likavka

Poradovník poskytovania sociálnych služieb v LIKAVA - centrum sociálnych služieb

 

Druh sociálnej služby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapacita zariadenia: 121 miest

Počet voľných miest: 12

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4208/2009/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2009

2.

6138/2010/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.01.2011

3.

5334/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.08.2011

4.

6288/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.11.2011

5.

3675/2011/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.03.2014

6.

6878/2012/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

23.04.2014

7.

5750/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.07.2016

8.

3336/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.05.2017

9.

4989/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

 

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5626/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.09.2018

 

 

Druh sociálnej služby:  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Kapacita zariadenia: 108 miest

Počet voľných miest: 3

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5688/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

21.01.2016

2.

4209/2014/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

30.06.2016

3.

5477/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

27.02.2017

4.

4747/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

31.07.2017

5.

4662/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.09.2017

6.

4907/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.10.2017

7.

3962/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.05.2018

8.

4188/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.07.2018

9.

3579/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.08.2018

10.

5221/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.08.2018

11.

5230/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

17.09.2018

12.

2515/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.09.2018

13.

5553/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

27.09.2018

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5587/2013/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.11.2013

2.

3753/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

07.09.2015

3.

4324/2016/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

26.05.2016

4.

2651/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.10.2016

5.

2579/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.02.2017

6.

4037/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.07.2017

7.

2098/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

20.06.2018

8.

2105/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.07.2018

9.

5131/2018/OSV-006

celoročná pobytová sociálna služba

27.07.2018

10.

4925/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

06.09.2018

11.

5479/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.09.2018

12.

5858/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

08.10.2018

 

 

Druh sociálnej služby:  ZARIADENIE PRE SENIOROV

Kapacita zariadenia: 22 miest

Počet voľných miest: 1

 

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

013/2016/Socsl-DPS

celoročná pobytová sociálna služba

20.12.2016

2.

OSSZ-4837-3/2017-SA

celoročná pobytová sociálna služba

04.04.2017

3.

314/2017

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2018

4.

OSSZ-13350/7642/2016-SA1-SA

celoročná pobytová sociálna služba

25.04.2018

5.

04/2018/Socsl-ZPS

celoročná pobytová sociálna služba

29.06.2018

6.

soc23866/6382/2018

celoročná pobytová sociálna služba

17.08.2018

7.

14/2017/Socsl-DSS

celoročná pobytová sociálna služba

29.09.2018

 

 

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

956/2015-4

celoročná pobytová sociálna služba

21.03.2016

2.

ÚSV/2016/32122/71523

celoročná pobytová sociálna služba

12.05.2016

3.

09/2017/Socsl-ZpS

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

4.

OSSZ-771/2091/2015-S13-SA

celoročná pobytová sociálna služba

23.01.2018

5.

OSSZ-5331-3/2018-SA

celoročná pobytová sociálna služba

18.07.2018

6.

soc238636381/2018

celoročná pobytová sociálna služba

17.08.2018

 

 

Aktualizácia dňa 14.11.2018