likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozvánka