likavka

Informácie pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

Počet voľných miest a poradovník žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení pre seniorov?

Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v špecializovanom zariadení alebo v domove sociálnych služieb?

Aká je výška úhrady za poskytované sociálne služby?
Čo budem potrebovať pri nástupe do zariadenia?
Akým spôsobom je možné platiť za poskytované sociálne služby?