likavka

Evidencia žiadateľov o sociálnu službu v LIKAVA - centrum sociálnych služieb

 

 

Druh sociálnej služby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapacita zariadenia: 68 miest

Počet voľných miest: 17

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4208/2009/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

17.04.2009

2.

6138/2010/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.01.2011

3.

5750/2015/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.07.2016

4.

3336/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

11.05.2017

5.

4989/2017/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

6625/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.03.2020

 

 

 

Druh sociálnej služby:  ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

Kapacita zariadenia: 154 miest

Počet voľných miest: 33

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

4209/2014/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

30.06.2016

2.

5021/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

03.07.2019

3.

4822/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

10.07.2019

4.

5419/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.08.2019

5.

5963/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

12.12.2019

6.

05823/2018/OSOCP-3-Ra

celoročná pobytová sociálna služba

02.04.2020

7.

4543/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.05.2020

8.

5707/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

13.08.2020

9.

5584/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

25.08.2020

10.

5386/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

31.08.2020

11.

5504/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.09.2020

12.

5933/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

13.10.2020

13.

5998/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

01.12.2020

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

5738/2018/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

19.10.2018

2.

5209/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

09.09.2019

3.

5961/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

12.12.2019

4.

6419/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

27.01.2020

5.

6838/2019/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

24.01.2020

6.

4957/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

18.06.2020

7.

6085/2020/OSV-003

celoročná pobytová sociálna služba

13.10.2020

 

 

Druh sociálnej služby:  ZARIADENIE PRE SENIOROV

Kapacita zariadenia: 22 miest

Počet voľných miest: 1

Poradovník žiadateľov:

Ženy:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

soc23866/6382/2018

celoročná pobytová sociálna služba

17.08.2018

2.

OSSZ-6155-3/2018-SA

celoročná pobytová sociálna služba

07.11.2018

3.

OcÚ-Mal-120/2020

celoročná pobytová sociálna služba

31.07.2020

4.

6977/5037/2020

celoročná pobytová sociálna služba

12.08.2020

 

Muži:

Poradové číslo

Číslo rozhodnutia žiadateľa

Forma sociálnej služby

Dátum prijatia žiadosti

1.

09/2017/Socsl-ZpS

celoročná pobytová sociálna služba

28.11.2017

2.

OSSZ-1603-2/2019-SA

celoročná pobytová sociálna služba

18.06.2019

 

Aktualizácia dňa 16.04.2021