likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.