likavka

Evidencia žiadateľov o sociálnu službu v LIKAVA - centrum sociálnych služieb

 

Druh sociálnej služby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapacita zariadenia: 121 miest

Počet voľných miest: 12

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4208/2009/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2009

2.

6138/2010/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.01.2011

3.

5334/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.08.2011

4.

6288/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.11.2011

5.

6878/2012/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.04.2014

6.

5750/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.07.2016

7.

3336/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.05.2017

8.

4989/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

9.

102688/2014-SP3

celoročná pobytová sociálna služba

08.02.2019

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5626/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.09.2018

2.

4058/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

16.05.2019

3.

6625/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.03.2020

4.

2808/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.03.2020

 

 

Druh sociálnej služby:  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Kapacita zariadenia: 108 miest

Počet voľných miest: 10

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4209/2014/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

30.06.2016

2.

4907/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.10.2017

3.

4188/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.07.2018

4.

3579/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.08.2018

5.

5021/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

03.07.2019

6.

4822/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.07.2019

7.

3924/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

29.07.2019

8.

5419/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.08.2019

9.

08401/2019/PC-3

celoročná pobytová sociálna služba

01.10.2019

10.

04486/2015/PC3

celoročná pobytová sociálna služba

29.11.2019

11.

5963/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

12.12.2019

12.

3946/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

04.02.2020

13.

05823/2018/OSOCP-3-Ra

celoročná pobytová sociálna služba

02.04.2020

14.

3781/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

07.05.2020

15.

4543/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.05.2020

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5587/2013/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.11.2013

2.

3753/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

07.09.2015

3.

2579/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.02.2017

4.

5738/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.10.2018

5.

6762/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

07.03.2019

6.

6343/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

21.01.2019

7.

5209/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.09.2019

8.

5637/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

08.10.2019

9.

5961/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

12.12.2019

10.

6272/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.12.2019

11.

6419/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

27.01.2020

12.

6838/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.01.2020

13.

6791/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

31.01.2020

14.

Bez R

celoročná pobytová sociálna služba

28.02.2020

15.

4591/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.04.2020

16.

5891/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

12.05.2020

 

 

Druh sociálnej služby:  ZARIADENIE PRE SENIOROV

Kapacita zariadenia: 22 miest

Počet voľných miest: 2

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

013/2016/Socsl-DPS

celoročná pobytová sociálna služba

20.12.2016

2.

314/2017

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2018

3.

OSSZ-13350/7642/2016-SA1-SA

celoročná pobytová sociálna služba

25.04.2018

4.

soc23866/6382/2018

celoročná pobytová sociálna služba

17.08.2018

5.

14/2017/Socsl-DSS

celoročná pobytová sociálna služba

29.09.2018

6.

OSSZ-6155-3/2018-SA

celoročná pobytová sociálna služba

07.11.2018

7.

2019/89

celoročná pobytová sociálna služba

14.06.2019

8.

MsÚ/SOC/2019/6889-5/MHa

celoročná pobytová sociálna služba

22.10.2019

9.

OSSZ-3417-3/2019-SA

celoročná pobytová sociálna služba

31.01.2020

10.

OSSZ-1445-3/2020-SA

celoročná pobytová sociálna služba

17.03.2020

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

956/2015-4

celoročná pobytová sociálna služba

21.03.2016

2.

09/2017/Socsl-ZpS

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

3.

OSSZ-5331-3/2018-SA

celoročná pobytová sociálna služba

18.07.2018

4.

OSSZ-6154-3/2018-SA

celoročná pobytová sociálna služba

07.11.2018

5.

OSSZ-1603-2/2019-SA

celoročná pobytová sociálna služba

18.06.2019

6.

9/2018-4

celoročná pobytová sociálna služba

23.08.2019

7.

762/2019-4

celoročná pobytová sociálna služba

06.09.2019

8.

MsÚ/SOC/2019/7341-5/MHa

celoročná pobytová sociálna služba

19.05.2020

9.

06/205

celoročná pobytová sociálna služba

26.05.2020

 

Aktualizácia dňa 04.06.2020