likavka

LIKAVA – CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

034 95  Likavka č. 9

 

OZNÁMENIE – NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ

 

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 05.10.2020 sú návštevy v zariadení zakázané.

Za pochopenie ďakujeme.