likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV ZARIADENIA

V zmysle odporúčania PROTIEPIDEMICKEJ KOMISIE v Žiline zo dňa 28.02.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 01.03.2020 budú návštevy na oddeleniach ZAKÁZANÉ z dôvodu eliminácie rizika šírenia nákazy COVID-19 (koronavírus).

   Za pochopenie ďakujeme.

_________________________________________________________________________________

VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O SOCIÁLNU SLUŽBU

Žiadame Vás, aby ste informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11 alebo emailom: dagmar.svecova@vuczilina.sk.

    Za pochopenie ďakujeme.

_________________________________________________________________________________

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

so svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese

Likava-css Likavka .

Komunikáciu je dobré si dopredu dohodnúť v čase 08:00 - 16:00 hod na čísle  044/4305811

 


Verejné obstarávanie a nájmy

Verejné obstarávanie a nájmy

2013 - 10 - 18Darujte dve percentá

Darujte dve percentá

2013 - 05 - 20Služby v LIKAVA - CSS

Služby v LIKAVA - CSS

2013 - 05 - 20