likavka

LIKAVA - centrum sociálnych služieb

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

LIKAVA - centrum sociálnych služieb, v zastúpení riaditeľkou Ing. Dagmar Švecovou, vyslovuje úprimnú sústrasť pozostalým po tragickej udalosti, ktorá nastala v zariadení.

Veľké poďakovanie patrí zamestnancom zariadenia, ktorí vďaka duchaprítomnosti, odvahe a obetavosti zabezpečili rýchlu evakuáciu obyvateľov oddelenia. Taktiež ďakujeme privolaným záchranným zložkám, ktoré prispeli k vyriešeniu situácie.