likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

OZNAM

LIKAVA – centrum sociálnych služieb, Likavka 9 oznamuje všetkým zamestnancom, klientom a návštevníkom zariadenia, že dňa 27.09.2019 sa začali stavebné práce na rekonštrukcii strechy bloku AD.

Žiadame Vás o zvýšenú pozornosť pri pohybe v budove a areáli zariadenia a rešpektovanie ZÁKAZU VSTUPU na vyznačené staveniská a ZÁKAZU VSTUPU  na 4.poschodie bloku AD.

Dočasne budú obmedzené aj parkovacie miesta pred budovou, preto Vás žiadame o zhovievavosť.

Termín trvania rekonštrukcie 1 mesiac.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme všetkých zamestnancov, klientov ako aj návštevníkov zariadenia o zhovievavosť a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.