likavka

Poďakovania klientov, príbuzných a známych nášmu zariadeniu.

 

 

 

Ďakovný list prezidentky Slovenskej republiky

Ďakovaný list predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Ďakovný list člena komisie sociálnej pomoci a rodiny ŽSK

 

 

P O Ď A K O V A N I E

Zariadenie LIKAVA – CSS vyslovuje poďakovanie všetkým darcom

  • Obec Likavka

(rúška)

  • Organizácia Červeného kríža, Lisková

(rúška)

  • Ružomberčan – za rozvoj mesta a papierní, o.z., Ružomberok

(toaletný papier, utierky, rúška)

  • Slovak Parcel Service s.r.o., Ivanka pri Dunaji

(bezdotykové teplomery, dezinfekcia, OPP)

  • MK ALARM, Liptovský Mikuláš

(dezinfekcia, rúška)

  • „Tento projekt sa uskutočnil v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange.“

(finančný dar, za ktorý boli zakúpené dezinfekčné prostriedky)

a všetkým fyzickým osobám, ktoré nám poskytli rúška v období výskytu respiračného ochorenia COVID-19 – je to pomoc najmä pre prijímateľov sociálnych služieb, ako aj pre našich zamestnancov. Poďakovanie patrí tiež všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí v tejto zložitej situácii akýmkoľvek spôsobom prispeli i svojou pomocou k fungovaniu zariadenia.