likavka

Poradovník poskytovania sociálnych služieb v LIKAVA - centrum sociálnych služieb

 

Druh sociálnej služby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapacita zariadenia: 121 miest

Počet voľných miest: 15

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4208/2009/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2009

2.

6138/2010/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.01.2011

3.

5334/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.08.2011

4.

6288/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.11.2011

5.

3675/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.03.2014

6.

6878/2012/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.04.2014

7.

5750/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.07.2016

8.

5448/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

13.02.2017

9.

3336/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.05.2017

10.

4989/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

 

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

-

-

-

-

 

 

 

Druh sociálnej služby:  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Kapacita zariadenia: 108 miest

Počet voľných miest: 6

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5688/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

21.01.2016

2.

4209/2014/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

30.06.2016

3.

5447/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

13.02.2017

4.

5477/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

27.02.2017

5.

4747/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

31.07.2017

6.

4307/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

04.08.2017

7.

4662/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.09.2017

8.

4907/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.10.2017

 

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5587/2013/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.11.2013

2.

3753/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

07.09.2015

3.

4324/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

26.05.2016

4.

2651/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.10.2016

5.

2579/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.02.2017

6.

5242/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.05.2017

7.

4037/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.07.2017

8.

5781/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.10.2017

 

 

 

Druh sociálnej služby:  ZARIADENIE PRE SENIOROV

Kapacita zariadenia: 22 miest

Počet voľných miest: 0

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

OSSZ-6481/472/2016-SA1-SA

celoročná pobytová sociálna služba

19.02.2016

2.

013/2016/Socsl-DPS

celoročná pobytová sociálna služba

20.12.2016

3.

OSSZ-4837-3/2017-SA

celoročná pobytová sociálna služba

04.04.2017

4.

450/2017-4

celoročná pobytová sociálna služba

10.10.2017

 

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

956/2015-4

celoročná pobytová sociálna služba

21.03.2016

2.

ÚSV/2016/32122/71523

celoročná pobytová sociálna služba

12.05.2016

3.

09/2017/Socsl-ZpS

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

 

 

Aktualizácia dňa 12.02.2018