likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

OZNAM

Plán a režim návštev v zariadení od 01.08.2020 (klikni)

Postup pri návrate klienta z domáceho prostredia a prijímanie klientov do zariadenia od 01.08.2020 (klikni)

Plán uvoľňovania (klikni)

   Za porozumenie ďakujeme.

_________________________________________________________________________________

VÁŽENÍ ZÁUJEMCOVIA O SOCIÁLNU SLUŽBU

Žiadame Vás, aby ste informácie o umiestnenie občana do zariadenia LIKAVA - CSS riešili telefonicky na tel. čísle 044/430 58 11 alebo emailom: dagmar.svecova@vuczilina.sk.

    Za porozumenie ďakujeme.

_________________________________________________________________________________

OZNAM PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, PRIATEĽOV A ZNÁMYCH

so svojimi blízkymi sa môžete spojiť audio alebo video hovorom na facebook skype na adrese

Likava-css Likavka .

Komunikáciu je dobré si dopredu dohodnúť v čase 08:00 hod - 16:00 hod na tel. čísle  044/4305811