likavka

OZNÁMENIE – NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie si Vám dovoľujeme oznámiť, že od

05. 10. 2020

budú zakázané návštevy v zariadení.

 

Zároveň žiadame záujemcov o sociálnu službu, aby informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili

telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11

alebo

Emailom: dagmar.svecova@vuczilina.sk

 

Za pochopenie ďakujeme

_________________________________________________________________________________

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

so svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese

Likava-css Likavka .

Komunikáciu je dobré si dopredu dohodnúť v čase 08:00 hod - 16:00 hod na tel. čísle  044/4305811

 


Verejné obstarávanie a nájmy

Verejné obstarávanie a nájmy

2013 - 10 - 18Darujte dve percentá

Darujte dve percentá

2013 - 05 - 20Služby v LIKAVA - CSS

Služby v LIKAVA - CSS

2013 - 05 - 20