si s ním na jeho život, zablahoželali mu a posedeli si v miestnej krčmičke. Cestou domov sme sa zastavili na salaši v Dechtároch, kde sme sa dosýta najedli výborných bryndzových halušiek. Celou cestou nám oslávenec spríjemňoval cestu spevom, nakoľko je výborný spevák. Z výletu sa všetci zúčastnení vracali s príjemnými pocitmi a dobrou náladou.
 
 

Nacvičovanie country tancov

25.09.2012 do nášho zariadenia prišla lektorka country tancov. Všetci nadšenci country tanca sa zhromaždili v jedálni, kde si za pomoci lektorky precvičovali jednotlivé kroky. Na tanečníkov sa prišli pozrieť aj ostatní klienti, ktorí si vypočuli dobrú hudbu a tlieskaním povzbudzovali tanečníkov, ktorým to išlo výborne. Všetci prítomní pri tanci a dobrej hudbe pookriali a už sa tešia na ďalšie podobné aktivity.
 

Prednáška o mozgu a jeho funkciách

Dňa 24.09.2012 sa v našom zariadení konala prednáška, ktorú nám prišla odprednášať pracovníčka z centra Memory. Porozprávala nám veľa zaujímavých informácií o mozgu a jeho funkciách. Ďalšou časťou prednášky bolo rozprávanie o Alzheimerovej chorobe, o tom ako vzniká, ako jej možno predísť a aké formy pomoci pre ľudí s týmto ochorením existujú. Prednáška mala veľký úspech, o čom svedčilo aj veľa otázok, s ktorými sa klienti na prednášajúcu obracali.
 

Posedenie pri príležitosti sviatku sedembolestnej Panny Márie

Dňa 17.09.2012 sme si v kostole v zariadení pripomenuli sviatok sedembolestnej Panny Márie. Klienti si mali možnosť vypočuť zaujímavosti zo života Panny Márie. Po prednáške sme sa všetci pomodlili ruženec a zaspievali si piesne na oslavu Panny Márie.
Všetci prítomní boli veľmi spokojní a boli radi, že sa mohli spoločne stretnúť a pripomenúť si tento pekný sviatok.
 

Výlet na Hrabovo a Malinô Brdo

Dňa 12.09.2012 sa z iniciatívy sociálnych pracovníčok a klientov zariadenia uskutočnil výlet na Hrabovo a Malinô Brdo. Po príchode do Hrabova, kde nás ovanul ostrý a svieži horský vzduch, sme sa vyviezli lanovou dráhou na Malinô Brdo. Pretože sa niektorí  z účastníkov lanovkou viezli prvý krát v živote, bola táto cesta pre nich veľkým zážitkom. Nováčikovia svojím nadšením a radosťou z cesty strhli aj ostatných. Na Maline sme sa prešli a poobzerali sme si krásy okolitej prírody. Nakoľko nás všetky dojmy z okolitej prírody a prechádzka unavili, občerstvili sme sa malou sladkosťou a džúsom. Jeden z účastníkov výletu vyhlásil „bol som na Máline a som spokojný“. Ani spiatočná cesta lanovkou sa nezaobišla bez radosti z jazdy a krásy okolia. Ďalším cieľom nášho výletu, a to už v Hrabove, bola návšteva reštaurácie Fatra, kde sme sa všetci najedli, oddýchli si a zaspievali. Po dobrom obede sme sa vybrali na prechádzku okolo Hrabovskej priehrady, kde sme obdivovali hlavne ryby, ktoré sme aj nakŕmili. Všetci „výletníci“ sa vyjadrili, že na tento deň budú dlho spomínať.
 
 

2. ročník športových hier

Dňa 07.09.2012 naše zariadenie na základe získaných finančných prostriedkov od nadácie Orange zorganizovalo druhý ročník športových hier v Čutkovskej doline. Na športových hrách sa zúčastnili tieto zariadenia:
•    Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť
•    Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca
•    Centrum sociálnych služieb ANIMA Liptovský Mikuláš
•    Trojlístok - centrum sociálnych služieb Ružomberok
•    Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
•    Dom Pomoci Spolecznej „Pod Debem“ v Dabrovie Gorniczej Poľská republika
Každé zariadenie postavilo do súťaže jedno štvorčlenné družstvo. Naše zariadenie ako usporiadateľ športových hier, malo v súťaži dve štvorčlenné družstvá. Každé družstvo prešlo piatimi súťažnými disciplínami, a to hod loptičkou do diaľky, hod šípkami do terča, hod loptičkou do plechoviek, kotúľanie fit lopty po dráhe, nosenie vody v lyžičke. Ako posledná disciplína bola štafeta družstiev. Víťazi boli ocenení medailou, diplomom, a súťažiaci, ktorí zvíťazili v štafete boli ocenení pohárom víťazov a tiež diplomom.
Športové hry boli obohatené o kultúrny program ako tanečné vystúpenie Elišiek a ukážky práce hasičov Závodného hasičského útvaru SAFIRS s. r. o. Ružomberok. Účastníci podujatia si mohli vyskúšať hasenie ohňa pomocou hasiacich prístrojov. Na záver vystúpil folklórny súbor LIKAVA.
Všetci prítomní si pochutili na vykajúcom kotlíkovom guláši
Záverom by sme mohli konštatovať, že tento deň nám vyšiel po všetkých stránkach. Prialo nám počasie, súťažiaci a aj diváci sa dobre zabávali a odniesli si z tohto dňa veľa pekných zážitkov.
 

Letná brigáda

Dňa 30.08.2012 niektorí zapálení klienti sa s chuťou chytili metly, motyky, lopaty a fúrika, aby skrášlili okolie svojho zariadenia. Vyčistili skalku pred zariadením, schody, terasu a altánok od buriny a ostatných nečistôt. Všetci ochotní „brigádnici“ mali z dobre vykonanej práce radosť.
 

Opekanie špekačiek pod hradom Likava

Dňa 28.08.2012 sme strávili slnečný deň na výlete pod Likavským hradom. Po príchode sme sa zahrali s loptou a potom sme sa všetci išli prejsť do lesa. Každý mal za úlohu doniesť nejaké drevo, na ktorom sme si opiekli špekáčiky. Každému veľmi chutili. Po jedle sme si oddýchli a zaspievali niekoľko ľudových piesní. Na ceste domov sme sa zastavili v Jánošíkovej kolibe v Likavke, kde sme sa posilnili výborným zmrzlinovým pohárom. Všetkým zúčastneným sa výlet páčil a vyjadrili sa, že naň budú dlho spomínať.
 

Súťaž v loptových hrách

Dňa 27.08.2012 sa v našom zariadení konali súťaže v loptových hrách. Súťažilo sa vo vybíjanej, kde sa zúčastnili aj vozičkári. Počas súťaže panovala dobrá nálada. Súťaž prebiehala aj vo futbale, kde dominovali hlavne muži. Nálada počas hier bola výborná, klienti sa dobre zabávali. Pri súťaži boli smutní tí, ktorým sa nedarilo podľa ich vlastných predstáv. Víťazi prežívali eufóriu a vôbec nevnímali, že cenou bola iba pochvala a vyzdvihnutie ich schopností. Všetci zúčastnení odchádzali veľmi spokojní, popoludnie sa im páčilo, čo vidno aj na fotkách. 
 

Výlet - salaš „Krajinka“

Dňa 23.08.2012 sme absolvovali výlet na salaš Krajinka. Najskôr nás všetkých upútali malebné chalúpky, ktoré boli ako vystrihnuté z rozprávky o Jankovi a Marienke. Pri prechádzke po salaši nás zaujali originálne „dopravné prostriedky“. Veľmi sme sa tešili na zvieratká, ktoré na salaši žijú. Upútal nás hlavne somárik, pri ktorom sme strávili najviac času. Po prechádzke sme si všetci pochutili na výborných bryndzových haluškách a po dobrom jedle sme potom oddychovali v altánku. Na salaši krajinka sme všetci strávili príjemné chvíle, na ktoré budeme dlho spomínať.
 

Tvorivé dielne – výroba kvietkov

Dňa 14.08.2012 sa z iniciatívy sociálnych pracovníkov v našom zariadení uskutočnila  prednáška o Liptovskom múzeu v Ružomberku, ktorú prišli porozprávať jeho pracovníčky. Po prednáške nasledovala tvorivá dielňa, kde si našli klienti mohli vyskúšať výrobu kvietkov z dámskych silónových pančúch. Pod ich šikovnými rukami vznikali skutočne krásne kvietky. Všetci prítomní mali radosť z príjemne stráveného dopoludnia.
 

Celodenný výlet – Trenčín, Piešťany

Dňa 26.07.2012 sociálni pracovníci organizovali pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení LIKAVA – DSS a ZpS výlet do Trenčína a Piešťan. Prvá zastávka bola v Trenčíne, kde sme sa zúčastnili prehliadky Trenčianskeho hradu. Mali sme možnosť vidieť program sokoliarov a ukážky ľudových remesiel. Po krátkej prestávke sme navštívili ZOO Nový Zéland. Tu sme sa mali možnosť oboznámiť s cudzokrajnými zvieratami ako klokany, bizóny, búrske capy, škótsky horský dobytok, lamy, vták emu a ťavy. Záver výletu tvorila prehliadka kúpeľného mesta Piešťan, kde sme sa prešli po meste a kúpeľnej promenáde.
Všetci účastníci výletu boli veľmi spokojní a priniesli si z neho veľa krásnych zážitkov.
 

Juniáles - varenie gulášu

Dňa 20.06.2012 sme v našom zariadení usporiadali Juniáles, ktorý sa konal na terase v altánku. Program sa začal vystúpením tanečnej skupiny Elišky z Ružomberka. Ich vystúpenie si vyslúžilo od klientov veľký potlesk. Po Eliškách nasledovalo spevácke číslo našich obyvateliek pod názvom Trvalky, ktoré nám zaspievali niekoľko ľudových a zábavných piesní. Toto vystúpenie si taktiež zožalo veľký potlesk a uznanie. Potom nadišla tá dlho očakávaná chvíľa, na ktorú všetci netrpezlivo čakali a to jedenie vynikajúceho kotlíkového guláša. Po guláši sa všetci posilnili pivkom a zatancovali si pri dobrej hudbe. Podľa slov našich obyvateľov sa tohoročný Juniáles veľmi vydaril a všetci si z tejto vydarenej akcie odniesli pekné spomienky.
 

Júnová brigáda

Dňa 06.06.2012 sme za pomoci našich obyvateľov zorganizovali júnovú brigádu na skrášlenie okolia nášho zariadenia. Spoločne sme očistili skalky pred zariadením a terasu od buriny. Všetkým brigádnikom sa dobre pracovalo, pretože sa ukázalo slniečko a pôda bola po predchádzajúcom daždi pripravená na odstraňovanie buriny a tráv.
 

Vystúpenie detí z materskej a základnej školy v Likavke

Dňa 31.05.2012 nás potešili svojím vystúpením deti z materskej a základnej školy v Likavke, ktoré vystúpili so svojím programom ľudových piesní. Vystúpenie otvoril starosta Likavky pán Ing. Marián Javorka, ktorý sa prihovoril našim seniorom. Všetkým prítomným sa vystúpenie detí veľmi páčilo a vyjadrili sa, že sa budú tešiť na ďalšie.
 

Opekanie špekáčikov a súťaž v spoločenských hrách pri altánku

Dňa 30.05.2012 sa v altánku na terase nášho zariadenia uskutočnila súťaž v spoločenskej hre Človeče nehnevaj sa. Počas súťaže panovala dobrá nálada a súťažiacim vyhrávala príjemná hudba. Všetci súťažiaci boli odmenení krásnymi cenami. Po súťaži si všetci pochutili na vlastnoručne upečených špekáčikoch a limonáde. Všetci prítomní si pochvaľovali príjemne strávené dopoludnie.
 

Návšteva Poľskej republiky

V dňoch 29. – 30. mája 2012 organizovala Dabrowa Górnicza – zariadenie sociálnych služieb Dom Pomocy Spolecznej „Pod Dembem“ 15. ročník stretnutia klientov a manažérov všetkých zariadení sociálnych služieb Poľskej republiky - PUMA 2012. Na základe odbornej spolupráce a pozvania riaditeľa zariadenia sociálnych služieb Andreja Pacia sa tohto stretnutia zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb zariadenia LIKAVA – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Likavka, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Novoť. Zariadenie LIKAVA prezentovali ženy spevom ľudových piesní z Liptova. Na záver svojho vystúpenia zaradili známu poľskú pieseň „Goraľu“, ktorá rozospievala celé obecenstvo. Za Likavkou nezaostávalo ani zariadenie Novoť, ktoré sa prezentovalo rytmickým cvičením na gumených loptách. Tanečná skupina Elišky, ktorá pôsobí pri Dennom centre pre dôchodcov v Ružomberku, reprezentovala mesto Ružomberok.
Zúčastnení vystupujúci boli s touto akciou veľmi spokojní. Domov si doniesli veľa pozitívnych zážitkov.
Podujatie zabezpečili riaditeľky zariadení Ing. Dagmar Švecová a Mgr. Petra Novotná v spolupráci s doc. PhDr. Irenou Kamanovou, PhD. z Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU).
 

Vystúpenie Karola Rosenberga

Dňa 17.05.2012 prišiel do nášho zariadenia spevák Karol Rosenberg a spríjemnil nám štvrtkové dopoludnie príjemnou hudbou. Spevák zaspieval známe hity od Waldemara Matušku, Karla Gotta, Olympicu, Václava Neckářa a ďalších slávnych spevákov. Obyvatelia si mohli z repertoáru pána Rosenberga vybrať pesničku na želanie, ktorá sa im páči. Vystúpenie bolo sprevádzané salvami potlesku a uznania. Všetkým prítomným sa vystúpenie pána Rosenberga veľmi páčilo a vyjadrili sa, že by uvítali aj viac podobných programov.
 

Deň matiek

Dňa 17.05.2012 sa pod vedením sociálnych pracovníkov v našom zariadení uskutočnila oslava dňa matiek. Matkám, ženám, ale aj všetkým prítomným sa milým slovom prihovoril náš obyvateľ, pán Kútnik. Po príhovore nasledovalo vystúpenie skupiny Trvalky, ktoré nám svojimi pesničkami nielen o matkách pohladili dušu. Po krásnom hudobnom darčeku nás potešil recitáciou básne Jožko Jančuška. Vyvrcholením pekného popoludnia bolo vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Alkana z Ružomberka. Po vystúpení si všetci pochutili na výborných zákuskoch a káve. Po občerstvení nasledovala tanečná zábava, na ktorej si všetci prítomní zatancovali a a dobre sa zabavili.
 

Stavanie mája

Máj máj máj zelený, pod oblôčkom sadený.
Aj pod naším oblôčkom vyrástol za spolupráce obce Likavka krásny, stužkami vyzdobený máj, do ktorého výzdoby sa zapojili naši klienti. Pri stavaní mája nám na harmonike zahral a zaspieval pán Huba. Všetci prítomní si pochutnali na vynikajúcich šiškách. Sme radi, že stavanie mája nám spríjemnilo krásne slnečné počasie a dobrá nálada.
Stavanie mája sa postupne stáva v našom zariadení  tradíciou, na ktorú sa všetci klienti veľmi tešia.
 

Súťaž – studená kuchyňa

Dňa 26.04.2012 sa uskutočnila v našom zariadení súťaž s názvom „Studená kuchyňa“.
Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev, v ktorých boli zastúpení traja súťažiaci. Hlavné kritérium súťaže bola príprava sladkého nepečeného cukrárenského výrobku a výrobku iného druhu studenej kuchyne. Prezentácia hotových potravinových kreácií sa uskutočnila  vo veľkej jedálni. Po  vyhodnotení kvality chuti, aranžovania a vzhľadu porotou, ktorá sa skladala z piatich členov a uznala, že si každé družstvo zaslúžili cenu, pretože výrobky boli krásne a chutili skvele. Preto porota udelila jedno prvé miesto, dve druhé a dve tretie miesta. Všetci zúčastnení i prítomní sa zhodli na tom, že všetky výrobky sú skutočne chutné, krásne a originálne. Po ochutnávke obyvateľmi a zamestnancami zariadenia nezostala do pol hodiny na stoloch ani omrvinka.
Akcia bola prijatá veľmi pozitívne a všetci ju zhodnotili ako veľmi vydarenú s dobru organizáciou a všetci boli nad mieru spokojní.
 

Súťaž  vo výrobe veľkonočných  vajíčok

Dňa 27.03.2012 sa z iniciatívy sociálnych pracovníčok zariadenia – Mgr. Durdíkovej a Mgr. Janigovej uskutočnila súťaž vo vyrábaní veľkonočných vajíčok. Súťažiaci mali na výber množstvo materiálov, ktorými vajíčka zdobili. Pri práci im vyhrávala dobrá hudba a panovala dobrá nálada. Odborná porota, ktorá bola zložená z pani riaditeľky, dvoch pracovníkov a dvoch klientov, mala veľmi ťažkú úlohu zhodnotiť, ktoré vajíčko bolo najkrajšie. Nakoniec sa porota dohodla a vybrala troch víťazov. Ocenení boli však všetci súťažiaci, pretože všetky vajíčka boli krásne a jedinečné. Všetkým prítomným sa súťaž páčila a vyjadrili sa, že budú na ňu dlho spomínať.
 
 

Marec – mesiac knihy

Dňa 21.03.2012 sa z iniciatívy sociálnych pracovníkov v našom zariadení uskutočnila  prednáška, ktorú prišli porozprávať pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku. Seniori si vypočuli zaujímavé informácie o knihách a o známych kníhtlačiaroch pochádzajúcich z Ružomberka a okolia. Svoju šikovnosť si mohli vyskúšať na tvorivých dielňach, ktoré boli súčasťou prednášky, pri výrobe gratulačnej knihy. Všetkým prítomným sa príjemne strávené dopoludnie páčilo.